Servei d'informàtica

Servidor de llicències

Descripció del servei

Alguns productes de programari ofereixen la possibilitat d'adquirir llicències d'ús concorrent, cosa que significa un estalvi en el cost: es paga l'ús simultani d'un producte determinat i no el nombre d'instal·lacions.

Aquesta modalitat de llicències requereix un servidor que controle i distribuïsca aquestes llicències concorrents.

A més de la utilització del servidor de llicències per als productes inclosos en el catàleg de programari que ho requerisquen, el Servei d'Informàtica posa a la disposició dels seus usuaris aquest servei per a productes adquirits per departaments o centres que en demanen.

 

 

Enllaços

 

 


[<] Tornar

              [Darrera actualització: 11/11/03]