Accedir a la pàgina principal de la UniversitatNom de la unitat
Centre d'Assessorament i Dinamització dels Estudiants

Notícies any 2007

28/12/2007

Resolució del 19 de desembre de 2007, per la qual s'adjudiquen les ajudes de les borses de viatge per als desplaçament d'estudiants de la Universitat de Valeència any 2007, convocades per resolució de la delegada d'estudiants de 29 de març 2007 2ª convocatòria).

[RESOLUCIÓ DE LES AJUDES EN PDF]

03/10/2007

Resolució de la delegada d'Estudiants de la Universitat de València, de 17 de setembre, per la qual es concedeixen les ajudes DRAC formació avançada 2007 - Segona resolució.

[RESOLUCIÓ]

26/07/2007

Resolució de la delegada d’Estudiants de la Universitat de València de 24 de juliol de 2007, per la qual es concedeixen les Ajudes a l’Estudi [Curs 2006-2007]

[RESOLUCIÓ DE LES AJUDES]

26/07/2007

Resolució de la delegada d’Estudiants de la Universitat de València de 24 de juliol de 2007, per la qual es concedeixen les Ajudes a l'Estudi Programa 0'7 [Curs 2006-2007]

[RESOLUCIÓ DE LES AJUDES]

23/07/2007

Resolució del 17 de juliol de 2007, per la qual s'adjudiquen les ajudes de les borses de viatge per als desplaçament d'estudiants de la Universitat de Valeència any 2007, convocades per resolució de la delegada d'estudiants de 29 de març 2007 (1ª convocatòria).

[RESOLUCIÓ DE LES AJUDES][DOCUMENT D'ACEPTACIÓ EN DOC] [DOCUMENT D'ACEPTACIÓ EN PDF]

17/07/2007

Resolució del delegada d’estudiants de 2 de julol de 2007, per la qual es concedeixen les ajudes d’ajudes per a participar en la universitat d’] ;estiu de gandia 2007 per a estudiants de la universitat de valència.

[RESOLUCIÓ DE LES AJUDES]

26/06/2007

2ª Resolució de les Ajudes Drac Estiu 2007 per a estudiants de la Universitat de València en el marc del programa de mobilitat Drac de la Xarxa d’Universitats Joan Lluís Vives.

[MÉS INFORMACIÓ]

25/06/2007

Resolució de les Ajudes Drac Estiu 2007 per a estudiants de la Universitat de València en el marc del programa de mobilitat Drac de la Xarxa d’Universitats Joan Lluís Vives.

[RESOLUCIÓ DE LES AJUDES] [CORRECIÓ D'ERRADES ] [ 2ª RESOLUCIÓ DE LES AJUDES]

22/06/2007

Convocades les Ajudes econòmiques a estudiants de la Universitat de València amb discapacitació i amb necessitats especials per al desplaçament al seu centre universitari, curs 2006-2007

[BASES DE LA CONVOCATÒRIA EN PDF ] [SOL·LICITUT EN PDF] [SOL·LICITUT EN DOC] [DECLARACIÓ RESPONSABLE EN PDF ]

01/06/2007

La Universitat Internacional de Gandia convoca BEQUES PER A ESTUDIANTS PROCEDENTS DELS PAÏSOS EMERGENTS,per a participar en l'Escola d'Estiu de Gandia

[BASES I SOL·LICITUT ] DE LA CONVOCATÒRIA EN PDF ] [BASES I SOL·LICITUT DE LA CONVOCATÒRIA EN doc]

24/05/2007

Convocades les Ajudes per a la participar en la Universitat d'Estiu de Gandia 2007 per a Estudiants de la Univeritat de València.

[BASES DE LA CONVOCATÒRIA EN PDF ] [SOL·LICITUT ] [DECLARACIÓ RESPONSABLE EN PDF ]

24/05/2007

Convocades les Ajudes Drac Estiu 2007 per a estudiants de la Universitat de València en el marc del programa de mobilitat Drac de la Xarxa d’Universitats Joan Lluís Vives.

[BASES DE LA CONVOCATÒRIA EN PDF ] [SOL·LICITUT EN PDF] [DECLARACIÓ RESPONSABLE EN PDF]

18/05/2007

Resolució de la delegada d'Estudiants de la Universitat de València, de 15 de maig, per la qual es concedeixen les ajudes de Borses de Viatge -DRAC formació avançada 2007

[PRIMERA RESOLUCIÓ]

19/04/2007

Convocatòria d’Ajudes a l’Estudi-Programa 0’7 del Centre d’Assessorament i Dinamització dels Estudiants (CADE) per a estudiants de la Universitat de València, curs 2006/2007
(signada la Resolució de convocatòria el 19/04/2007)

Termini de presentació de sol·licituds fins el 14 de maig de 2007

[BASES DE LA CONVOCATÒRIA EN VALENCIÀ] [BASES DE LA CONVOCATORIA EN CASTELLANO] [BASES DE LA CONVOCATÒRIA EN VALENCIÀ PDF] [BASES DE LA CONVOCATORIA EN CASTELLANO PDF] [SOL·LICITUD DE L'AJUDA EN PDF] [LLISTAT DE PAÏSOS EN PDF] [IMPRES DADES ECONÒMIQUES DEL SOL·LICITANT EN PDF] [AUTORITZACIÓ PER A DEMANAR DADES TRIBUTARIES PDF]

19/04/2007

Convocatòria d’Ajudes a l’Estudi del Centre d’Assessorament i Dinamització dels Estudiants (CADE) per a estudiants de la Universitat de València, curs 2006/2007.
(publicat al DOCV num. 5.493 de 19/04/2007)

Termini de presentació de sol·licituds fins el 14 de maig de 2007

[BASES DE LA CONVOCATÒRIA EN VALENCIÀ] [BASES DE LA CONVOCATORIA EN CASTELLANO] [BASES DE LA CONVOCATÒRIA EN VALENCIÀ PDF] [BASES DE LA CONVOCATORIA EN CASTELLANO PDF] [SOL·LICITUD DE L'AJUDA EN PDF] [IMPRES DADES ECONÒMIQUES DEL SOL·LICITANT EN PDF] [AUTORITZACIÓ PER A DEMANAR DADES TRIBUTARIES PDF]

19/04/2007

Resolució del 18 d’abril de 2007, per la qual es modifica la resolució del 29 de març de 2007 per la qual s’establien les bases reguladores de la convocatòria oberta de borses de viatge per a estudiants de la Universitat de València que cursen estudis en centres propis de la Universitat de València, any 2007


[MÉS INFORMACIÓ]

05/04/2007

Borses de Viatge per a desplaçaments d'estudiants de la Universitat de València

La Delegació d'Estudiants de la Universitat de València, mitjançant el CADE convoca les Borses de viatge per a desplaçaments d'estudiants de la Universitat de València a l'any 2007.
[BASES DE LA CONVOCATÒRIA] [SOL·LICITUD DE L'AJUDA EN PDF] [BASES DE LA CONVOCATÒRIA EN PDF][DECLARACIÓ RESPONSABLE EN PDF]

Notícies any 2006

28/07/2006

Resolució d' Ajudes a l'estudi i Ajudes a l'estudi 0'7

[RESOLUCIÓ] [LLISTAT CONCEDIDES] [LLISTAT DENEGADES] [MANCA DE DOCUMENTACIÓ] [RESOLUCIÓ 0'7] [LLISTAT CONCEDIDES 0'7] [LLISTAT DENEGADES 0'7] [MANCA DE DOCUMENTACIÓ 0'7]

17/07/2006

Segona Resolució d' Ajudes DRAC ESTIU 2006

El Delegat d'Estudiants de la Universitat de València, vista la relació de renúncies i no acceptacions produïdes resol concedir la segona relació d'Ajudes Drac Estiu 2006. [RESOLUCIÓ] [INFORME ECONÒMIC]

11/07/2006

Resolució del delegat d'Estudiants de 6 de juliol de 2006, per la qual es concedeixen les ajudes per a participar a la Universitat d'Estiu de Gandia 2006 per a estudiants de la Universitat de València

[RESOLUCIÓ] [LLISTAT D'AJUDES ATORGADES] [AJUDES DENEGADES]

11/07/2006

Resolució del 1er. termini de BORSES DE VIATGE 2006

Resolució del delegat d'Estudiants de la Universitat de València, del 6 de juliol de 2006, per la qual s'adjudica les Borses de Viatge del CADE, per als desplaçaments d'estudiants de la Universitat de València, any 2006. (1er termini). [RESOLUCIÓ] [LLISTAT CONCEDIDES] [LLISTAT DENEGADES] [CRITERIS ECONÒMICS]

22/06/2006

Resolució d' Ajudes DRAC ESTIU 2006

Resolució del 22 de juny de 2006, per la qual es concedeixen les ajudes Drac-estiu 2006 per a estudiants de la Universitat de València, en el marc del programa de mobilitat de la Xarxa d'universitats Joan LLuís Vives a la Universitat de València. [RESOLUCIÓ] [LLISTAT CONCEDIDES] [LLISTAT DENEGADES] [LLISTA D'ESPERA] [DOCUMENT D'ACEPTACIÓ] [INFORME ECONÒMIC]

02/06/2006

Resolució del Delegat d'estudiants d'1 de juny de 2006 per la qual es concedeixen les ajudes econòmiques a estudiants amb discapacitació i amb necessitats especials per al desplaçament al seu centre universitari de la Universitat de València, curs 2005 - 2006.

[RESOLUCIÓ]

02/06/2006

Convocatòria d'ajudes del CADE per a participar a la Universitat d'Estiu de Gandia 2006 per a estudiants de la Universitat de València

[BASES DE LA CONVOCATÒRIA] [BASES I SOL·LICITUD DE LA CONVOCATÒRIA EN PDF]

22/05/2006

Resolució del Delegat d'Estudiants de la Universitat de València, de 19 de maig de 2006, per la qual es concedeixen les ajudes de borses de viatge - DRAC Formació avançada any 2006 - primera resolució.

[RESOLUCIÓ] [LLISTAT D'AJUDES ATORGADES] [AJUDES DENEGADES]

04/05/2006

Ajudes Drac Estiu 2006

Oberta la convotòria de les Ajudes Drac Estiu dirigides a estudiants de la Universitat de València, de primer i segon cicle.
El termini de presentació de les sol·licituds finalitzarà el 2 de juny del 2006
[BASES DE LA CONVOCATÒRIA] [BASES I SOL·LICITUD DE LA CONVOCATÒRIA EN PDF] [QUADRE D'AJUDES EN PDF]

14/03/2006

Convocatòria d’Ajudes a l’Estudi-Programa 0’7 del Centre d’Assessorament i Dinamització dels Estudiants (CADE) per a estudiants de la Universitat de València, curs 2005/2006

La Delegació d’Estudiants de la Universitat de València, a través del CADE, convoca ajudes econòmiques destinades a estudiants procedents de països en vies de desenvolupament que cursen estudis a centres propis de la Universitat de València. Les ajudes estan destinades a finançar part de les despeses derivades dels seus estudis o de la residència fora del seus països d’origen. [BASES DE LA CONVOCATÒRIA EN VALÈNCIA] [BASES DE LA CONVOCATORIA EN CASTELLANO] [SOL·LICITUD DE L'AJUDA EN PDF] [BASES DE LA CONVOCATÒRIA EN PDF] [ANNEX EN PDF] [IMPRES DADES ECONÒMIQUES DEL SOL·LICITANT EN PDF]

09/02/2006

Convocatòria d’Ajudes a l’Estudi del Centre d’Assessorament i Dinamització dels Estudiants (CADE) per a estudiants de la Universitat de València, curs 2005/2006.

La Delegació d’Estudiants de la Universitat de València, a través del CADE, convoca ajudes econòmiques per als estudiants que cursen estudis a centres propis de la Universitat de València i que disposen de pocs recursos econòmics amb l’objectiu de cobrir part de les despeses derivades dels seus estudis. [BASES DE LA CONVOCATÒRIA] [SOL·LICITUD DE L'AJUDA EN PDF] [BASES DE LA CONVOCATÒRIA EN PDF] [IMPRES DADES ECONÒMIQUES DEL SOL·LICITANT EN PDF]

07/02/2006

Convocatòria d'ajudes econòmiques a estudiants amb discapacitació i amb necessitats especials per al desplaçament al seu centre universitari de la Universitat de València curs 2005-2006.
CADE – Universitat de València

La Universitat de València, en el marc de la Carta de drets i deures dels estudiants (capítol I, art. 3), es compromet a posar a l’abast dels estudiants les instal·lacions i els serveis necessaris “perquè tots els estudiants amb minusvalideses físiques i sensorials puguen cursar els seus estudis adequadament i obtenir una correcta formació acadèmica”. En compliment d’aquest manament i per millorar la integració d’aquests estudiants que, per raó de la seua discapacitació, demanen una atenció especial per incorporar-se a la vida acadèmica de la nostra Universitat en igualtat de condicions, es convoquen aquests ajuts. [BASES DE LA CONVOCATÒRIA] [BASES I SOL·LICITUD EN PDF]

02/02/2006

Borses de Viatge per a desplaçaments d'estudiants de la Universitat de València

La Delegació d'Estudiants de la Universitat de València, mitjançant el CADE convoca les Borses de viatge per a desplaçaments d'estudiants de la Universitat de València a l'any 2006. [BASES DE LA CONVOCATÒRIA] [SOL·LICITUD DE L'AJUDA EN PDF] [BASES DE LA CONVOCATÒRIA EN PDF] [IMPRES PER A L'INFORME DE L'ACTIVITAT EN PDF]

Notícies any 2005

30/12/2005

Resolució del Delegat d'Estudiants de la Universitat de València, de 26 de desembre de 2005, per la qual es concedeixen les ajudes de borses de viatge - DRAC Formació avançada any 2005 - tercera resolució.

[RESOLUCIÓ] [LLISTAT D'AJUDES ATORGADES]

02/12/2005

Resolució del segón termini de BORSES DE VIATGE 2005

Resolució del delegat d'Estudiants de la Universitat de València, del 30 de novembre de 2005, per la qual s'adjudica les Borses de Viatge del CADE, per als desplaçaments d'estudiants de la Universitat de València, any 2005. (segón termini). [RESOLUCIÓ] [LLISTAT CONCEDIDES] [CRITERIS ECONÒMICS]

28/09/2005

Convocatòria d'Ajudes Tècniques del Centre d'Assessorament i Dinamització dels Estudiants - CADE per a estudiants amb discapacitació de la Universitat de València. Curs 2005-2006

El vicerector d'Extensió Universitària i Relacions amb la Societat de la Universitat de València, mitjançant el CADE (Centre d'Assessorament i Dinamització dels Estudiants) i l'Assessoria Universitària d'Estudiants amb Discapacitació, convoca aquestes ajudes amb l'objectiu de concedir el prèstec d'ajudes tècniques individualitzades per a estudiants amb discapacitació de la Universitat de València. [BASES]

26/07/2005

Resolució d' Ajudes a l'estudi i Ajudes a l'estudi 0'7

Resolució del delegat d'Estudiants de la Universitat de de València de 20 de juliol de 2005, per la qual es concedeixen les Ajudes a l'estudi i Ajudes a l'estudi programa 0,7, curs 2004/2005, convocades per Resolucións de l'1 i 9 de febrer de 2005.
[RESOLUCIÓ] [LLISTAT CONCEDIDES] [LLISTAT DENEGADES] [MANCA DE DOCUMENTACIÓ] [RESOLUCIÓ 0'7] [LLISTAT CONCEDIDES 0'7] [LLISTAT DENEGADES 0'7] [MANCA DE DOCUMENTACIÓ 0'7]

22/07/2005

Resolució del Delegat d'estudiants de 13 de juliol de 2005 per la qual es concedeixen les ajudes econòmiques a estudiants amb discapacitació i amb necessitats especials per al desplaçament al seu centre universitari de la Universitat de València, curs 2004 - 2005.

[RESOLUCIÓ]

21/07/2005

Resolució d' Ajudes DRAC Formació avançada 2005 que modifica la Resolució del 9 de maig de 2005.

[RESOLUCIÓ] [AJUDES MODIFICADES] [AJUDES CONCEDIDES]

13/07/2005

Segona Resolució d' Ajudes DRAC ESTIU 2005

El Delegat d'Estudiants de la Universitat de València, vista la relació de renúncies i no acceptacions produïdes resol concedir la segona relació d'Ajudes Drac Estiu 2005. [RESOLUCIÓ]

23/06/2005

Resolució d' Ajudes DRAC ESTIU 2005

Resolució del 22 de juny de 2005, per la qual es concedeixen les ajudes Drac-estiu 2005 per a estudiants de la Universitat de València, en el marc del programa de mobilitat de la Xarxa d'universitats Joan LLuís Vives a la Universitat de València. [RESOLUCIÓ] [LLISTAT CONCEDIDES] [LLISTAT DENEGADES] [LLISTA D'ESPERA] [DOCUMENT D'ACEPTACIÓ] [INFORME ECONÒMIC]

22/06/2005

Resolució del 1er. termini de BORSES DE VIATGE 2005

Resolució del delegat d'Estudiants de la Universitat de València, del 16 de maig de 2005, per la qual s'adjudica les Borses de Viatge del CADE, per als desplaçaments d'estudiants de la Universitat de València, any 2005. (1er termini). [RESOLUCIÓ] [LLISTAT CONCEDIDES] [LLISTAT DENEGADES] [CRITERIS ECONÒMICS]

12/05/2005

Resolució del Delegat d'Estudiants de la Universitat de València, de 9 de maig de 2005, per la qual es concedeixen les ajudes de borses de viatge - DRAC Formació avançada corresponents al primer termini de l'any 2005

[RESOLUCIÓ] [LLISTAT D'AJUDES ATORGADES] [LLISTAT D'AJUDES DENEGADES]

06/05/2005

Ajudes Drac Estiu 2005

Oberta la convotòria de les Ajudes Drac Estiu dirigides a estudiants de la Universitat de València, de primer i segon cicle de la Universitat de València.
El termini de presentació de les sol·licituds finalitzarà el 3 de juny del 2005
[BASES DE LA CONVOCATÒRIA] [BASES I SOL·LICITUD DE LA CONVOCATÒRIA EN PDF] [QUADRE D'AJUDES EN PDF]

15/03/2005

Convocatòria d'ajudes econòmiques a estudiants amb discapacitació i amb necessitats especials per al desplaçament al seu centre universitari de la Universitat de València curs 2004-2005.
CADE – Universitat de València

La Universitat de València, en el marc de la Carta de drets i deures dels estudiants (capítol I, art. 3), es compromet a posar a l’abast dels estudiants les instal·lacions i els serveis necessaris “perquè tots els estudiants amb minusvalideses físiques i sensorials puguen cursar els seus estudis adequadament i obtenir una correcta formació acadèmica”. En compliment d’aquest manament i per millorar la integració d’aquests estudiants que, per raó de la seua discapacitació, demanen una atenció especial per incorporar-se a la vida acadèmica de la nostra Universitat en igualtat de condicions, es convoquen aquests ajuts. [BASES DE LA CONVOCATÒRIA] [BASES I SOL·LICITUD EN PDF]

02/03/2005

Borses de Viatge per a desplaçaments d'estudiants de la Universitat de València

La Delegació d'Estudiants de la Universitat de València, mitjançant el CADE convoca les Borses de viatge per a desplaçaments d'estudiants de la Universitat de València a l'any 2005. [BASES DE LA CONVOCATÒRIA] [SOL·LICITUD DE L'AJUDA EN PDF] [BASES DE LA CONVOCATÒRIA EN PDF] [IMPRES PER A L'INFORME DE L'ACTIVITAT EN PDF]

11/02/2005

Convocatòria d’Ajudes a l’Estudi-Programa 0’7 del Centre d’Assessorament i Dinamització dels Estudiants (CADE) per a estudiants de la Universitat de València, curs 2004/2005

La Delegació d’Estudiants de la Universitat de València, a través del CADE, convoca ajudes econòmiques destinades a estudiants procedents de països en vies de desenvolupament que cursen estudis a centres propis de la Universitat de València. Les ajudes estan destinades a finançar part de les despeses derivades dels seus estudis o de la residència fora del seus països d’origen. [BASES DE LA CONVOCATÒRIA EN VALÈNCIA] [BASES DE LA CONVOCATORIA EN CASTELLANO] [SOL·LICITUD DE L'AJUDA EN PDF] [BASES DE LA CONVOCATÒRIA EN PDF] [IMPRES DADES ECONÒMIQUES DEL SOL·LICITANT EN PDF]

11/02/2005

Convocatòria d’Ajudes a l’Estudi del Centre d’Assessorament i Dinamització dels Estudiants (CADE) per a estudiants de la Universitat de València, curs 2004/2005.

La Delegaci&oacut e; d’Estudib?ants de la Universitat de València, a través del CADE, convoca ajudes econòmiques per als estudiants que cursen estudis a centres propis de la Universitat de València i que disposen de pocs recursos econòmics amb l’objectiu de cobrir part de les despeses derivades dels seus estudis. [BASES DE LA CONVOCATÒRIA] [SOL·LICITUD DE L'AJUDA EN PDF] [BASES DE LA CONVOCATÒRIA EN PDF] [IMPRES DADES ECONÒMIQUES DEL SOL·LICITANT EN PDF]

Notícies any 2004

30/11/2004

Resolució del segon termini de BORSES DE VIATGE 2004

Resolució del delegat d'Estudiants de la Universitat de València, del 23 de novembe de 2004, per la qual s'adjudica les Borses de Viatge del CADE, per als desplaçaments d'estudiants de la Universitat de València, any 2004. (segon termini). [RESOLUCIÓ] [LLISTAT CONCEDIDES] [LLISTAT DENEGADES] [CRITERIS ECONÒMICS]

09/09/2004

Resolució d' Ajudes a l'estudi i Ajudes a l'estudi 0'7

Resolució del delegat d'Estudiants de la Universitat de de València de 7 de setembre de 2004, per la qual es concedeixen les Ajudes a l'estudi i Ajudes a l'estudi programa 0,7, curs 2003 - 2004, convocades per Resolució de 2 de març de 2004. [ACTA DE LA REUNIÓ] [RESOLUCIÓ] [LLISTAT CONCEDIDES] [LLISTAT DENEGADES] [MANCA DE DOCUMENTACIÓ]

13/07/2004

Resolució d' Ajudes DRAC ESTIU 2004

Resolució del 23 de juny de 2004, per la qual es concedeixen les ajudes Drac-estiu 2004 per a estudiants de la Universitat de València, en el marc del programa de mobilitat de la Xarxa d'universitats Joan LLuís Vives a la Universitat de València. [RESOLUCIÓ] [LLISTAT CONCEDIDES] [LLISTAT DENEGADES] [LLISTA D'ESPERA] [DOCUMENT D'ACEPTACIÓ] [INFORME ECONÒMIC] [SEGONA RESOLUCIÓ]

22/06/2004

Resolució de la 1ª convocatoria de BORSES DE VIATGE 2004

Resolució del delegat d'Estudiants de la Universitat de València, del 17 de juny de 2004, per la qual s'adjudica les Borses de Viatge del CADE, per als desplaçaments d'estudiants de la Universitat de València, any 2004. (1ª convocatòria). [RESOLUCIÓ] [LLISTAT CONCEDIDES] [LLISTAT DENEGADES] [CRITERIS ECONÒMICS]

21/06/2004

Resolució d' Ajudes DRAC ESTIU 2004

Amb motiu de la gran quantitat de'ajudes DRAC - ESTIU sol·licitades per estudiants de la Universitat de València, el CADE, amb el vist i plau de la Xarxa d'Universitats de l'Institut Joan Lluis Vives, donarà a conèixer les ajudes atorgades, el proper dijous 24 de juny en aquesta mateixa web. Disculpeu les molesties que us puga ocassionar aquesta situació.

19/05/2004

Ajudes Drac Estiu 2004

Oberta la convotòria de les Ajudes Drac Estiu dirigides a estudiants de la Universitat de València, de primer i segon cicle de la Universitat de València. El termini de presentació de les sol·licituds finalitzarà el 4 de juny del 2004[BASES DE LA CONVOCATÒRIA] [SOL·LICITUD DE L'AJUDA EN PDF] [BASES DE LA CONVOCATÒRIA EN PDF] [QUADRE D'AJUDES]

06/05/2004

Oberta la convocatòria de Borses de Viatge per a desplaçaments d'estudiants de la Universitat de València

Ajudes dirigides a estudiants de la Universitat de València, vinculades a activitats formatives o de representació [BASES DE LA CONVOCATÒRIA] [SOL·LICITUD DE L'AJUDA EN PDF] [BASES DE LA CONVOCATÒRIA EN PDF] [IMPRES PER A L'INFORME DE L'ACTIVITAT EN PDF]

10/03/2004

Convocatòria d'ajudes econòmiques a estudiants amb discapacitació i amb necessitats especials per al desplaçament al seu centre universitari de la Universitat de València curs 2003-2004.
CADE – Universitat de València

La Universitat de València, en el marc de la Carta de drets i deures dels estudiants (capítol I, art. 3), es compromet a posar a l’abast dels estudiants les instal·lacions i els serveis necessaris “perquè tots els estudiants amb minusvalideses físiques i sensorials puguen cursar els seus estudis adequadament i obtenir una correcta formació acadèmica”. En compliment d’aquest manament i per millorar la integració d’aquests estudiants que, per raó de la seua discapacitació, demanen una atenció especial per incorporar-se a la vida acadèmica de la nostra Universitat en igualtat de condicions, es convoquen aquests ajuts. [BASES DE LA CONVOCATÒRIA] [BASES I SOL·LICITUD EN PDF]

03/03/2004

Convocatòria d’Ajudes a l’Estudi-Programa 0’7 del Centre d’Assessorament i Dinamització dels Estudiants (CADE) per a estudiants de la Universitat de València, curs 2003/2004

La Delegació d’Estudiants de la Universitat de València, a través del CADE, convoca ajudes econòmiques destinades a estudiants procedents de països en vies de desenvolupament que cursen estudis a centres propis de la Universitat de València. Les ajudes estan destinades a finançar part de les despeses derivades dels seus estudis o de la residència fora del seus països d’origen. [BASES DE LA CONVOCATÒRIA EN VALÈNCIA] [BASES DE LA CONVOCATORIA EN CASTELLANO] [SOL·LICITUD DE L'AJUDA EN PDF] [BASES DE LA CONVOCATÒRIA EN PDF] [IMPRES DADES ECONÒMIQUES DEL SOL·LICITANT EN PDF]

03/03/2004

Convocatòria d’Ajudes a l’Estudi del Centre d’Assessorament i Dinamització dels Estudiants (CADE) per a estudiants de la Universitat de València, curs 2003/2004.

La Delegació d’Estudiants de la Universitat de València, a través del CADE, convoca ajudes econòmiques per als estudiants que cursen estudis a centres propis de la Universitat de València i que disposen de pocs recursos econòmics amb l’objectiu de cobrir part de les despeses derivades dels seus estudis. [BASES DE LA CONVOCATÒRIA] [SOL·LICITUD DE L'AJUDA EN PDF] [BASES DE LA CONVOCATÒRIA EN PDF] [IMPRES DADES ECONÒMIQUES DEL SOL·LICITANT EN PDF]

11/02/2004

Borses de Viatge per a desplaçaments d'estudiants de la Universitat de València

Ajudes dirigides a estudiants de la Universitat de València, vinculades a activitats formatives o de representació [BASES DE LA CONVOCATÒRIA] [SOL·LICITUD DE L'AJUDA EN PDF] [BASES DE LA CONVOCATÒRIA EN PDF] [IMPRES PER A L'INFORME DE L'ACTIVITAT EN PDF]

Notícies any 2003

Ajudes a Projectes de Cooperació i Solidaritat

Termini de presentació 23 de maig de 2003 Bases de la Convocatòria de l'any 2003


Convocatòria de Beques de col·laboració

Es cerquen (animadors i monitors) per a la Nau dels Xiquets i Xiquetes 2003, fins al 22 d'abril


[<] Tornar

Més informació: cade@uv.es                     [Darrera actualització: 28/12/2007]