Servei d'Informàtica - Normatives i LOPD
WIKI del Servei d'Informàtica (SiUV)

Informació de normatives i LOPD

Els recursos informàtics de la Universitat de València, tant els del Servei d'Informàtica com els de la resta de les instal·lacions: sistemes centrals, estacions de treball, ordenadors personals, xarxes internes i externes, programadors, sistemes multiusuaris, son per a ús exclusiu, en tasques propies de la Universitat, dels membres de la seua comunitat o persones autoritzades. Cal coneixer les Normes d'ús dels recursos informàtics i telemàtics a la U.V.. Per a qualsevol dubte relacionat amb l'aplicació de la LOPD, podeu dirigir-vos a l'adreça lopd@uv.es

Notícies relatives a normatives i LOPD
[A]    [!]   [+]   <<   >>
 
tornar