oficina de projectes europeus de recerca

 

Esdeveniments

 

Enllaços als principals tallers, conferències, jornades i altres esdeveniments.

 

Esdeveniments organitzats per l'OPER-UV
  Esdeveniments organitzats per altres entitats

FET-Open Research and Innovation Actions Info Day

Brussel·les, 27 d'abril de 2017

Ampliar informació

 

 

Jornada informativa Programa LIFE+ Convocatòria 2017

Madrid, 4 de maig de 2017

Ampliar informació

 

 

Jornada Programa FET Tecnologies Futures i Emergents

València, 26 de maig de 2017

Ampliar informació

 

 

SusChem Stakeholder Event 2017

Brussel·les, 8 de juny de 2017

Ampliar informació

SusChem

 

EuroNanoforum 2017
The most significant European nanotech forum for scientists, industrialists and policy makers

Valletta (Malta), del 21 al 23 de juny de 2017

Ampliar informació

EuroNanoforum2017

 

EUC-2006-0321-I

Més informació: operuv@uv.es

© Universitat de València - OPER Av. Blasco Ibáñez, 13  - 46010 Valencia (Spain) Tel. +34 96 3983621