Accedir a la pÓgina principal de la Universitat""
Gerència
""

De conformitat amb la Llei Orgànica de Universitats i els Estatuts de la Universitat de València, té encomanats els serveis econòmics administratitus de la Universitat.

Al front d'aquesta, el/la Gerent/a dirigeix la gestió dels serveis econòmics i administratius, a més de les funcions delegades per Resolució de 8 de abril de 2014 publicada en el DOGV de 10 de abril de 2014, del Rector de la Universitat de València.[2014/3211]

Notícies i novetats

""Reglament d'execució Pressupostària 2015

Acces al Reglament d'Execució Pressupostària 2015[+ info]

Fe d'errades al Reglament d'Execució Pressupostària per a 2015[+ info]

""Catàleg terminals telefonia
Catàleg integre de telefonia actualitzat[+ info ]
""Circular de telefonia
Informació sobre la telefonia de la Universitat de València per a l'any 2013[+ info]
   
Més informació: gerencia@uv.es
© 2011-2012 Universitat de ValŔncia. Gerència. Avda. Blasco Ibáñez, 13. 46010 València