José Ramón Bertomeu-Sánchez
Departament d’Història de la Ciència i Documentació
Facultat de Medicina, 17
Blasco Ibañez, 15
46010- València (Spain) 
Tl. + 96 386 41 64 Fax: + 96 3864091
 

e- mail: Jose.R.Bertomeu@uv.es

URL: http://www.uv.es/~bertomeu/


 

Updated - June 2014
 


 

Volver a la página principal