oficina de projectes europeus de recerca

 

Esdeveniments

 

Enllaços als principals tallers, conferències, jornades i altres esdeveniments.

 

Esdeveniments organitzats per l'OPER-UV
  Esdeveniments organitzats per altres entitats

EU Brokerage Event on Key Enabling Technologies (KET) in Horizon 2020 - Horizon NMBP Calls

Mainz (Alemanya), 12 de maig de 2016

Ampliar informació

 

 

Jornada informativa Societats segures d'Horitzó 2020 convocatòries 2016

València, 17 de maig de 2016

Ampliar informació

 

 

eHealth Week 2016

Amsterdam, del 8 al 10 de juny de 2016

Ampliar informació

eHealth

 

Info Day, Horizon 2020 - 'Health, demographic change and wellbeing'

Brussel·les, 8 de juliol de 2016

Ampliar informació

 

 

ESOF 2016 EuroScience Open Forum

Manchester, del 23 al 27 de juliol de 2016

Ampliar informació

esof_2016

 

1st Conference on Social Impact of Science

Barcelona, del 25 al 29 de juliol de 2016

Ampliar informació

 

sis 2016

 

 

EUC-2006-0321-I

Més informació: operuv@uv.es

© Universitat de València - OPER Av. Blasco Ibáñez, 13  - 46010 Valencia (Spain) Tel. +34 96 3983621