Accedir a la pàgina principal de la UniversitatNom de la unitat
Servei d'Informàtica - Centre d'Atenció a l'Usuari
Centre d'Atenció a l'usuari/a - C.A.U.
Trie l'idioma ...

Aquest es el portal d'accés per a sol·licitar els serveis inclosos en el catàleg que ofereix el Servei d'Informàtica. Abans de formular qualsevol sol·licitud, podeu fer una ullada a toda la informació al vostre abast, en aquesta pàgina web.

Horari: De 08:00h. a 19:30h. de dilluns a divendres.

Gestiona el teu COMPTE D'USUARI/A U.V

  Petició
Consulta
Gestió
 

S.I.A.- Suport informàtic a l'Alumnat

VPN - Xarxa Privada Virtual

Es posible que tingues problemes d'accés als serveis d'Aula Virtual, Secretaría virtual, correu, etc, quan al llarg del teu pàs per la Universitat, hages canviat els teus documents d'identitat, dades personales, etc. En eixe càs es posible que tingues més d'un compte associat als serveis, la qual cosa es un problema administratiu que cal solucionar.

Per a comprovar si tens més d'un compte associat al teu nom, cognoms, pots fer una consulta en el següent enllaç:

Si tens dos comptes, cal que segueixes els seguents pasos:

1.- Enviar un correu electrònic des d'el teu compte explicant el problema que has observat, i especificant el compte en el que voldries centralitzar el seu correu i per tant totes les aplicacions i serveis de la Universitat: 

  • operacion.central@uv.es

    NOTA: Aquesta adreça electrònica no es la de soporte CAU. A soles es podrà utilitzar per a notificar les duplicitats dels comptes.

2.- Aproximadament, en una setmana (cal fer reunificacions i revisions de totes les bases de dades), hauría d'estar resolt.

3.- Si no està resolt haurieu de parlar amb el suport informàtic del CAU per a que es solucione.

 
Recerques WWW
Web SIUV
 

[+] Més informació del C.A.U.

 [Darrera actualització: 20/12/2012]
© Servei d'Informàtica. UNIVERSITAT DE VALÈNCIA - Dr.Moliner, 50. 46100 Burjassot (València).