Convocatòries 2015 - 2016  

 

RESOLUCIÓ DEL RECTOR DE DATA 29 DE FEBRER DE 2016, SOBRE ELS RECURSOS 1513, 1519 I 1523.

CONVOCATÒRIA Nº. 2 PLAÇA DE PROFESSOR AJUDANT DOCTOR Nº. 5791 ÀREA PSICOBIOLOGIA.

Proposta

Annex I

Annex II

  

Convocatòries 2016 - 2017 

Resolució de 7 de juny de 2016, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es declara inhàbil el mes d'agost de 2016 als efectes assenyalats en aquesta resolució (DOCV 23-06-2016)

 

Convocatòries de contractats doctors

Convocatòries de contractats doctors

Termini presentació
 
Resolució de 7 de juny de 2016, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es declara inhàbil el mes d'agost de 2016 als efectes assenyalats en aquesta resolució (DOCV 23-06-2016)

Convocatòria Nº 1 / 2016

Informe d'impacte de gènere

Resolució de data 1 de juliol de 2016, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter indefinit (professorat contractat doctor).

 

DOCV 12-07-2016

Presentació d'instàncies: Del 13 de juliol al 05 de setembre de 2016 (ambdós inclosos) 

Departament 306 Psicologia Social
Àrea 740 Psicologia Social
 
Plaça/es: 5819
 
Categoria: Professor/a Contractat Doctor/a           Dedicació T.C.                 Nº de places: 1     
Perfil docent: "Habilitats socials i treball en grup per a professionals del turisme". Perfil investigador: "Determinants i aspectes biopsicosocials de la salut i el benestar".
Requisit específic: Coneixement del valencià a nivell C1 (Suficiència)
 

 

 

 

Convocatòries per a la contractació temporal

 


 

CONCURS Nº1 - Categoria: Professor/a Ajudant Doctor

Resolució de data 22 de juny de 2016, del Rectorat de la Universitat de Valencia, per la qual es convoquen concursos per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2016-2017.

(Termini de presentació d'instàncies del 30  de juny al 11 de juliol de 2016, ambdos inclosos). DOCV 29/06/2016

 

Acord d'ampliació del termini per a resoldre els concursos per a provisió de plaçes de professorat ajudant doctor adscrit a la facultat de Psicologia (Convocatòria 1)

ACORDA: Ampliar 15 dies el termini per a resoldre l'esmentat concurs el qual finalitzarà el proper 29 de setembre de 2016. 

 

Departament 268 Psicobiologia
Àrea 725 Psicobiologia.
 
Plaça/es: 1635-6486
 
Categoria: Professor/a ajudant Doctor/a           Dedicació T.C.                 Nº de places: 2     
Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Psicologia. Coneixement de valencià a nivell C1 (Suficiència). 
 
 
 
 
Departament 306 Psicologia Social
Àrea 740 Psicologia Social.
 
Plaça/es: 1681
 
Categoria: Professor/a ajudant Doctor/a           Dedicació T.C.                 Nº de places: 1.    
Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Psicologia. Coneixement d'anglès a nivell B2. Coneixement de valencià a nivell C1 (Suficiència). 
 

 

Departament: 295 Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics

Àrea: 680 Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics

 
Plaça/es: 1613-2066
 
Categoria: Professor/a ajudant Doctor/a           Dedicació T.C.                 Nº de places: 2.     
Requisits específics: Coneixement de valencià a nivell C1 (Suficiència). 
 
 

 

CONCURS Nº2 - Categoria: Professor/a associat amb plaça assistencial als centres sanitaris concertats amb la universitat.

 Resolució de data 23 de juny de 2016, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de professorat associat amb plaça assistencial als centres sanitaris concertats amb la universitat per al curs 2016-2017.

(Termini de presentació d'instàncies del 05 al 15 de juliol de 2016, ambdos inclosos). DOCV 04/07/2016

 

Departament: 295 Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics

Àrea: 680 Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics

Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva

Plaça/es: 6133

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial           Dedicació: T.P.       Nº de places: 1                                                                                                                                                                        

Perfil: "Psicologia Clínica".

Llista provisional
Llista definitiva
Proposta
Annex I
Annex II

 

Hospital Universitari de San Joan d'Alacant

Plaça/es: 6069

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial           Dedicació: T.P.         Nº de places: 1                                                                                                                                                                                                                                                    

Perfil: "Psicologia Clínica". Localització: Unitat de Salut Mental de San Vicente Raspeig.

Correcció d'errada plaça 6069.   DOCV 11-07-2016    S'amplia el términi de presentació d'instàncies (plaça 6069) del 12 al 22 de juliol de 2016 ambdós inclosos.

Llista provisional

Llista definitiva
Proposta
Annex I
Annex II

 

Departament 300 Psicologia Bàsica
 
Àrea 730 Psicologia Bàsica. 
 
Departament de Salut de València - Doctor Peset
 
Plaça/es: 5999 - 6070
 
Categoria: Professor/a associat/ada assistencial            Dedicació: T.P.          Nº de places: 2                                                                                                                                                                                                                                              
Perfil: "Psicologia Clínica". Localització: Unitat de Conductes Addictives de Sant Marcel·lí.
 
 
 
Departament de Salut de València - Hospital General
 
Plaça/es: 6123
 
Categoria: Professor/a associat/ada assistencial             Dedicació: T.P.          Nº de places: 1                                                                                                                                                                                                                                          
Perfil: "Psicologia Clínica". Localització: Unitat de Conductes Addictives de Guillen de Castro.
 
 
 
Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva
 
Plaça/es: 6072
 
Categoria: Professor/a associat/ada assistencial              Dedicació: T.P.         Nº de places: 1                                                                                                  
Perfil: "Psicologia Clínica". Localització: Unitat de Salut Mental de Pobla Llarga.
 
 
Hospital Universitari i Politècnic La Fe
 
Plaça/es: 6091
 
Categoria: Professor/a associat/ada assistencial             Dedicació: T.P.          Nº de places: 1                                                                                                  
Perfil: "Psicologia Clínica". Localització: Unitat de Alcohologia de València.
 

 

Hospital Verge dels Lliris d'Alcoi

Plaça/es: 6122

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial             Dedicació: T.P.          Nº de places: 1                                                                                                        

Perfil: "Psicologia Clínica". Localització: Departament de Salut d'Alcoi. Unitat de Conductes Addictives d'Alcoi.

Llista provisional
Llista definitiva
Proposta
Annex I
Annex II

 


CONCURS Nº 3:   Resolució de data 15 de juliol de 2016, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2016-2017. 

Presentació d'instàncies: Del 23 de juliol al 3 de setembre de 2016 (ambdós inclosos) DOCV 22-07-2016

 

Departament: 300 Psicologia Bàsica

Àrea: 730 Psicologia Bàsica

 

Plaça/es: 5410

Categoria: Professor/a associat/ada       Dedicació: 3 + 3 hores     Nº de places: 1

Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Psicologia. Coneixement de valencià a nivell C1 (Suficiència). Altres indicacions: Horari de matí i vesprada.

Llista provisional

Llista definitiva
Proposta
Annex I
Annex II

 

Plaça/es: 8929

Categoria: Professor/a associat/ada       Dedicació: 3 + 3 hores    Nº de places: 1

Incidències de començament de curs. Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Psicologia. Coneixement de valencià a nivell C1 (Suficiència). Altres indicacions: Horari de matí i vesprada.

Llista provisional

Llista definitiva
Proposta
Annex I
Annex II

 


CONCURS Nº 4: Resolució de data 28 de juliol de 2016, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2016-2017.

Presentació d'instàncies: Del 1 al 12 de setembre de 2016 (ambdós inclosos) DOCV 03-08-2016

 

Departament: 267 Metodologia de les Ciències del Comportament

Àrea 620 Metodologia de les Ciències del Comportament

 

Plaça/es: 4032b

Categoria: Professor/a associat/ada         Dedicació: 4 + 4 hores            Nº de places: 1

Amb càrrec plaça de professorat T.U. vacant. Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Psicologia. Coneixement de valencià a nivell C1 (Suficiència). Altres indicacions: Horari de matí i vesprada.

Llista provisional

Llista definitiva
Proposta
Annex I
Annex II


 

CONCURS per via d'urgencia d'una plaça de professor/a associat.

Resolució de la Junta Permanent del 20-09-2016.

Departament: 305 Psicologia Evolutiva i de l'Educació

Plaça/es: 9535

Categoria: Professor/a associat/ada         Dedicació: 3 + 3 hores            Nº de places: 1

Per Incidències d'inici de curs. Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Psicologia. Coneixement de valencià a nivell C1 (Suficiència). Altres indicacions: Horari de matí.

Per impartir docència al Màster d'Educació Secundària.

 


CONCURS Nº 6: Resolució de data 15 de setembre de 2016, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2016-2017.

Presentació d'instàncies: Del 21 de setembre a l'1 d'octubre de 2016 (ambdós inclosos) DOCV 20-09-2016

Departament: 305 Psicologia Evolutiva i de l'Educació

Plaça/es: 9535

Categoria: Professor/a associat/ada       Dedicació: 3 + 3 hores        Nº de places: 1

Incidències de començament de curs. Perfil: Per a impartir docència en l'especialitat del Màster de Professor/a d'Educació Secundària. Requisit específic: Professor/a d'Educació Secundària o Professor tècnic/Professora tècnica de formació professional. Grau/Llicenciatura en Psicologia. Coneixement de valencià a nivell C1 (Suficiència). Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2016 fins a 29 de gener de 2017. Horari de vesprada.

Documentació Publicada associada a la Plaça

Plaça/es: 9539a 

Categoria: Professor/a associat/ada       Dedicació: 3 + 3 hores     Nº de places: 1

Incidències de començament de curs. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Psicologia. Coneixement de valencià a nivell C1 (Suficiència). Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2016 fins al 29 de gener de 2017. Horari de matí. Per a impartir docència a Ontinyent.

Documentació Publicada associada a la Plaça

Plaça/es: 9539b

Categoria: Professor/a associat/ada       Dedicació: 3 + 3 hores     Nº de places: 1

Incidències de començament de curs. Requisit específic: Grau/Llicenciatura en Psicologia. Coneixement de valencià a nivell C1 (Suficiència). Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2016 fins a 29 de gener de 2017. Horari de matí.

Documentació Publicada associada a la Plaça


CONCURS Nº 13: Resolució de data 2 de desembre de 2016, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2016-2017.

Presentació d'instàncies: Del 12 al 23 de desembre de 2016 (ambdós inclosos) DOGV 9-12-2016

 

Departament: 305 Psicologia Evolutiva i de l'Educació

Plaça/es: 9542

Categoria: Professor/a associat/ada       Dedicació: 5 + 5 hores        Nº de places: 1

Incidències de començament de curs. Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Psicologia o Grau/Diplomatura en Logopèdia.
Coneixement de valencià a nivell C1 (Suficiència). Altres indicacions: Contractació des del 30 de gener al 31 de juliol de 2017. Horari de
matí.

Documentació Publicada associada a la Plaça

 


 

CONCURS Nº 1: Resolució de 3 de març de 2017, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió interina de places de professorat contractat doctor. DOGV 13-03-2017

Presentació d'instàncies: Del 14 al 28 de març de 2017 (ambdós inclosos) DOGV 13-03-2017

Acord d’ampliació del termini per a resoldre els concursos per a la provisió interina de places de professorat contractat doctor convocats mitjançant resolució de 3 de març de 2017 del rectorat de la Universitat de València (convocatòria nº1). Ampliar d’ofici quinze dies el termini per a resoldre els esmentats concursos, el qual finalitzarà el proper dia 22 de maig de 2017. Tauler d'anuncis

Departament: 305 Psicologia Evolutiva i de l'Educació

Plaça/es: 4276

Categoria: Professor Contractat Doctor Interí       Dedicació:T.C       Nº de places: 1

Documentació Publicada associada a la Plaça

Departament: 305 Psicologia Evolutiva i de l'Educació

Plaça/es: 6189

Categoria: Professor Contractat Doctor Interí       Dedicació:T.C       Nº de places: 1

Documentació Publicada associada a la Plaça

 


 

CONCURS Nº 2: Resolució de 28 de març de 2017, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió interina de places de professorat contractat doctor.

Presentació d'instàncies: De l'11 al 28 d'abril de 2017 (ambdós inclosos) DOGV 10-04-2017 Bàrems (tauler d'anuncis)

Departament: 305 Psicologia Evolutiva i de l'Educació

Plaça/es: 6292

Categoria: Professor Contractat Doctor Interí       Dedicació:T.C       Nº de places: 1

Documentació Publicada associada a la Plaça

 


 Convocatòries 2017 - 2018 

CONCURS Nº 1: Resolució de data 30 de maig de 2017, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2017-201.

Presentació d'instàncies: Del 7 al 20 de juny de 2017 DOGV 06-06-2017

Departament: 267 Metodologia de les Ciències del Comportament

Plaça/es: 1449 - 4032

Categoria: Professor/a ajudant doctor/a        Dedicació: T.C.                  Nº de places: 2

Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Psicologia. Coneixement de valencià a nivell C1 (Suficiència).


CONCURS Nº 3: Resolució de data 6 de juny de 2017, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2017-2018.

Presentació d'instàncies: Del 9 al 22 de juny de 2017 DOGV 08-06-2017

Departament: 305 Psicologia Evolutiva i de l'Educació

Plaça/es: 5566 - 6154

Categoria: Professor/a ajudant doctor/a        Dedicació: T.C.                Nº de places: 2

Requisits específics: Grau/Llicenciatura en Psicologia. Coneixement de valencià a nivell C1 (Suficiència).


CONCURS Nº 4Resolució de data 8 de juny de 2017, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen concursos per a la provisió de places de professorat associat amb plaça assistencial als centres sanitaris concertats amb la universitat per al curs 2017-2018.

Presentació d'instàncies: Del 14 al 27 de juny de 2017 DOGV 13-06-2017

Departament: 295 Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics

C.S. Malva-rosa

Plaça/es: 6132

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial       Dedicació: T.P.          Nº de places: 1

Perfil: "Psicologia Clínica".

Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2017 fins a 31 d'agost de 2018.

Hospital de Requena

Plaça/es: 5421

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial         Dedicació: T.P.       Nº de places: 1

Perfil: "Psicologia Clínica". Localització: Unitat de Salut Mental de Requena.

Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2017 fins a 31 d'agost de 2018.

Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva

Plaça/es: 5258

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial         Dedicació: T.P.        Nº de places: 1

Perfil: "Psicologia Clínica". Localització: Unitat de Salut Mental de Xàtiva.

Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2017 fins a 31 d'agost de 2018.

Departament: 300 Psicologia Bàsica 

Departament de Salut de València - Clínic - La Malva-rosa

Plaça/es: 5735

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial        Dedicació: T.P.           Nº de places: 1

Perfil: "Psicologia Clínica". Localització: Unitat de Conductes Addictives - Grau/Pare Porta.

Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2017 fins a 31 d'agost de 2018.

Hospital General Universitari

Plaça/es: 5703

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial          Dedicació: T.P.          Nº de places: 1

Perfil: "Psicologia Clínica". Localització: Unitat de Conductes Addictives de Torrent.

Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2017 fins a 31 d'agost de 2018.

Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva

Plaça/es: 5847

Categoria: Professor/a associat/ada assistencial          Dedicació: T.P.           Nº de places: 1

Perfil: "Psicologia Clínica". Localització: Unitat de Salut Mental de Pobla Llarga.

Altres indicacions: Contractació des de l'1 de setembre de 2017 fins a 31 d'agost de 2018.


 

 

 
Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers amb fins tècnics , d'anàlisi del trànsit per facilitar la inserció de continguts en xarxes socials a petició de l'usuari . Si continua navegant , considerem que accepta el seu ús . Per a més informació consulte la nostrapolítica cookies