Responsables de llistes de correu de la UV
WIKI del Servei d'Informàtica (SiUV)

Introducció: tasques del responsable

El servei de llistes de correu de la Universitat de València es troba actualment implementat mitjançant el programari LISTSERV, desenvolupat per l'empresa L-Soft International Inc. i és un dels servidors de llistes amb millor rendiment, més configurables i més utilitzats del món.

El responsable (o responsables) o propietari ("owner") d'una llista és normalment qui en va sol·licitar inicialment la creació (el cas de llistes departamentals o institucionals de la Universitat és diferent) i és qui s'ocupa de les tasques de gestió d'aquesta.

Les més habituals d'aquestes tasques són:

  • Donar el vist-i-plau a peticions de subscripció a la llista (si no està configurada amb subscripció automàtica).
  • Eliminar les adreces errònies o no desitjades que s'hagen pogut subscriure a la llista (si la llista no està configurada per donar de baixa automàticament les adreces amb un determinat nombre d'errors d'enviament).
  • Modificar els paràmetres de configuració de la llista si es considera necessari algun canvi. Per exemple, fer que siga una llista moderada, o limitar l'enviament de missatges a aquells que prèviament s'hi hagen subscrit, si abans era pública.
  • En el cas de llistes moderades, revisar i autoritzar, si pertoca, la distribució de cada missatge enviat a la llista.
  • Controlar que la utilització de la llista no es desvia de la temàtica per a la qual es va crear.
  • Modificar alguna de les opcions amb què els usuaris s'han subscrit a la llista.
  • Respondre als dubtes, qüestions, suggeriments, etc. dels subscriptors de la llista sobre el funcionament d'aquesta.

A més d'això, i depenent de la manera en què haja configurat la llista, podrà rebre missatges pels quals el servidor li sol·licita l'aprovació abans de distribuir-los a la llista (se sol emprar el terme bounces: "retornats", per referir-se a aquests missatges). Haurà de revisar-los i, si ho considera adequat, aprovar-ne la distribució.

volver