Accedir a la pàgina principal de la UniversitatNom de la unitat
Centre d'Assessorament i Dinamització dels Estudiants
Imatge decorativa de la unitat

L'Aula Informàtica del CADE és una aula de navegació per Internet de lliure accés per als estudiants i la comunitat universitària.

Aula Informàtica

Objectiu de l'aula

L'objectiu de l'Aula és la promoció de l'accés dels estudiants a les tecnologies de la informació. La difusió i el coneixement d'aquestes i la creació d'un espai dissenyat per facilitar i fomentar la navegació a través de la xarxa.

Funcions de l'aula

És un aula informàtica de lliure accés, és un espai de formació pràctica, és un centre de recursos per a les associacions i col·lectius d'estudiants i és un espai en el qual s'exerceixen activitats docents complementàries

Més informació: cade@uv.es                     [Darrera actualització: 17/07/2003]