EURORECERCA NÚM 548

Data: 20 de setembre de 2010

Subscripcions

Convocatòria d'ASPERA: física d'astropartícules


La xarxa de l'espai europeu de recerca (era-net) en física d'astropartícules ASPERA ha publicat una convocatòria de propostes per a projectes de recerca sobre els temes future high energy cosmic ray i neutrino mass experiments. Espanya participa a aquesta era-net mitjançant el Ministeri de Ciència i Innovació (MICINN). Una vegada superat amb èxit el procediment d'avaluació transnacional, els participants espanyols seran invitats pel MICINN a participar a la convocatòria de 2011 del Programa Nacional d'Internacionalització de l'R+D, implementat per la Direcció General de Cooperació Internacional i Relacions Institucionals-MICINN.

 

Final del termini de presentació de propostes: 19 de novembre de 2010 a les 16.00 h. CET. Atenció: els sol·licitants han d'informar al MICINN abans del 30 de setembre de 2010 sobre la seua candidatura a aquesta convocatòria.

 

Temes convocats:

Design study activities or targeted R&D in view of the realisation of the infrastructures described in the document “Astroparticle Physics a European Strategy”. In particular they should convincingly demonstrate that they are integral parts of the formulation of a Technical Design Report linked to the future infrastructures in the following themes:

• R&D concerning innovative detection methods for high energy cosmic rays
• R&D and design studies for next generation experiments measuring neutrino mass

In order to realise these planned infrastructures considerable work will need to be undertaken on the specific technologies required for the increased size, greater sensitivity and higher performance of these next-generation facilities and the detailed design of these infrastructures. Examples of possible R&D topics for this call are described in the ASPERA document “R&D for Astroparticle Physics” such as:

• Photodetectors
• Cryodetectors
• Distributed electronic and acquisition systems for Astroparticle Physics
• Fast and low-cost front-end read-out systems for Astroparticle Physics
• Noble liquids for double beta decay experiments
• Scintillators for neutrino mass experiments
• Analysis on rare isotopes preparation for Astroparticle Physics
• Detection of radio signals emitted by charged particle showers induced by high-energy cosmic rays

Furthermore, the development of data reduction tools including necessary theory and modelling that is tightly linked to the above mentioned infrastructures can be an integral part of eligible proposals.

 

Pressupost de la convocatòria:  el pressupost total és aproximadament de 3.075.000 euros.

 

Consorcis: un mínim de 3 socis d'almenys tres països distints, pertanyents a la convocatòria: Alemanya, França, Portugal, Bèlgica, Suïssa, Itàlia, Països Baixos, Espanya, Polònia i Romania. Una entitat d'un país dels què no participen a la convocatòria pot pertànyer al consorci, però no pot rebre finançament.

 

Durada dels projectes: fins a 3 anys, començant a partir d'octubre de 2011.

 

Finançament: el MICINN finançarà els organismes de recerca ubicats a Espanya. Les entitats elegibles són universitats i altres organismes públics de recerca, centres tecnològics i organismes privats sense finalitat lucrativa que duen a terme activitats d'R+D. Es finançarà fins al 100% dels costos marginals del projecte. Els costos totals de la part espanyola no poden excedir:

•150.000 euros per projecte en el cas de projectes de "R&D concerning innovative detection methods for high energy cosmic rays"

•75.000 euros per projecte en el cas de projectes de "R&D design studies for next generation experiments measuring neutrino mass projects"

 

Despeses elegibles: 1) costos de personal amb contractes temporals, 2) equipament petit, 3) despeses corrents, i 4) subcontractació necessària per a dur a terme les activitats proposades.

 

Tota la informació i presentació de sol·licituds en línia: http://www.aspera-eu.org

 

Per a qualsevol consulta: Angeles Sanchis, ext. 51276, operuv@uv.es

 

Aquest missatge ha estat distribuït a la llista EUROESPAI (Oficina Proyectos Europeos UV). Per a subscriure-s’hi, envieu un missatge a l’adreça listserv@listserv.uv.es amb el següent text: subscribe EUROESPAI Nom Cognoms. Per a cancel·lar la subscripció, envieu un missatge a l’adreça listserv@listserv.uv.es amb el text: signoff EUROESPAI.

EUC-2006-0321-I

Més informació:  operuv@uv.es

OPER Universitat de València - Carrer Menéndez y Pelayo, 3 Telf. 96-3983621


Website Statistics