INSTRUCCIONS DE MATRÍCULA

 

 

MATRÍCULA DE GRAU PER A ALUMNES DE NOU INGRÉS (CURS 2014-2015)

Preinscripció: Del 16 de juny al 4 de juliol del 2014. Enllaç.

Per als alumnes de Cicles Formatius de Grau Superior i alumnes amb Credencial, este termini s’amplia fins al 14 dejuliol del 2014.

Assemblea informativa: Dia 21 de juliol del 2014 a les 12 hores. L’assemblea informativa es realitzarà en la Facultat de Fisioteràpia, en l’aula M-16.

Matrícula de Primer de Grau: Dies 22 i 23 de juliol del 2014. Els alumnes realitzaran la matrícula segons la seua “cita de matrícula”.

Llista d'espera: Una vegada coneguts els resultats, si no has estat admès/a en la primera opció de titulació que sol·licitares, se t'adjudica un nombre d'ordre en la llista d'espera.

Si estàs en llista d'espera i t'interessa obtenir plaça, has d'accedir al portal web de la Universitat de València i confirmar en cadascuna de les titulacions en les quals estàs en llista d'espera, el teu interès per continuar en ella, així podràs participar en les adjudicacions de plaça de les següents crides.

Avís: En el cas que no realitzes aquesta confirmació, el programa t'exclourà automàticament dels llistats, amb la qual cosa, perdràs l'opció de ser admès/a en eixa titulació.

 Matrícula admesos llistes d’espera:

 Admitidos lista de espera

Matrícula

Hora de Matrícula

Lloc

1ª Crida: 28 de Juliol de 2014

29-07-2014

A partir de les 08:45 hores

Aula d’Informática

2ª Crida: 31 de Juliol de 2014

01-08-2014

A partir de les 08:45 hores

Aula d’Informática

3ª Crida: 03 de Setembre de 2014

05-09-2014

A partir de les 15:45 hores

Aula d’Informática

 

Sol·licitud de matrícula a Temps Parcial:   Els alumnes que vulguen realitzar la matrícula a temps parcial hauran de presentar la sol·licitud en el moment de la matrícula, juntament amb la documentació corresponent que justifique els motius d’aquesta sol·licitud. La sol·licitud es presentarà en el registre de la Secretaria de la Facultat de Fisioteràpia o altres registres dels establits en l'article 38 de la LRJPAC.

Termini: En el moment de la matrícula.

Instància.

Resolució: Abans del 8 de setembre del 2014

 

Sol·licitud de Reconeixement/Tranferència de crèdits: mirar pàgina web de Tràmits i Procediments.

 

MATRÍCULA DE GRAU (CURSOS 2º, 3º i 4º)


Cada estudiant haurà de realitzar l'automatrícula el dia i l'hora que indique la seua cita de matrícula. Enguany la consulta de la data de matrícula serà a través de la SECRETARIA VIRTUAL. No hi haurà enviament de SMS.

Termini: 29, 30 i 31 de juliol de 2014 i de l'1 al 5 de setembre de 2014.

Nota: L'aula d'informàtica de la Facultat de Fisioteràpia estarà a la disposició dels estudiants en horari de 9 a 14 hores.

 

Sol·licitud de matrícula a temps parcial per a estudiants de segona i posteriors matrícules: Els alumnes que vulguen realitzar la matrícula a temps parcial hauran de presentar la sol·licitud en el termini corresponent, juntament amb la documentació corresponent que justifique els motius d'aquesta sol·licitud.


Termini: De l'1 al 19 de juliol de 2014.

Instància: La sol·licitud es pot presentar en el registre de la Secretaria de la Facultat de Fisioteràpia o altres registres dels establits en l'article 38 de la LRJPAC i també es pot utilitzar el procediment telemàtic a través de la seu electrònica ENTREU.

Instància per a Secretària.

Instància a través de ENTREU.

Resolució: Abans del 8 de setembre de 2014

 

Sol·licitud de Reconeixement/Tranferència de crèdits: mirar pàgina web de Tràmits i Procediments.

 

 REINCORPORACIÓ AL GRAU DE FISIOTERÀPIA


Sol·licitud de reincorporació als estudis de Grau de Fisioteràpia per a aquells alumnes que no van estar l'any anterior en aquesta titulació i centre.


Termini: Del 16 de juny al 18 de juliol de 2014.

Instància.

Instància a través de la Seu Electrònica  ENTREU. ENTREU.

 

CURS ADDICIONAL AL GRAU DE FISIOTERÀPIA (CURS 2014-2015)

Sol·licitud Telemàtica: Es realitzarà a través de la Seu Electrònica ENTREU. El termini de presentació de les sol·licituds seran del 10 al 20 de juliol de 2014.

Sol·licitud Manual: Es presentarà en el registre de la Facultat de Fisioteràpia o un altre dels establits en l'article 38 de la LRJPAC. El termini de presentació de les sol·licituds seran del 21 de juliol al 05 de setembre de 2014. Instància.

Requisits

Resolució: Abans del 6 de setembre de 2014. Llista d'admesos.

Matrícula: En la publicació de la llista d'admesos s'indicarà el dia concret i l'hora en el qual han d'assistir segons l'ordre de matrícula.

Sol·licitud de Reconeixement/Transferència de crèdits: pàgina web de Tràmits i Procediments

 

CONTINUACIÓ D'ESTUDIS OFICIALS PARCIALS (TRASLLATS) (CURS 2015-2016)

El termini de presentació de les sol·licituds serà de l'1 al 30 de juliol de 2015.

Requisits

Sol.licitud

Resolució: Els resultats es publicaran en la pàgina web del centre. Llista d'admesos.

 

AMPLIACIÓ DE MATRÍCULA


Només de les assignatures i grups que s'oferisquen per quedar vacants, una vegada finalitzada la matrícula.

Termini: Del 9 al 17 de setembre de 2014

Instància.

Resolució: Abans del 8 d'octubre de 2014.

 

AMPLIACIÓ DE MATRÍCULA (Treball  de Fi de Grau i Pràctiques Externes)


Aquesta ampliació de matrícula només és per a les assignatures de Treball de Fi de Grau i Pràctiques Externes. Aquesta ampliació de matrícula va dirigida als alumnes que en aquest moment complisquen els requisits per a matricular aquestes assignatures i puga cursar-les.


Termini: Del 9 al 17 de setembre de 2014

Instància.

Resolució

 

 

 
This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy OK