Accedir a la pÓgina principal de la Universitat""
Gerència

Organigrama i directori

GERÈNCIA
Nom Funció telèfon e-mail
Joan Oltra i Vidal Gerent   gerencia@uv.es
Inmaculada Santaemilia Alcacer Vicegerenta Econòmica   Inmaculada.Santaemilia@uv.es
José Ramírez Martínez Vicegerent de Recursos Humans i Organització Administrativa 9638
64210
jose.ramirez@uv.es
M.Vicenta Morato Andres Secretària del Gerent 9638 64203 Vicenta.Morato@uv.es
Amparo Giménez Fernández Secretària de la Vicegerència Econòmica 9638 64221 Amparo.Gimenez@uv.es
Miguel Asensi Picazo Secretàri del Vicegerent de Recursos Humans i Organització Administrativa 9638 64379 Miguel.Asensi@uv.es
Margarita Ros Martínez Tècnica Mitjana de Gestió 9638
64300
margarita.ros@uv.es

Secció de Acció Social
José S. Parreño Olmeda   9639
37742
parris@uv.es

Secció de Seguretat Social
Begoña Rubio Ochoa Cap de Secció 9638
64930
begona.rubio@uv.es
  Unitat Prestacions de Seguretat Social
Yolanda Bala Molla Cap d’Unitat 9638 64335 yolanda.bala@uv.es
Encarnación Tello García Administratiu Ext. 51326 encarnacion.tello@uv.es
  Unitat Cotitzacions a la Seguretat Social
Cristóbal Sánchez Herrero Cap d’Unitat 9638 64401 cristobal.sanchez@uv.es
Amparo Saiz Gómez Administratiu Ext. 51326 m.amparo.saiz@uv.es

Secció de Nòmines
Natividad Valera Escribano Cap de Secció 9639
83065
natividad.valera@uv.es
Ricardo Romero Juste Tècnic Mitjà de Gestió 9638
64763
ricardo.romero@uv.es
M. Angeles Inés Gómez Cap d’Unitat 9638
64763
angeles.ines@uv.es
Isabel Viñado Pérez Cap dUnitat 9638
64219
isabel.vinado@uv.es
M.Carmen Asencio Jordán Administratiu 9638
64219
carmen.asencio@uv.es
Margarita Dinnbier Escuder Administratiu 9638
64763
margarita.dinnbier@uv.es
Manuel Fernández Fajardo Administratiu 9638
64219
manuel.fernandez@uv.es
María del Mar March Catalá Administratiu 9638
64763
m.mar.march@uv.es

 

 


 
   
Més informació: gerencia@uv.es
© 2011-2012 Universitat de ValŔncia. Gerència. Avda. Blasco Ibáñez, 13. 46010 València