EURORECERCA NÚM 925 Data: 21 de març de 2012

SUBSCRIPCIONS

 

Compartir

Convocatòria LIFE+: revisió de sol·licituds


 

El Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient ha publicat hui un anunci referent a la revisió de sol·licituds per a la convocatòria actualment oberta del programa europeu LIFE+ per a projectes de natura, biodiversitat, política i governança mediambientals.

 

 

Com us vam comunicar a l'Eurorecerca nº 920 del 13 de març de 2012, les sol·licituds s'han de presentar mitjançant el portal web eProposal davant l'autoritat nacional competent de l'estat membre on es trobe registrat el beneficiari coordinador, amb data límit del 26 de setembre de 2012. Com a part del procediment de presentació de propostes, el punt de contacte nacional ha establert un període per a la revisió formal de les sol·licituds. Els beneficiaris coordinadors interessats en aquesta revisió formal hauran de trametre al punt de contacte nacional la seua proposta de projecte, una vegada validada i generada mitjançant el portal eProposal, a l'adreça bzn-life@magrama.es abans del 17 d'agost de 2012.

 

 

El punt de contacte nacional enviarà el 14 de setembre de 2012 per correu electrònic les observacions sobre les propostes de projecte. Els beneficiaris coordinadors faran l'enviament definitiu de les seues sol·licituds al punt de contacte nacional una vegada incorporades, al seu cas, les observacions rebudes.

 

 

Podeu consultar tota la informació sobre la convocatòria disponible al web del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient: http://www.magrama.es/es/ayudas-y-subvenciones/otros/programa-life/ i al web del programa LIFE+: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm

 

 

 

 

Aquest missatge ha estat distribuït a la llista EUROMEDIAMBIENT (Oficina Proyectos Europeos UV). Per a subscriure-s’hi, envieu un missatge a l’adreça listserv@listserv.uv.es amb el següent text: subscribe EUROMEDIAMBIENT Nom Cognoms. Per a cancel·lar la subscripció, envieu un missatge a l’adreça listserv@listserv.uv.es amb el text: signoff EUROMEDIAMBIENT.

EUC-2006-0321-I

Més informació:  operuv@uv.es

© Universitat de València - OPER Carrer Menéndez y Pelayo, 3  - 46010 Valencia (Spain) Tel. +34 96 3983621

 
 
 

Website Statistics