Accedir a la pàgina principal de la Universitat 
Servei de contractació administrativa  

Licitacions de Subministraments/ Licitaciones de Suministros

RECOMANACIÓ / RECOMENDACIÓN

A fi de disposar de la informació actualitzada de les licitacions, els recomanem que consulten de manera periòdica el perfil de contractant durant el termini de presentació d'ofertes, ja que qualsevol actualització de dades serà publicada en el mateix.

Con objeto de disponer de la información actualizada de las licitaciones, les recomendamos que consulten de manera periódica el perfil de contratante durante el plazo de presentación de ofertas, ya que cualquier actualización de datos será publicada en el mismo.

 

Núm. Exp. Objecte

Objeto

Pressupost

Presupuesto

Data Límit

Fecha Límite

2016 0108 SU 029

 

ACORD MESA 2  //  ACUERDO MESA 2

 

Renovació de la xarxa sense fil de la Universitat de València
 

Renovación de la red inalámbrica de la Universitat de València

665.500 €

(IVA inclòs/incluido)
 

FINALITZAT

FINALIZADO

2016 0107 SU 028 

 

RESOLUCIÓ ERROR ARITMÈTIC  //  RESOLUCIÓN ERROR ARITMÉTICO

 

Subministrament d'un analitzador de masses en tàndem tipo Quadrupol-Quadrupol-Temps de vol (Q/Q/TOF) amb destinació al grupo d'Investigació de Contaminants en aliments del Departament de Medicina Preventiva i Salut Pública, Ciències de l'Alimentació, Toxicologia i Medicina Legal
 

Suministro de un analizador de masas en tándem tipo Cuadrupolo-Cuadrupolo-Tiempo de vuelo (Q/Q/TOF) con destino al grupo de Investigación de Contaminantes en alimentos del Departament de Medicina Preventiva i Salut Pública, Ciències de l'Alimentació, Toxicologia i Medicina Legal

181.500 €  

(IVA inclòs/incluido)
 

FINALITZAT

 FINALIZADO

2016 0089 SU 025  

FORMALITZAT

FORMALIZADO

 

 

Subministrament de servidors de càlcul d'altes prestacions i sistemes d'emmagatzematge massiu amb destinació al laboratori de processament d'imatges

Suministro de servidores de cálculo de altas prestaciones y sistemas de almacenamiento masivo con destino al laboratori de processament d'imatges

157.300 €

(IVA inclòs/incluido)
 

FINALITZAT

 FINALIZADO

2016 0054 SU 015  

FORMALITZAT

FORMALIZADO

 

Subministrament i sustitució de la gespa del Campus de Futbol de les pistes esportives del Campus de Blasco Ibáñez

Suministro y sustitución del césped del Campus de Fútbol de las pistas deportivas del Campus de Blasco Ibáñez

225.000 €

(IVA inclòs/incluido)
 

FINALITZAT

 FINALIZADO

2016 0048 SU 013

RESOLUCIÓ DESISTIMENT   //   RESOLUCIÓN DESISTIMIENTO

Subministrament de servidors de càlcul d'altes prestacions i sistema d'emmagatzematge massiu amb destion al laboratori de processament d'imatges.
 

Suministro de servidores de cálculo de altas prestaciones y sistema de almacenamiento masivo con destino al laboratorio de procesado de imágenes.
 

157.300 €

(IVA inclòs/incluido)
 

FINALITZAT

 FINALIZADO

2016 0050 SU 014

FORMALITZAT

FORMALIZADO

Subministrament de  divers material esportiu amb destinació al Servei d'Educació Física i Esports

Suministro de diverso material deportivo con destino al Servei d'Educació Física i Esports

169.400 €

 (IVA inclòs / incluido)

FINALITZAT

 FINALIZADO

2016 0015 SU 002

 

FORMALITZAT

FORMALIZADO

 

Subministrament de mobiliari de laboratori per a la sala neta en l'ampliació de l'Edifici 1 del Parc Científic

Suministro de mobiliario de laboratorio para la sala limpia en el ampliación del Edificio 1 del Parc Científic

187.944,71 €

(IVA inclòs / incluido)

FINALITZAT

 FINALIZADO

2016 0024 SU 003  

 

 

FORMALITZAT

FORMALIZADO

 

Subministrament de energia elèctrica a la Universitat de València, Universidad Miguel Hernández de Elche i Universidad de Alicante en les seues instal.lacions

Suministro de energía eléctrica a la Universitat de València, Universidad Miguel Hernández de Elche y Universidad de Alicante en sus instalaciones

Lot / Lote 1:0,12 €

Lot / Lote 2: 0,16 €

Lot / Lote 3: 0,2 €

Lot / Lote 4: 0,3 €

Lot / Lote 5: 0,35 €

 (IVA exclós/ excluido)

FINALITZAT

 FINALIZADO

2016 0028 SU 006  

 

RESOLUCIÓ DESERT // RESOLUCIÓN DESIERTO

Subministrament de   cartolines cel·lulòsiques per a títols universitaris de caràcter oficial i paper per al Suplement Europeu al títol de la Universitat de València. 2 lots

Suministro de cartulinas celulósicas para títulos universitarios de carácter oficial y papel para el Suplemento Europeo al título de la Universitat de València. 2 lotes

Lot / Lote 1:  66.308 €

Lot / Lote 2:  32.307 €

(IVA inclós/ incluido)

FINALITZAT

 FINALIZADO

2016 0027 SU 005  

RESOLUCIÓ DESISTIMENT   //   RESOLUCIÓN DESISTIMIENTO

 

Subministrament de  divers material esportiu amb destinació al Servei d'Educació Física i Esports

Suministro de diverso material deportivo con destino al Servei d'Educació Física i Esports

169.400

(IVA inclós/ incluido)

FINALITZAT

 FINALIZADO

2016 0012 SU 001  

 

FORMALITZAT

FORMALIZADO

 

Subministrament de gas natural per a la Universitat de València

Suministro de gas natural para la Universitat de València

FINALITZAT

 FINALIZADO 

 

2015 0085 SU 036

 

FORMALITZAT

FORMALIZADO

 

Subministrament de 8 servidors de càlcul d'altes prestacions amb destinació a l'Institut de Física Corpuscular

Suministro de 8 servidores de cálculo de altas prestaciones con destino al Institut de Física Corpuscular

84.216 €

(IVA inclós/ incluido)

FINALITZAT

 FINALIZADO

 

2015 0069 SU 031

 

 

FORMALITZAT

FORMALIZADO

Subministrament d'equipament blindat de protecció radiològica amb destinació a l'Institut de Física Mèdica (IFIMED)

Suministro de equipamiento blindado de protección radiológica con destino al Institut de Física Mèdica (IFIMED)

121.000 € 

(IVA inclós/ incluido)

FINALITZAT

 FINALIZADO

 

2015 0065 SU 029

 

 

 

FORMALITZAT

FORMALIZADO

 

 

Subministrament de guies d'onda i components de línia de transmissió en banda-S amb destinació al Laboratori de Radiofreqüència de l'Institut de Física Mèdica (IFIMED)

Suministro de guías de onda y componentes de línea de transmisión en banda-S con destino al Laboratorio de Radiofrecuencia del Institut de Física Mèdica (IFIMED)

187.550 € 

(IVA inclós/ incluido)

FINALITZAT

 FINALIZADO

 

2015 0061 SU 025  

 

FORMALITZAT

FORMALIZADO

 

Dret d'ús de la llicència campus de diversos productes Microsoft

Derecho de uso de la licencia campus de diversos productos Microsoft

368.820,10 € 

(IVA inclós/ incluido)

FINALITZAT

 FINALIZADO

 

2015 0047 SU 015 

 

FORMALITZAT

FORMALIZADO

 

Subministrament de màquina de microsoldadura de fill fi amb destinació a l'Institut de Fìsica Mèdica

Suministro de máquina de microsoldadura de hilo fino con destino al Institut de Física Mèdica

199.650 € 

(IVA inclós/ incluido)

FINALITZAT

 FINALIZADO

 

2015 0044 SU 013  

 

FORMALITZAT

FORMALIZADO

Subministrament de sistema de control d'accessos en el Servei d'Educació Física i Esports

Suministro de sistema de control de accesos en el Servei d'Educació Física i Esports

200.000 €

(IVA inclós/ incluido)

FINALITZAT

 FINALIZADO

 

2015 0032 SU 010

 

 

FORMALITZAT

FORMALIZADO

 

Subministrament d'equipament per a la dotació d'infraestructura tecnològica del nou Centre de Procés de Dades de l'edifici d'investigació I2SysBio

Suministro de equipamiento para la dotación de infraestructura tecnológica del nuevo Centro de Proceso de Datos del edificio de investigación I2SysBio

367.174,50 €

(IVA inclós/ incluido)

FINALITZAT

 FINALIZADO

 


[<] Tornar a Licitacions

 

 
Més informació: contratacion@uv.es                     [Darrera actualització: 22/02/2017