La Universitat de València participa en el Programa Erasmus des dels seus inicis, principalment, amb la promoció de la mobilitat dels estudiants. El programa d'Aprenentatge Permanent (LLP) de la Unió Europea, que abarca el període 2007-2013, contempla, dins del Programa Erasmus, una acció específica per a la mobilitat del personal docent i investigador d'institucions d'educació superior.

Informació general del programa

L'acció ofereix al personal docent i investigador la possibilitat de realitzar una estada docent en una institució d'educació superior que forme part del Programa d'Aprenentatge Permanent. Amb la mobilitat docent es fomenta l'intercanvi de competències i experiències sobre mètodes pedagògics i s'anima a les universitats a que amplien la varietat i el contingut dels cursos que ofereixen.

Convocatòria Curs 2013-2014

Resolució
Annex I: bases reguladores
Annex II: llista d'Universitats amb codi Erasmus
Annex III: programa ensenyament
Annex IV: conveni subvenció
Annex V: informe final
Annex VI: certificat assistència
Annex VII: vistiplau coordinador

 

Sol.licitud

•La sol·licitud i la documentació es presentaran exclusivament  mitjançant: ENTREU

 

Primer Termini de presentació de sol.licituds

•del 19 de juliol de 2013 al 20 de setembre de 2013

Llista de sol·licituds pendents de subsanació

Termini per subsanar: fins el 14 d'octubre de 2013.

Resolució de concessió d'ajudes

Correció d'errades a la resolució de concessió d'ajudes

NOTA: no està prevista l'obertura del segon i tercer termini de presentació de sol·licituds, per no quedar vacants disponibles.

 

Convocatòria Curs 2012-2013

Sol.licitud

  • La sol·licitud i la documentació es presentaran exclusivament  mitjançant: ENTREU

Primer Termini de presentació de sol.licituds

  • del 18 de juliol de 2012 al 18 de setembre de 2012

Llista de sol.licituds pendents de subsanació

Termini: fins el 16 d'octubre inclós     

Resolució de les ajudes curs

Tercer termini de presentació de sol.licituds

Del 25 de març fins el 5 d'abril de 2013

Llista de sol.licituds pendents de subsanació

Termini: des del 13 d'abril fins el 24 d'abril 2013, ambdós inclosos

 Resolució de la concessió d' ajudes