ART I PATRIMONI ©

Josep Lluís Cebrián i Molina

www.artpatrimoni.blogspot.com.es

28 de desembre de 2016

 

 

 

 

 

ELS FUMERALS DE RAJOLA DE XÀTIVA,

monuments de la industrialització

ISBN: 978-84-944837-8-3

 

 

Pintura i patrimoni històric a Xàtiva

Actes de les VII Jornades d'Art i Història

 

 

MIQUEL ESTEVE

pintor leonardesco de Xátiva

 

 

FRANCESC DASÍ

i la taulelleria valenciana del segle XIX

 

 

EL BORJA DE XÀTIVA

records i monuments

 

   

*******

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darrera actualització el 28 de desembre de 2016