FAQ: Preguntes més freqüents


Erasmus
Programes Internacionals


Erasmus

1-Quan i com he de sol·licitar la beca Erasmus?

2-Quants crèdits he de tindre aprovats per poder fer la sol·licitud?

3-Com es fa la selecció?

4-Sóc un estudiant estranger, tinc dret a una beca Erasmus?

5-Ja he fet una estada Erasmus, puc tornar a anar-me'n d'Erasmus?

6-Puc anar-me'n d'Erasmus a Suïssa?

7-Quina és la quantia de la beca?

8-Quines ajudes addicionals hi ha i com les puc demanar?

9-Com es fa el reconeixement dels estudis cursats a la universitat estrangera?

10-Si me'n vaig un quadrimestre, puc prolongar després la meua estada?

11-Com puc saber quines destinacions s'ofereixen per a la meua titulació?

12-Com puc obtenir més informació sobre el requisit lingüístic i com acreditar-lo?

13- He d'enviar algun document a la universitat de destinació? Quan?

14- Podria rebutjar la universitat de destinació la meua sol·licitud?

15- Qui és el meu coordinador de mobilitat?

PI-Programes Internacionals

1-Quan i com he de sol·licitar els Programes Internacionals?

2-Com sé quines places són per a la meua titulació?

3-Quin és l'import de la beca?

4-Quants crèdits he de tindre aprovats per poder fer la sol·licitud?

5-Si ja he sigut Erasmus, puc demanar els PI?

6-Hi ha ajudes econòmiques addicionals?

7-Com es fa la selecció?

8-Com es fa el reconeixement dels estudis cursats a la universitat estrangera?

9-Com justifique el requisit lingüístic?

10-Com puc obtindre més informació sobre el TOEFL i on examinar-me?

11-Quan he d'acreditar el requisit lingüístic?

12-No tinc la puntuació mínima al TOEFL, però tinc altres diplomes. Podria ser seleccionat?

13-Puc fer la mateixa prova que els Erasmus per a acreditar el requisit lingüístic?

14-Com puc obtenir informació sobre la universitat de destinació?

15-Quins documents cal enviar a la universitat de destinació?

16-Necessite un visat? De quin tipus? Com puc obtindre'l?

17- Qui és el meu coordinador de mobilitat?

Respostes - Erasmus

1-Quan i com he de sol·licitar la beca Erasmus?

La sol·licitud per al curs 2012/2013 es farà per Internet des del Portal de l'Alumne, i el període de sol·licituds estarà obert des del 26 de octubre al 25 de noviembre de 2011.

2-Quants crèdits he de tindre aprovats per poder fer la sol·licitud?

30 crèdits en el cas de les Diplomatures i Enginyeries Tècniques, 42 en el cas de Graus, o bé 60 crèdits en el cas de les Llicenciatures i Enginyeries, a la finalització del curs anterior.

3-Com es fa la selecció?

La selecció la fa el coordinador de titulació, tenint en compte la nota mitjana de l'estudiant (fins a la finalització del curs anterior) i el compliment del requisit lingüístic.

4-Sóc un estudiant estranger, tinc dret a una beca Erasmus?

Sí, a més dels estudiantes espanyols, podran ser beneficiaris de la beca Erasmus els ciutadans d'un estat membre de la Unión Europea i aquells que estiguen en possessió d'un permís d'estada vàlid per a residir en Espanya durant el període de realització de la mobilitat

5-Ja he fet una estada Erasmus, puc tornar a anar-me'n d'Erasmus?

Només es pot ser estudiant Erasmus durant un curs acadèmic, així que si ja has participat al programa Erasmus (excepte en cas que haja estat al programa Erasmus Pràctiques), no pots tornar a participar-hi.

6-Puc anar-me'n d'Erasmus a Suïssa?

Sí, Suïssa s'incorpora al programa Erasmus a partir del curs acadèmic 2011/2012.

7-Quina és la quantia de la beca?

La quantia total de la beca dependrà de les ajudes addicionals (Bancaixa-Erasmus, Generalitat , Xec UNIVEX i ajudes d'altres ajuntaments) a les que tinga dret l'estudiant. Es pot consultar el resumen dels fons de cursos anteriors.

8-Quines ajudes addicionals hi ha i com les puc demanar?

A més de l'ajuda de la Unió Europea (per a tots els estudiants Erasmus), l'estudiant podrà demanar la beca Bancaixa-Erasmus (la convocatòria estarà oberta durant la primera quinzena de juny), i la Universitat de València demanarà les ajudes complementàries de la Generalitat Valenciana per a tots els estudiants que compleixen els requisits de la convocatòria. A més la Universitat aportarà al voltant de 70 euros / mes com a fons propis, i el Ministeri d'Educació també aporta una quantitat addicional.

9-Com es fa el reconeixement dels estudis cursats a la universitat estrangera?

L'estudiant ha de signar un contracte d'estudis amb el coordinador de la seua titulació, indicant les assignatures que vol fer a la universitat de destinació i les equivalents que seran reconegudes a la universitat d'origen. Al finalitzar l'estada, la universitat de destinació enviarà les notes i es farà el reconeixement de crèdits tenint en compte eixe contracte d'estudis.

10-Si me'n vaig un quadrimestre, puc prolongar després la meua estada?

Es pot prolongar l'estada sempre que la universitat de destinació i el teu coordinador acadèmic l'autoritzen. Hauràs d'enviar-nos sol·licitud de prolongació d'estada, però si no ho fas abans del 31 de desembre, no tindràs dret a l'ampliació de la dotació econòmica.

11-Com puc saber quines destinacions s'ofereixen per a la meua titulació?

Pots accedir a la llista de destinacions per titulació e introduir el codi de la teua titulació. Si tens dubtes, pots consultar el Manual explicatiu de com es consulten les destinacions.

12-Com puc obtenir més informació sobre el requisit lingüístic i com acreditar-lo?

La informació sobre el requisit lingüístic es troba en les pàgines 12-15 de la Guia de Mobilitat.

13- He d'enviar algun document a la universitat de destinació? Quan?

Una vegada estiguen els resultats de la selecció i sàpigues la teua destinació, hauràs d'enviar els documents que demane la universitat de destinació (application form, còpia del passaport, etc.) Hauràs de consultar en la seua pàgina web quins documents es tracta, i tindre en compte el termini per a enviar-los. Si no els envies dins del seu termini, pot suposar que no t'accepten com a Erasmus.

14- Podria rebutjar la universitat de destinació la meua sol·licitud?

La universitat de destinació pot rebutjar la teua sol·licitud si no acredites el requisit lingüístic en la forma que ells determinen (algunes universitats exigeixen un certificat determinat per a l'acreditació de l'idioma). També poden rebutjar la teua sol·licitud si no envies la documentació dins del termini que tinguen establert per a rebre sol·licituds.

15- Qui és el meu coordinador de mobilitat?

Hi ha un coordinador acadèmic de mobilitat per a cada titulació. Pots consultar el coordinador de la teua titulació a la llista de coordinadors.
Respostes - Programes Internacionals

1-Quan i com he de sol·licitar els Programes Internacionals?

La sol·licitud per al curs 2012/2013 es farà per Internet a través del Portal de l'Alumne, del 26 d'octubre al 25 de novembre de 2011.

2-Com sé quines places són per a la meua titulació?

Les places de la convocatòria general poden ser demanades per estudiants de primer i segon cicle de totes les titulacions. Hauràs de consultar la web de la universitat de destinació per assegurar-te de què s'ofereix la teua titulació.

3-Quin és l'import de l'ajuda econòmica?

L'estudiant estarà exempt de pagar taxes de matrícula a la universitat de destinació i rebrà una ajuda de la Universitat de València d'entre 400 i 500 euros/mes, depenent del país de destinació.

4-Quants crèdits he de tindre aprovats per poder fer la sol·licitud?

30 crèdits en el cas de les Diplomatures i Enginyeries Tècniques, 42 per als Graus, o bé 60 crèdits en el cas de les Llicenciatures i Enginyeries, a la finalització del curs anterior a la convocatòria.

5-Si ja he sigut Erasmus, puc demanar els PI?

Sí, es pot gaudir dels dos programes sempre que no siga durant el mateix curs acadèmic.

6-Hi ha ajudes econòmiques addicionals?

Durant el curs 2011/2012 els estudiants beneficiaris dels Programes Internacionals podien sol·licitar la beca Bancaixa Internacional (entre 1.000 i 3.000 euros depenent de la durada i del país de destinació), la beca Santander-CRUE (3000 euros per a estudiants que tenien com a destinació universitats iberoamericanes que formaven part de la Xarxa Universia) i del Xec Univex (100 euros/mes).

7-Com es fa la selecció?

La selecció es fa tenint en compte el requisit lingüístic de la universitat de destinació, la nota mitjana de l'estudiant i la nota mitjana de la titulació de l'estudiant (es fa una resta entre la nota mitjana de l'estudiant i la nota mitjana de la titulació de l'estudiant), a més del percentatge d'examens aprovats per convocatòria (tenint en compte els NO PRESENTATS).

8-Com es fa el reconeixement dels estudis cursats a la universitat estrangera?

L'estudiant ha de signar un contracte d'estudis amb el coordinador de la seua titulació, indicant les assignatures que vol fer a la universitat de destinació i les equivalents que seran reconegudes a la Universitat de València. Al finalitzar l'estada, la universitat de destinació enviarà les notes i es farà el reconeixement de crèdits tenint en compte eixe contracte d'estudis.

9-Com justifique el requisit lingüístic?

Les universitats dels Estats Units, Canadà (angloparlant), Austràlia, Japó i Xina demanen una puntuació mínima de 550 a l’examen del TOEFL. Esta puntuació pot variar depenent de la forma de fer el TOEFL:

- TOEFL PBT (Paper Based Test): 550
- TOEFL CBT (Computer Based Test): 213
- TOEFL IBT (Internet Based Test): 80

En el cas de les universitats xineses i japoneses, a més del TOEFL 550, necessitaràs haver cursat un semestre de xinés o de japonés respectivament.

Finalment, en el cas de la Universitat de Montreal, s'exigirà l'acreditació d'un nivell B2 de francés mitjançant el Diplôme d'Etudes en Langue Française DELF B2, el Diplôme de Langue Française (DL), o superior.

10- Com puc obtindre més informació sobre el TOEFL i on examinar-me?

Pots obtindre informació sobre el TOEFL i els diferents centres on pots examinar-te a la web http://www.toefl.org. Les dates de les pròximes convocatòries organitzades en Espanya es poden consultar en http://www.ets.org/Media/Tests/TOEFL/tclists/IBT_s.html.

11-Quan he d'acreditar el requisit lingüístic?

El requisit lingüístic s'ha d'acreditar abans del final del termini de sol·licituds (25 de novembre), però com que els resultats del TOEFL tarden al voltant de tres setmanes, s'admetrà el justificant d'inscripció al TOEFL que mostre una data d'examen anterior al 25 de novembre, sempre que l'estudiant aporte un justificant amb la nota durant les tres setmanes posteriors a l'examen, amb la condició de què la puntuació obtinguda no siga inferior a l’esmentada anteriorment.

12-No tinc la puntuació mínima al TOEFL, però tinc altres diplomes. Podria ser seleccionat?

Qualsevol altre diploma haurà de ser presentar per a la seua avaluació per la Comissió Permanent d'Interncanvi d'Estudiants. Només s'acceptaran diplomes que garantisquen un nivell avançat i que puguen ser reconeguts per la universitat de destinació. L'acceptació per part de la Universitat de València anirà condicionada a l'acceptació del diploma per part de la universitat de destinació

13-Puc fer la mateixa prova que els Erasmus per a acreditar el requisit lingüístic?

No, els estudiants que demanen la beca Erasmus s’examinaran d’una prova específica per al procés de selecció Erasmus, així que eixa prova no et serveix per acreditar el requisit lingüístic per als Programes Internacionals.

14-Com puc obtenir informació sobre la universitat de destinació?

Hauràs de consultar la seua pàgina web. Hi pots accedir web des de la llista d'universitats del programa general o de la llista d'universitats dels programes específics.

15-Quins documents cal enviar a la universitat de destinació?

La majoria de les universitats tenen aquesta informació accessible en la seua pàgina web. El Servei de Relacions Internacionals sol disposar d'informació actualitzada o de l'any anterior que et resultarà d'utilitat. En molts casos, la universitat de destinació ens indica la documentació necessària. La documentació típica sol ser: application form, còpia del passaport, certificat de solvència econòmica, còpia de l'expedient acadèmic, cartes de recomanació, carta de motivació, assegurança mèdica.
En el cas de la beques específiques d'una facultat, seran els responsables dels programes a la Facultat les persones que s'encarregaran d'indicar-te els documents.

16-Necessite un visat? De quin tipus? Com puc obtindre'l?

Els estudiants que viatgen fora de la Unió Europea necessiten obtenir un visat d'estudis. L'estudiant haurà de consultar els requisits per a obtindre el visat en l'Ambaixada del país de destinació. Abans de gestionar el visat serà imprescindible rebre la carta d'acceptació de la universitat de destinació.
En el cas de Quebec (Canadà), abans de processar l'obtenció del visat, l'estudiant necessitarà el CAQ (Certificat de acceptació de Québec).

17- Qui és el meu coordinador de mobilitat?

Hi ha un coordinador acadèmic de mobilitat per a cada titulació. Pots consultar el coordinador de la teua titulació a la llista de coordinadors.


[<] Tornar