Procediment per a la incorporació de crèdits ECTS a l'expedient acadèmic per participació en òrgans de representació d'estudiants i estudiantes.

Reconeixement de crèdits de lliure elecció per representació. Llegir ací

 

D’acord amb el que estableixen el Reial Decret 1393/2007, modificat pel RD 861/2010, i el Reglament de reconeixement acadèmic per a la participació en activitats culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació, aprovat pel Consell de Govern de la Universitat de València el 29 de novembre del 2010 (ACGUV  215/2010), s'estableix el procediment per a la incorporació de les activitats de representació estudiantil en l’expedient acadèmic.

Segons l’article 8 del reglament  de reconeixement acadèmic "Es podrà obtenir el reconeixement de 1,5 crèdits ECTS per any per la representació estudiantil en tots els òrgans amb representació d’estudiants prevists als Estatuts de la Universitat de València, i aquells altres que aprove el Consell de Govern. Els crèdits per la participació simultània en més d’un òrgan de representació podran ser acumulables, amb un màxim de 3 crèdits ECTS per any."
 
1.- Sol·licitud de la certificació de participació
Per sol·licitar la incorporació de crèdits per participació en òrgans de representació estudiantil, cal presentar en el registre del centre on l'estudiant curse els estudis,
- sol·licitud segons model normalitzat i dirigida a la Delegació per a  Estudiants  (Sol·licitud)
- certificat del secretari de l'òrgan corresponent que acredite la participació en les sessions de treball i l'assistència al 80% de les sessions o reunions convocades formalment per l’òrgan al llarg d'un curs.

Aquesta sol·licitud es podra sol·licitar al llarg de tot el curs i es resoldra en el termini màxim de 20 dies.

Es certificarà les tasques realitzades en òrgans de representació establits als Estatuts de la Universitat i la representació dels estudiants i estudiantes en el Claustre, la Junta de Centre, la Junta de Departament, la representació com a delegat o delegada de grup i la participació en les Comissions estatutàries. L'unic  fet d’haver participat, ser elegit i nomenat com a membre de les Assemblees de Representants de Centre (ADR) i de l’Assembla General d’Estudiants (AGE), no constituirá motiu suficient per obtindre certificat de participació.

2.- Certificació de la participació
Una vegada comprobada la documentació aportada i la participació en el curs de formació per a representants d'estudiants organitzat per la Delegació per a Estudiants mitjançant el SeDI, el o els certificats que acrediten el certificat que atorgue el reconeixement de crèdits per participación serán enviats a l’adreça de la persona sol•licitant.

3.- Incorporació a l'expedient
Amb la certificació emesa per la Delegació per a Estudiants, caldrà sol·licitar a la secretaria del centre on curse els estudis, la incorporació a l'expedient dels crèdits obtinguts per la participació en activitats universitàries representació estudiantil en els òrgans amb representació d’estudiants prevists als Estatuts de la Universitat de Valencia, i aquells altres que aprove el Consell de Govern de la Universitat de València.
L'estudiant sol·licitarà el reconeixement d’un màxim de 6 crèdits ECTS als que es refereix el present reglament, de forma conjunta i en el curs en què es matricule de tots els crèdits que li queden per finalitzar els estudis.

4.-Taxa per a la incorporació
La incorporació dels crèdits a l’expedient, tal i com preveu la llei de taxes de la Generalitat Valenciana “ Igualmente, se abonará el 25 por 100 del precio de la matrícula correspondiente a créditos de libre elección o de actividades universitarias contempladas en el art. 12.8 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, cuando la universidad, a solicitud del alumno, proceda a su reconocimiento como créditos de esta naturaleza. El resto de las tasas se abonarán íntegramente.” (Article 143.2 del Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat)
Amb la qual cosa, caldrà abonar el 25% del preu dels crèdits segons cada titulació per a la incorporació de crèdits per participació en activitats universitàries (crèdits ECTS).

Reconeixement de crèdits  de lliure elecció per representació.

D’acord amb el Real Decret 1791/2010, de 30 de desembre de 2010, pel que s’aprova l Estatut de l’Estudiant Universitari, en el seu article 7, on es recull en l’apartat 1.i) com a dret comú dels estudiants i estudiantes “A obtenir reconeixement acadèmic per la seva participación en activitats culturals , esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperaciós en els termes que estableix la normativa vigent”.

Fent ús de les atribucions que li confereix la Resolució de 31 de juliol de 2012 del rectorat de la Universitat de València (DOCV 6 de desembre de 2012) per la qual s’aprova la delegació de funcions en els vicerrectors i vicerectores, la secretària general, el gerent i altres òrgans d’aquesta Universitat,

La Vicerectora d’Estudis i Política Lingüística ha aprovat en la seva resolució del 16 de juliol de 2013 el reconeixement de Crèdits de LLiure Elecció de les següents activitats de representació d’estudiants.

1.1 Representació estudiantil en els òrgans de representació d’estudiants prevists als Estatuts de la Universitat de València en el curs 2012-2013.

3 Crèdits de Lliure elecció per any i òrgan amb un maxim de 6 crèdits per any.
1 Crèdit de Lliure elecció per la formació com a representant d’Estudiants

1.2  Representació estudiantil en els òrgans de representació d’estudiants prevists als Estatuts de la Universitat de València en el curs 2013-2014.

3 Crèdits de Lliure elecció per any i òrgan amb un maxim de 6 crèdits per any (inclosa la formació)


El procés de Sol•licitut será el mateix que per als Crèdits ECTS explicat més amunt.
 

 
Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers amb fins tècnics , d'anàlisi del trànsit per facilitar la inserció de continguts en xarxes socials a petició de l'usuari . Si continua navegant , considerem que accepta el seu ús . Per a més informació consulte la nostrapolítica cookies