Zona d'aplicacions

Gestió de la docència impartida  (G.D.I.)

  Accés a l'aplicació

 • Com es pot accedir a l'aplicació? L'aplicació està accessible des de les adreces http://gdi.uv.es, http://gdi o https://webges.uv.es/uvGdiWeb

 • Des d´on està accessible l'aplicació? Des de qualsevol ordinador de la UVEG. No es podrà accedir a l'aplicació des de connexions a la VPN.

 • Puc accedir a GDI des del meu portàtil? Qualsevol portàtil connectat a la xarxa sense fil de la UVEG pot accedir a la aplicació, encara que no s'ha de establir la connexió mitjançant la VPN.

 • Presentació de l'aplicació

  Funcions bàsiques sobre una classe

   

 • registrar docència:Registrar que s'ha impartit una classe, és a dir, una reserva d'aula per a un grup i subgrup determinat d'un docent.

 • Revocar docència:anul·lar el registre d'una classe.

 • Recuperar docència:registrar la docència d'una classe, en data i hora diferent de la que figura en la reserva de l'aula.

 • Substituir docència:Registrar la docència d'una classe, assignada a un docent per POD, d'un altre docent.

 • Estats de la docència d'una classe

   

 • L'estat de la docència d'una classe respecte d'un professor es mostra en el color del botó d'estat.

 • Docència registrable : docència que, segons les dades que figuren en el POD, pot registrar un professor concret ..

 • Docència registrada : docència que un professor ha registrat.

 • Docència substituïda : docència que un professor indicant el company a què substitueix ha registrat .

 • Docència compartida registrada : docència compartida entre diversos professors i que no ha estat registrada pel professor que està navegant però si per altre.

 • Docència recuperada : docència que un professor ha registrat en un dia diferent del que figura en la reserva de l'aula.

 • Docència no registrada : classe pendent de registrar per a un docent concret.

 • No es pot mostrar l'estat : classe de la qual no es pot mostrar l'estat per motiu de la Llei de protecció de dades.

 • Què significa l'estat d'una classe representat per un botó de certs colors? L'estat d'una classe es representa sempre respecte d'un PDI en concret. Quan la docència d'una classe és compartida per diversos professors per a cadascun d'ells pot tenir un estat diferent. Fins i tot per a un mateix PDI una classe pot adoptar diversos estats, per la qual cosa en aquests casos la seua representació en un sol botó serà orientativa i caldrà veure-ho en detall Per exemple, una classe pot estar registrada per un docent i alhora aquest mateix docent registrar una substitució d'aquesta mateixa classe a un company d'assignatura.

 • Vistes de l'aplicació

   

 • "La meua docència":visió que representa la docència d'un professor en un dia concret, que per defecte és l'actual. En aquesta visió es representen les classes que figuren assignades al professor en el POD carregat, a més de les que haja substituït a companys i les que haja registrat sense existir POD carregat.

 • "Docència en aula":visió que representa la docència d'una aula en un dia concret segons les reserves fetes.

 • Funcions bàsiques: registrar

   

 • Com registrar la docència d'una classe? En el cas de disposar de POD carregat, les classes registrables ixen directament en la graella a entrar a l'aplicació. Només cal clicar sobre el botó d´estat i es registrarà la docència.

 •  

 • Quines classes s´ha de registrar? Totes aquelles que figuren en el POD d'un professor o que, sense tenir professor assignat, tinguen una reserva d'aula i un horari. Per exemple, la 'tutorització de projecte' que no té un horari concret, no ha de ser registrada. Excepcions:
  - No es registren els treball de camp, i 'Pràcticum' sense aula assignada.

 • Cal registrar les tutories? Si.

 • Quan puc registrar la docència de les meues classes? Les classes s'han de registrar el dia que s'imparteixen. La franja horària que ens permet registrar la classe és: des d'una hora abans que comence la classe fins a les 23:59 hores d'aquest dia i és indicada per una ombra grisa a banda de la reixeta horària de docència.

 • Què faig si no figura una classe en la reixeta de la vista de 'la meua docència'? Si no figura la docència d'una classe a la graella de 'La meua docència', el més probable és que siga perquè encara no s'ha carregat POD. Per tant, haurem de localitzar la classe mitjançant la cerca per aula.

 • Com registrar la docència de les meues classes si no tinc POD carregat? (No figura la meua docència carregada.) Cal cercar la docència per aula per registrar-la.

 • Com es pot buscar docència per aula? Per a cercar docència per aula, cal desplegar el menú d'opcions i clicar sobre l'opció de 'Cercar aula'. Una vegada en aquesta pàgina, has de seleccionar el campus, l'edifici i l'aula on s'imparteix la classe. Si la reserva és feta, la classe ix a la graella i es pot registrar la docència.

 • Funcions bàsiques: substituir

   

 • Com registrar la docència d'un company? Caldría prémer l'opció 'cercar aula' del menú 'Docent' i una vegada trobada la classe, punxarem en el botó d'accions i seleccionarem en el desplegable l'opció de substituir i triarem el professor sobre el qual es vol fer la substitució.

 • Funcions bàsiques: Recuperar o avançar

   

 • Com recuperar la meua docència de dies anteriors?

  Per a recuperar una classe d'un dia anterior que no es va registrar en el seu moment, cal desplaçar-se en el temps mitjançant el calendari fins al dia indicat. Una vegada en ell, punxar sobre el botó d'estat de la classe i seleccionar l'opció 'recuperar' (en el cas que haguera diverses disponibles). Seleccionar el dia de recuperació i tornar a punxar sobre el botó d'estat.

 • Funcions bàsiques: Revocar

 • Com puc revocar el registre d'una activitat? S´ha de pitjar sobre el símbol (paperera) que apareix en el títol de l'activitat.

 • Qui pot revocar una classe? El docent que va registrar la docència d´aqueixa classe.

 • Quan es pot revocar una classe? Durant el dia en què es va registrar. Fora d´aquest termini caldrà contactar amb el gestor perquè faça la revocació.


 • Tutories:

 • Tutories en GDI
  El registre de les tutories presencials mitjançant l'aplicació GDI es fará a partir del segon quatrimestre del curs 2011/2012 (1 de febrer de 2012). Però només les tutories presencials o "de despatx", no les virtuals.

  L'aplicació GDI visualitza les tutories a la reixeta horaria de la mateixa manera que mostra les activitats docents encara que de color diferent (groc clariu com es pot vore a la imatge de baix).

  La carrega de les tutories (horaris) i el seguiment del compliment és funció dels departaments. Existiran gestors de tutories per departament a l'aplicació GDI, a aquest gestor haurem de remitir qualsevol incidència relacionada amb les tutories.


 • Normativa
  A la web del Servei de RRHH PDI es pot trobar normativa i instruccions de funcionamient sobre el registre de les tutories o accedint directament als següents enllaços:


 • Funcions disponibles sobre les tutories
  Les següents funcionalitats són idéntiques a les activitats docents.

   - Signar les tutories. (Es signen el dia que s'imparteixen i en la mateixa franja horària que les activitats docents)
   - Recuperar les tutories.
   - Revocar les tutories.

 • Es poden substituir les tutories?
  Si, com explica la normativa(1), encara que a GDI no hi ha que registrar res perque les substitucions es realitzen a l'horari del professor que les assumeix.

 • ¿Qui resol una incidència a les meues tutories i gestiona la definició dels horaris? Existeix un gestor per tutories que s'encarrega d'aquestos assumptes, normalment serà algú del teu departament. Per a dirigir-te a ell s'ha implementat una nova funció anomenada “Correu al meu gestor de tutories”. Des d'allí podras enviar un correu al teu gestor de tutories.


 • Dubtes freqüents:

   

 • GDI no mostra la meua docència correctament. Com ho solucione? Si falten classes en la reixeta GDI del professor s'hauria de contactar amb el departament per a resoldre l'error. Si hi ha alguna incorrecció respecte a horari o aula, el professor s'ha de dirigir al centre responsable per a corregir la reserva de les aules o horaris.

 • Què passa amb la docència compartida? Moltes vegades una classe està assignada per POD a diversos professors, podran registrar-la els professors que la imparteixquen, i els que no la registren, els apareixerà el botó d'estat de docència compartida registrada.

 • He donat les meues classes però he oblidat registrar-les. Com ho solucione? Recordeu que les classes es poden signar fins a les 23:59 hores del mateix dia. Però si finalitza el dia i no s'ha registrat alguna de les les classes, s'haurà d'enviar un correu al gestor del centre responsable de la docència, indicant-li la incidència. Per enviar un correu al vostre gestor des de la mateixa aplicació hi ha una opció anomenada ´Correu al meu gestor´ en la qual li indicarem quina classe i en quin dia no registràrem la docència. En omplir el formulari seleccionarem el centre responsable de l'assignatura.

 • Si no done la classe per indisposició, Com ho indique en GDI?
  - Una classe únicament ha de ser signada quan s'imparteix, per tant encara que estiga indisposat i haja informat no es pot signar o estarem indicant en l'aplicació que una classe s'ha impartit quan realment no ha estat així.
  - Si la classe la dóna altre dia, llavors marcarem la docència com recuperada, en aquest cas, si el professor uns dies després impartira realment la classe, ell mateix pot signar la classe com recuperada el dia que realment la recupere.
  - Es poden afegir observacions, però sempre que una classe estiga signada, ja que l'observació va lligada a la signatura i no a l'absència d'ella. Per tant, el professor (o el gestor si actua en el seu nom) pot afegir una observació a una signatura, en aquest cas a una recuperació. Les observacions es poden introduir en la finestra que s'obri al punxar en el botó d'informació d'una classe.
  - Per tant, si una classe no s'ha impartit ha de quedar com no signada. I l'aplicació GDI, al no ser una aplicació de recursos humans, no guarda informació sobre les possibles incidències a nivell de personal (com pot ser la indisposició d'un professor).