oficina de projectes europeus de recerca

 

Esdeveniments

 

Enllaços als principals tallers, conferències, jornades i altres esdeveniments.

 

Esdeveniments organitzats per l'OPER-UV
  Esdeveniments organitzats per altres entitats

Jornada informativa convocatòries obertes del Repte Social 2 BIOECONOMIA d'Horitzó 2020

Madrid, 12 de gener de 2015

Ampliar informació

 

 

Jornada informativa nacional COST

Madrid, 13 de gener de 2015

Ampliar informació

 

 

Jornada Horizonte 2020 ICT Internet de las cosas

Internet of Things (IoT) and platforms for connected smart objects

Madrid, 16 de gener de 2015

Ampliar informació

 

 

Horizon 2020 ICT-16 Big Data networking day

Brussel·les, 16 de gener de 2015

Ampliar informació

 

 

Jornada informativa nacional convocatòria 2015 d'Horitzó 2020 Espai

Madrid, 21 de gener de 2014

Ampliar informació

 

 

H2020 Transport Information Day and Brokerage Event

Brussel·les, 2 de febrer de 2014

Ampliar informació

 

 

Information Day & Brokerage event on Horizon 2020 – Smart Cities and Communities 2015 Work Programme

Brussel·les, 12 de febrer de 2015

Ampliar informació

 

 

2nd Health & Wellness @ Mobile World Congress 2015

Barcelona, 3 i 4 de març de 2015

Ampliar informació

HealthAndWellness

 

Net Futures 2015 (former Future Internet Assembly, FIA)Net Futures

Brussel·les, 25 i 26 de març de 2015

Ampliar informació

 

 

 

 

 

 

 

EUC-2006-0321-I

Més informació: operuv@uv.es

© Universitat de València - OPER Av. Blasco Ibáñez, 13  - 46010 Valencia (Spain) Tel. +34 96 3983621