oficina de projectes europeus de recerca

 

Esdeveniments

 

Enllaços als principals tallers, conferències, jornades i altres esdeveniments.

 

Esdeveniments organitzats per l'OPER-UV
  Esdeveniments organitzats per altres entitats

Jornada informativa nacional repte social 6 d'Horitzó 2020: Europa en un món canviant. Societats inclusives, innovadores i reflexives.

Madrid, 8 de juny de 2016

Ampliar informació

 

 

eHealth Week 2016

Amsterdam, del 8 al 10 de juny de 2016

Ampliar informació

eHealth

 

CHIST-ERA Conference 2016 - Call definition

Viena, del 8 al 10 de juny de 2016

Ampliar informació

 

 

COST Jornada informativa nacional

Madrid, 14 de juny de 2016

Ampliar informació

 

 

4th EU Conference Industrial Technologies 2016
Creating a Smart Europe

Amsterdam, del 22 al 24 de juny de 2016

Ampliar informació

 

 

Horizon 2020 Health Partnering Day 2016

Brussel·les, 7 de juliol de 2016

Ampliar informació

 

 

Info Day, Horizon 2020 - 'Health, demographic change and wellbeing'

Brussel·les, 8 de juliol de 2016

Ampliar informació

 

 

ESOF 2016 EuroScience Open Forum

Manchester, del 23 al 27 de juliol de 2016

Ampliar informació

esof_2016

 

1st Conference on Social Impact of Science

Barcelona, del 25 al 29 de juliol de 2016

Ampliar informació

 

sis 2016

 

Fòrum d'Enginyeria per al Desenvolupament Sostenible

Granada, 29 i 30 de setembre de 2016

Ampliar informació

 

 

EUC-2006-0321-I

Més informació: operuv@uv.es

© Universitat de València - OPER Av. Blasco Ibáñez, 13  - 46010 Valencia (Spain) Tel. +34 96 3983621