Accedir a la pàgina principal de la Universitat 
Servei de contractació administrativa  

Licitacions de Subministraments/ Licitaciones de Suministros

RECOMANACIÓ / RECOMENDACIÓN

A fi de disposar de la informació actualitzada de les licitacions, els recomanem que consulten de manera periòdica el perfil de contractant durant el termini de presentació d'ofertes, ja que qualsevol actualització de dades serà publicada en el mateix.

Con objeto de disponer de la información actualizada de las licitaciones, les recomendamos que consulten de manera periódica el perfil de contratante durante el plazo de presentación de ofertas, ya que cualquier actualización de datos será publicada en el mismo.

 

Núm. Exp. Objecte

Objeto

Pressupost

Presupuesto

Data Límit

Fecha Límite

2015 0023 SU 006

 

 

ACORD MESA 1 // ACUERDO MESA 1

Subministrament de dos moduladors polsats per a dos 7,5-10 MW - 3 Ghz S-Band klystrons amb destinació a l'Institut de Física Mèdica (IFIMED)

Suministro de dos moduladores pulsados para dos 7,5-10 MW - 3 Ghz S-Band klystrons con destino al Institut de Física Mèdica  (IFIMED)

484.000 €

(IVA inclós/ incluido)

FINALITZAT

 FINALIZADO

 

2015 0015 SU 004

 

 

DATA MESA 3 // FECHA MESA 3

Subministrament d'un tomògraf PET/CT per a animals xicotets amb destinació a l'Institut de Física Mèdica (IFIMED)

Suministro de un tomógrafo PET/CT para animales pequeños con destino al Institut de Física Mèdica (IFIMED)

690.000 €

(IVA inclós/ incluido)

FINALITZAT

 FINALIZADO

 

2014 0054 SU 019

 

 

FORMALITZAT

FORMALIZADO

 

 

Subministrament de mobiliari divers amb destinació a l'Edifici d'Investigació en Parcel·la 1A en el Campus de Paterna. 3 Lots

Suministro de mobiliario diverso con destino al Edificio de Investigación en Parcela 1A en el Campus de Paterna. 3 Lotes

146.576,82 € 

(IVA inclós/ incluido)

FINALITZAT

 FINALIZADO

2014 0059 SU 022

 

 

DATA MESA 3 // FECHA MESA 3

Subministrament de mobiliari de laboratori per a l'ampliació de l'Edifici 1 (IFIMED) del Parc Científic del Campus de Paterna

Suministro de mobiliario de laboratorio para la ampliación del  Edificio 1 (IFIMED) deL Parque Científico del Campus de Paterna

80.942,27 €

 (IVA inclòs/incluido)

FINALITZAT

 FINALIZADO

2014 0066 SU 024

 

 

FORMALITZAT

FORMALIZADO

Subministrament de publicacions periòdiques estrangeres, impreses i electròniques, bases de dades, llibres electrònics i paquets de revistes electròniques amb destinació al Servei de Biblioteques i Documentació. 2 lots

Suministro de publicaciones periódicas extranjeras, impresas y electrónicas, bases de datos, libros electrónicos y paquetes de revistas electrónicas con destino al Servei de Biblioteques i Documentació. 2 lotes

Lot / Lote 1: 651.943,29 € IVA

Lot / Lote 2: 1.419.291,44 € IVA

 (IVA inclòs/incluido)

FINALITZAT

 FINALIZADO

2014 0055 SU 020 

 

ADJUDICAT LOT 1  //  ADJUDICADO LOTE 1

Subministrament de mobiliari de laboratori per a l'Edifici d'Investigació en parcel.la 1-A en el Campus de Paterna. 2 lots

Suministro de mobiliario de laboratorio para el Edificio de Investigación en parcela 1-A en el Campus de Paterna. 2 lotes

Lot / Lote 1: 703.197,55 €

Lot / Lote 2: 1.842.779,26 €

 (IVA inclós/ incluido)

 

FINALITZAT

 FINALIZADO

 

 

2013 0120 SU 051

 

FORMALITZAT

FORMALIZADO

Subministrament de gas natural per a la Universitat de València. 5 Lots

Suministro de gas natural para la Universitat de València en sus instalaciones. 5 lotes

1.993.073,80 € (IVA inclós/ incluido)

 

FINALITZAT

 FINALIZADO

2013 0000  SU 067

 

FORMALITZAT

FORMALIZADO

Subministrament d'energia elèctrica per a la Universitat de València i la Universidad Miguel Hernández. 5 Lots

Suministro de energía eléctrica para la Universitat de València y la Universidad Miguel Hernández. 5 Lotes

Universitat de Valencia: 8.161.908,21 € IVA inclós/ incluido

Universidad Miguel Hernández: 3.888.122,69 € IVA inclós/ incluido

 

 

FINALITZAT

 FINALIZADO


[<] Tornar a Licitacions

 

 
Més informació: contratacion@uv.es                     [Darrera actualització: 15/05/2015