oficina de projectes europeus de recerca

 

Esdeveniments

 

Enllaços als principals tallers, conferències, jornades i altres esdeveniments.

 

Esdeveniments organitzats per l'OPER-UV
  Esdeveniments organitzats per altres entitats

Jornada informativa nacional sobre les properes convocatòries del repte social "Salut, canvi demogràfic i benestar" d'Horitzó 2020

Madrid, 29 de setembre de 2015

Ampliar informació

 

EU Brokerage Event on KETs (Key-Enabling Technologies) NMBP in Horizon 2020
Nanotechnologies, Advanced Materials, Advanced Manufacturing & Processing

Estrasburg, 1 d'octubre de 2015

Ampliar informació
Deadline for registration and B2B profiles submission: 15th September 2015

 

 

oper VLC-HEALTH - Healthy Living and Active Ageing
Presentation of VLC-HEALTH ECOSYSTEM initiative within ECHAlliance International Network of Ecosystems

València, 15 d'octubre de 2015

Ampliar informació

vlc-health

Jornada presentació de les convocatòries 2016 d'Horitzó 2020, repte social 3 "Energia segura, neta i eficient"

Madrid, 15 d'octubre de 2015

Ampliar informació

 

 

Jornada presentació de les convocatòries 2016 d'Horitzó 2020, repte social 5 "Acció pel clima, medi ambient, eficiència dels recursos i matèries primeres"

Madrid, 16 d'octubre de 2015

Ampliar informació

 

 

Public-Private Partnerships Info Day

Brussel·les, 16 d'octubre de 2015

Ampliar informació

 

 

ICT 2015 Innovate, Connect, Transform

Lisboa, del 20 al 22 d'octubre de 2015

Ampliar informació

ict 2015

 

Info Day on the Horizon 2020 Work programme 2016-2017 'Smart, green and integrated transport'

Brussel·les, 5 de novembre de 2015

Ampliar informació

 

 

EUC-2006-0321-I

Més informació: operuv@uv.es

© Universitat de València - OPER Av. Blasco Ibáñez, 13  - 46010 Valencia (Spain) Tel. +34 96 3983621