Accedir a la pàgina principal de la Universitat 
Servei de contractació administrativa  

Licitacions de Subministraments/ Licitaciones de Suministros

RECOMANACIÓ / RECOMENDACIÓN

A fi de disposar de la informació actualitzada de les licitacions, els recomanem que consulten de manera periòdica el perfil de contractant durant el termini de presentació d'ofertes, ja que qualsevol actualització de dades serà publicada en el mateix.

Con objeto de disponer de la información actualizada de las licitaciones, les recomendamos que consulten de manera periódica el perfil de contratante durante el plazo de presentación de ofertas, ya que cualquier actualización de datos será publicada en el mismo.

 

Núm. Exp. Objecte

Objeto

Pressupost

Presupuesto

Data Límit

Fecha Límite

2015 0085 SU 036

 

FORMALITZAT

FORMALIZADO

 

Subministrament de 8 servidors de càlcul d'altes prestacions amb destinació a l'Institut de Física Corpuscular

Suministro de 8 servidores de cálculo de altas prestaciones con destino al Institut de Física Corpuscular

84.216 €

(IVA inclós/ incluido)

FINALITZAT

 FINALIZADO

 

2015 0069 SU 031

 

 

FORMALITZAT

FORMALIZADO

Subministrament d'equipament blindat de protecció radiològica amb destinació a l'Institut de Física Mèdica (IFIMED)

Suministro de equipamiento blindado de protección radiológica con destino al Institut de Física Mèdica (IFIMED)

121.000 € 

(IVA inclós/ incluido)

FINALITZAT

 FINALIZADO

 

2015 0065 SU 029

 

 

 

FORMALITZAT

FORMALIZADO

 

 

Subministrament de guies d'onda i components de línia de transmissió en banda-S amb destinació al Laboratori de Radiofreqüència de l'Institut de Física Mèdica (IFIMED)

Suministro de guías de onda y componentes de línea de transmisión en banda-S con destino al Laboratorio de Radiofrecuencia del Institut de Física Mèdica (IFIMED)

187.550 € 

(IVA inclós/ incluido)

FINALITZAT

 FINALIZADO

 

2015 0061 SU 025  

 

FORMALITZAT

FORMALIZADO

 

Dret d'ús de la llicència campus de diversos productes Microsoft

Derecho de uso de la licencia campus de diversos productos Microsoft

368.820,10 € 

(IVA inclós/ incluido)

FINALITZAT

 FINALIZADO

 

2015 0047 SU 015 

 

FORMALITZAT

FORMALIZADO

 

Subministrament de màquina de microsoldadura de fill fi amb destinació a l'Institut de Fìsica Mèdica

Suministro de máquina de microsoldadura de hilo fino con destino al Institut de Física Mèdica

199.650 € 

(IVA inclós/ incluido)

FINALITZAT

 FINALIZADO

 

2015 0044 SU 013  

 

FORMALITZAT

FORMALIZADO

Subministrament de sistema de control d'accessos en el Servei d'Educació Física i Esports

Suministro de sistema de control de accesos en el Servei d'Educació Física i Esports

200.000 €

(IVA inclós/ incluido)

FINALITZAT

 FINALIZADO

 

2015 0032 SU 010

 

 

FORMALITZAT

FORMALIZADO

 

Subministrament d'equipament per a la dotació d'infraestructura tecnològica del nou Centre de Procés de Dades de l'edifici d'investigació I2SysBio

Suministro de equipamiento para la dotación de infraestructura tecnológica del nuevo Centro de Proceso de Datos del edificio de investigación I2SysBio

367.174,50 €

(IVA inclós/ incluido)

FINALITZAT

 FINALIZADO

 

2015 0023 SU 006

 

FORMALITZAT

FORMALIZADO

 

 

Subministrament de dos moduladors polsats per a dos 7,5-10 MW - 3 Ghz S-Band klystrons amb destinació a l'Institut de Física Mèdica (IFIMED)

Suministro de dos moduladores pulsados para dos 7,5-10 MW - 3 Ghz S-Band klystrons con destino al Institut de Física Mèdica  (IFIMED)

484.000 €

(IVA inclós/ incluido)

FINALITZAT

 FINALIZADO

 

2015 0015 SU 004

 

FORMALITZAT

FORMALIZADO

 

Subministrament d'un tomògraf PET/CT per a animals xicotets amb destinació a l'Institut de Física Mèdica (IFIMED)

Suministro de un tomógrafo PET/CT para animales pequeños con destino al Institut de Física Mèdica (IFIMED)

690.000 €

(IVA inclós/ incluido)

FINALITZAT

 FINALIZADO

 

2014 0054 SU 019

 

 

FORMALITZAT

FORMALIZADO

 

 

Subministrament de mobiliari divers amb destinació a l'Edifici d'Investigació en Parcel·la 1A en el Campus de Paterna. 3 Lots

Suministro de mobiliario diverso con destino al Edificio de Investigación en Parcela 1A en el Campus de Paterna. 3 Lotes

146.576,82 € 

(IVA inclós/ incluido)

FINALITZAT

 FINALIZADO

2014 0059 SU 022

 

FORMALITZAT

FORMALIZADO

 

Subministrament de mobiliari de laboratori per a l'ampliació de l'Edifici 1 (IFIMED) del Parc Científic del Campus de Paterna

Suministro de mobiliario de laboratorio para la ampliación del  Edificio 1 (IFIMED) deL Parque Científico del Campus de Paterna

80.942,27 €

 (IVA inclòs/incluido)

FINALITZAT

 FINALIZADO

2014 0066 SU 024

 

 

FORMALITZAT

FORMALIZADO

Subministrament de publicacions periòdiques estrangeres, impreses i electròniques, bases de dades, llibres electrònics i paquets de revistes electròniques amb destinació al Servei de Biblioteques i Documentació. 2 lots

Suministro de publicaciones periódicas extranjeras, impresas y electrónicas, bases de datos, libros electrónicos y paquetes de revistas electrónicas con destino al Servei de Biblioteques i Documentació. 2 lotes

Lot / Lote 1: 651.943,29 € IVA

Lot / Lote 2: 1.419.291,44 € IVA

 (IVA inclòs/incluido)

FINALITZAT

 FINALIZADO

2014 0055 SU 020 

 

FORMALITZAT

FORMALIZADO

 

Subministrament de mobiliari de laboratori per a l'Edifici d'Investigació en parcel.la 1-A en el Campus de Paterna. 2 lots

Suministro de mobiliario de laboratorio para el Edificio de Investigación en parcela 1-A en el Campus de Paterna. 2 lotes

Lot / Lote 1: 703.197,55 €

Lot / Lote 2: 1.842.779,26 €

 (IVA inclós/ incluido)

 

FINALITZAT

 FINALIZADO

 

 

2013 0120 SU 051

 

FORMALITZAT

FORMALIZADO

Subministrament de gas natural per a la Universitat de València. 5 Lots

Suministro de gas natural para la Universitat de València en sus instalaciones. 5 lotes

1.993.073,80 € (IVA inclós/ incluido)

 

FINALITZAT

 FINALIZADO

2013 0000  SU 067

 

FORMALITZAT

FORMALIZADO

Subministrament d'energia elèctrica per a la Universitat de València i la Universidad Miguel Hernández. 5 Lots

Suministro de energía eléctrica para la Universitat de València y la Universidad Miguel Hernández. 5 Lotes

Universitat de Valencia: 8.161.908,21 € IVA inclós/ incluido

Universidad Miguel Hernández: 3.888.122,69 € IVA inclós/ incluido

 

 

FINALITZAT

 FINALIZADO


[<] Tornar a Licitacions

 

 
Més informació: contratacion@uv.es                     [Darrera actualització: 07/01/2016