Configuración de acceso WPA EDUROAM desde Linux
WIKI del Servei d'Informàtica (SiUV)

Configuració

 • Instalar el software wpa_supplicant, be compilant-lo o mitjantsant el paquet de la distribució de Linux si está disponible.
 • Configurar el client wpa_supplicant fent servir el fitxer de configuració wpa_supplicant.conf, que hi trobareu com /etc/wpa_supplicant.conf. Aquest es un exemple pel SSID eduroam a la xarxa sense fil de la Universitat de València:
  •   # wpa_supplicant.conf para Eduroam
   
     ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant
   
     ap_scan=1
     eapol_version=1
   
     network={
         ssid="eduroam"
         key_mgmt=WPA-EAP
         proto=WPA2 WPA
         eap=TTLS
         pairwise=CCMP TKIP
         identity="usuari@uv.es"
         password="xxxxxxxxxxx"
         priority=2
         phase2="auth=MSCHAPV2"
     } 
   
 • Protegir el fitxer wpa_supplicant.conf amb els permisos adecuats de lectura per tal d'evitar que es puguen vore compromessos l'usuari i la paraula de pas que es troben dins.
 • Iniciar el suplicant de 802.11x, indicant el <interfaz> asignat pel controlador a la targeta sense fil i el <driver> que utilitza.
  •   wpa_supplicant -c /etc/wpa_supplicant.conf -i <interfaz> -D <driver>
   
 • Es pot arrancar el suplicant amb l'opció -w per tal que s'ejecute en segon pla.
 • Una vegada s'ha comprobat que el wpa_supplicant ha permés la autenticació i l'acces a la xarxa está permés, cal usar un client DHCP per tal d'optenir la asignació dinàmica dels parametres de TCP/IP, com pot ser el pump
  •   pump -i <interfaz>
   
volver