Accedir a la pàgina principal de la Universitat 
Servei de contractació administrativa  

Licitacions de Subministraments/ Licitaciones de Suministros

RECOMANACIÓ / RECOMENDACIÓN

A fi de disposar de la informació actualitzada de les licitacions, els recomanem que consulten de manera periòdica el perfil de contractant durant el termini de presentació d'ofertes, ja que qualsevol actualització de dades serà publicada en el mateix.

Con objeto de disponer de la información actualizada de las licitaciones, les recomendamos que consulten de manera periódica el perfil de contratante durante el plazo de presentación de ofertas, ya que cualquier actualización de datos será publicada en el mismo.

Núm. Exp. Objecte

Objeto

Pressupost

Presupuesto

Data Límit

Fecha Límite

2014 0021 SU 005

 

NOVA LICITACIÓ  //  NUEVA LICITACIÓN

Subministrament d'un cromatògraf de gasos amb detector selectiu de masses amb destinació al Servei de Suport a la Investigació Experimental

Suministro de un cromatógrafo de gases con detector selectivo de masas con destino al Servei de Suport a la Investigació Experimental

 

84.700 €  

(IVA inclós/ incluido)

 

22/04/2014

 

2013 0114 SU 048

 

FORMALITZAT

FORMALIZADO

Subministrament de mobiliari de laboratori amb destinació al Departament de Química Orgànica de la Facultat de Química

Suministro de mobiliario de laboratorio con destino al Departament de Química Orgànica  de la Facultat de Química

 

180.278,14 €  (IVA inclós/ incluido)

 

FINALITZAT

 FINALIZADO

 

2013 0120 SU 051

 

FORMALITZAT

FORMALIZADO

Subministrament de gas natural per a la Universitat de València. 5 Lots

Suministro de gas natural para la Universitat de València en sus instalaciones. 5 lotes

1.993.073,80 € (IVA inclós/ incluido)

 

FINALITZAT

 FINALIZADO

2013 0000  SU 067

 

FORMALITZAT

FORMALIZADO

Subministrament d'energia elèctrica per a la Universitat de València i la Universidad Miguel Hernández. 5 Lots

Suministro de energía eléctrica para la Universitat de València y la Universidad Miguel Hernández. 5 Lotes

Universitat de Valencia: 8.161.908,21 € IVA inclós/ incluido

Universidad Miguel Hernández: 3.888.122,69 € IVA inclós/ incluido

 

 

FINALITZAT

 FINALIZADO

2013 0054  SU 023

 

FORMALITZAT

FORMALIZADO

Subministrament d'equipament de commutació d'altes prestacions per a la xarxa de la Universitat de València

Suministro de equipamiento de conmutación de altas prestaciones para la red de la Universitat de València

 

 

200.000 € (IVA inclòs/incluido)

 

 

FINALITZAT

 FINALIZADO

2012 0107  SU 064

 

FORMALITZAT

FORMALIZADO

Subministrament de mobiliari de laboratori amb destinació de la Facultat de Ciències Biològiques

Suministro de mobiliario de laboratorio con destino a la Facultat de Ciències Biològiques

436.840,16

(IVA inclòs/incluido)

FINALITZAT

 FINALIZADO

 

2012 0099  SU 057

 

FORMALITZAT

FORMALIZADO

Subministrament de mobiliari per a despatxos ala est de la Facultat de Psicologia

Suministro de mobiliario para despachos ala este de la Facultat de Psicologia

99.801,60

(IVA inclòs/incluido)

FINALITZAT

 FINALIZADO

 

2012 0098  SU 056

 

FORMALITZAT

FORMALIZADO

 

 

Subministrament de divers mobiliari per a l'edifici docent de la salut de la Fundación Hospital General

Suministro de diverso mobiliario para el edificio docente de la salud de la Fundación Hospital General

Lot 1 / Lote 1: 9.614,66 €

Lot 2 / Lote 2: 78.214,40 €

Lot 3 / Lote 3: 8.588,68 €

Lot 4 / Lote 4: 41.273,62

 

FINALITZAT

 FINALIZADO

 

 


[<] Tornar a Licitacions
 
Més informació: contratacion@uv.es                     [Darrera actualització: 04/04/2014