El Servei d’Investigació i Innovació de la UV és un servei central que actua com a estructura de suport tècnic i administratiu del Vicerectorat d’Investigació i Política Científica i de la Comissió d’Investigació, i que realitza les funcions d'assessorament, informació, difusió, foment, gestió, seguiment i justificació de les diferents actuacions en l'àrea de la recerca i la transferència dels coneixements i els resultats generats a la societat.

El Servei d’Investigació assumeix les competències relacionades amb a la implementació de la política de recerca i la transferència de coneixement universitària, com el suport i l’assessorament a la definició de normativa interna de la UV en el seu àmbit de competència, la gestió dels sistemes d'informació, l’avaluació i el seguiment de les polítiques de recerca i de transferència de coneixement, o la gestió del programa propi d'ajudes, entre altres.

En l'apartat “Gestió, tràmits i normativa” està disponible la documentació i els procediments del Servei d’Investigació d'interès per al personal de la Universitat de València. Així mateix, en l'apartat “Organigrama i directori” hi ha la informació de contacte del Servei d’Investigació.

El Servei d’Investigació s'organitza internament en tres seccions:

GR - Gestió de la Recerca

La GR es dedica, principalment, a la tasca d'assessorar i gestionar les accions de R+D de caràcter competitiu, llevat del programa marc de R+I de la UE, la gestió del qual correspon a l'OPER.

El procés de gestió de subvencions públiques inclou tant la sol·licitud de l'ajuda, com l'execució economicoadministrativa i la justificació segons les normes de l'entitat finançadora. La secció realitza algunes de les funcions d'implementació de política científica indicades anteriorment, com la gestió del programa propi d'ajudes a la recerca o l'avaluació d'activitats de recerca.

La GR s'organitza en 3 àrees:

  • Àrea de Formació i Mobilitat del Personal Investigador
  • Àrea de Projectes, Infraestructura i altres Accions de Recerca
  • Àrea de Seguiment i Justificació de Projectes

En l'apartat “Finançament” podeu consultar les diferents oportunitats de finançament a la recerca mitjançant subvencions públiques, i també informació d'interès sobre la carrera investigadora a la Universitat de València.

 

OTRI - Oficina de Transferència de Resultats de la Investigació

L'OTRI té com a missió promoure i catalitzar relacions eficaces d'intercanvi de coneixement aplicat a les necessitats de la societat, especialment de les empreses.

L'oficina es dedica, principalment, a les tasques de gestió de la prestació de serveis de R+D d'alt valor afegit i la valorització de les capacitats i els resultats de la recerca perquè siguen efectivament transferits al teixit productiu, bé a través de la seua llicència a empreses i altres entitats, bé mitjançant la creació d'empreses de base tecnològica (EBT). Així mateix, l'OTRI s'implica en la primera fase de la gestió de subvencions públiques col·laboradores amb empreses mitjançant la tramitació de les sol·licituds i la negociació dels corresponents acords de consorci, si s’escau.

A més, aquesta oficina també assumeix certes competències relatives a la implementació de política científica, com les activitats de dinamització d'investigadors en activitats de transferència de coneixement, la participació en xarxes i plataformes d'interès estratègic per a la col·laboració universitat-empresa o la gestió del programa propi d'ajudes de la UV en la part dedicada a la valorització i la transferència de tecnologia.

Per desenvolupar les seues funcions, l'OTRI s'estructura en 3 àrees:

  • Àrea de Col·laboració en R+D. Contractes i Convenis / Convocatòries.
  • Àrea de Propietat Intel·lectual i Valorització.
  • Àrea de Promoció i Relació amb l’Empresa.

En l'apartat “Col·laboració amb l’empresa” podeu consultar els diferents models de col·laboració universitat-empresa que promou la UV, i també l'oferta cientificotecnològica d'interès per a empreses i altres entitats, o el procés de protecció de resultats de la recerca que han de seguir els investigadors de la UV.

 

OPER - Oficina de Projectes Europeus de Recerca

L'OPER és l'oficina dedicada a promoure i gestionar la participació dels investigadors de la UV en les diferents iniciatives de R+I europees (Horizon 2020, COST, LIFE, etc.) i, en general, de caràcter internacional, a través de les diferents fonts de finançament disponibles.

L'Oficina també duu a terme accions de promoció i de dinamització d'investigadors per a la seua participació en programes internacionals de recerca que la UV considera estratègics.

L'OPER s'organitza en 3 àrees:

  • Àrea de Promoció i Difusió.
  • Àrea de Gestió de Projectes.
  • Àrea de Seguiment i Justificació de Projectes.

En l'apartat “Internacionalització” podeu consultar les diferents oportunitats de finançament de la recerca i dels recursos humans associats a través de programes europeus.

 
Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers amb fins tècnics , d'anàlisi del trànsit per facilitar la inserció de continguts en xarxes socials a petició de l'usuari . Si continua navegant , considerem que accepta el seu ús . Per a més informació consulte la nostrapolítica cookies