Informació General dels Programes Mobilitat

 

XIV Setmana Internacional de la Universitat de València

Del 14 al 18 de novembre tindrà lloc la XIV Setmana Internacional de la Universitat de València. Durant aquesta setmana el Servei de Relacions Internacionals  i Cooperació, amb la col·laboració de totes les Facultats i Escoles de la Universitat, donarà a conèixer a tots els estudiants i les estudiantes els programes d’intercanvi per a fer estades a l´estranger al curs 2017-2018.

Amb aquesta iniciativa es preten promoure que els nostres estudiants realitzen una estada a Europa (mitjançant el Programa Erasmus Estudis), a altres continents (mitjançant el Programa Internacional) o a Espanya (Programa SICUE). També s'informarà al voltant del Programa Erasmus Pràctiques i de les mobilitats internacionals de PAS i PDI.

S'anima a tot l’alumnat i personal interessat a gaudir de l’experiència d’una estada internacional i a participar en totes les activitats i les xarrades organitzades.

Activitats que es duran a terme:

  • Sessions Informatives per Facultat i Titulació: Consulta ací les sessions de la teua facultat
  • Altres activitats de la Setmana Internacional
  • Xerrades informatives Programa Erasmus PAS-PDI

Informació general Erasmus Estudis per al curs 2016-2017

Per a la realització de les estades es preveu la dotació de beques econòmiques per a les mobilitats. En el nou programa han variat. Es poden consultar en l'apartat "Beques i Dotació Econòmica" de la nostra web.

Una de les novetats del programa és que els estudiants podran fer diversos períodes Erasmus tant d'estudis com de pràctiques al llarg de la seua carrera. No obstant açò, existeix un màxim de 12 mesos per cada cicle d'estudis (12 mesos per a grau, 12 mesos per a màster i 12 mesos per a Doctorat) amb un total màxim de 36 mesos per als tres cicles. En els graus de Farmàcia, Medicina i Odontologia el màxim serà de 24 mesos per cicle.

Entre altres objectius, el nou programa pretén millorar en qualitat i reforçar les competències lingüístiques dels estudiants. Per a açò, ha previst una sèrie de mesures com a cursos en línia d'idiomes per a estudiants o la realització d'una prova d'avaluació no vinculant abans i després de l'estada Erasmus.

Requisits per participar en el programa Erasmus Estudis

  • Ser nacional d´algun dels països participants en el programa Erasmus+ (els 28 estats membres de la Unió Europea, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Turquia i la República de Macedònia). També podran participar els nacionals de tercers països si estan en possessió d'un permís de residència vàlid per a residir en Espanya durant el període de realització de la mobilitat.
  • Estar matriculat/da en estudis oficials de grau de la Universitat de València, tant en el moment de realitzar la sol•licitud com durant el període d’estada en la universitat de destinació.
  • Tenir superats 42 crèdits en el corresponent pla d’estudis, a la finalització del curs acadèmic 2014/2015.
  • No ser beneficiari en el curs 2016/2017 d´altre programa de mobilitat de la Universitat de València (SICUE o Programa Internacional), excepte el programa Erasmus pràctiques.
  • No superar les durades de les estades Erasmus en estudis de grau establertes en la convocatòria del Programa de Mobilitat d'estudiants per a estudis "Erasmus Estudis" de la Universitat de València per al curs acadèmic 2016/2017.
  • Acreditar el requisit lingüístic en els termes establerts en la convocatòria del Programa de Mobilitat d'estudiants per a estudis "Erasmus Estudis" de la Universitat de València per al curs acadèmic 2016/2017.
  • A banda dels requisits generals, els sol•licitants hauran de complir els requisits específics de les destinacions que sol•liciten, tant en el moment de realitzar la sol•licitud, com durant el curs 2016/2017.

Criteris de selecció

D'acord amb la convocatòria del curs 2016-17, les sol·licituds seran prioritzades d'acord amb els criteris que establisca la Comissió de Mobilitat de cada Centre. Aquests criteris tenen en compte, entre altres criteris, la nota mitjana de l'expedient acadèmic, estar matriculat en un programa d'Alt Rendiment Acadèmic (ARA) i el haver participat en un programa de mentors d'estudiants entrants.

Possibles destinacions i durada de l'estada

Les mobilitats es concediran per a la realització d’estades d´acord amb la durada que figura en l´acord bilateral de mobilitat entre la Universitat de València i la universitat de destinació. Aquest durada es pot consultar en l´oferta de destinacions per titulació del Portal Serveis Estudiants www.uv.es/portalumne

El nou programa Erasmus +

El programa Erasmus+ per al període 2014-2020 va entrar en vigor l'1 de gener de 2014 i serà aplicable a tots els estudiants que realitzen mobilitats d'estudis o de pràctiques a partir del curs 2014-2015. S'emmarca en l'estratègia Europa 2020, en l'estratègia Educació i Formació 2020 i en l'estratègia Rethinking Education i engloba totes les iniciatives d'educació, formació, joventut i esport.

En matèria educativa abasta tots els nivells: escolar, formació professional, ensenyament superior i formació de persones adultes. Erasmus+ integra els programes existents en el Programa d'Aprenentatge Permanent (Erasmus, Leonardo, Comenius i Grundtvig) i també els programes d'educació superior internacional: Erasmus Mundus, Tempus, ALFA, Edulink i programes bilaterals, a més del Programa Joventut en Acció.

Les mobilitats tradicionals del programa Erasmus: Estudis, Pràctiques, Docència (PDI) i Formació (PAS) continuen existint amb el nou programa Erasmus+, si bé s'ha modificat les seues característiques en relació a cursos anteriors.
El programa permet que els estudiants facen estades d'estudis en universitats europees o períodes de pràctiques en institucions, empreses i organitzacions europees. També preveu obrir les mobilitats a tercers països no europeus, si ben encara no s'ha implementat aquest programa. D'altra banda les mobilitats del programa Leonardo queden asolides dins del programa Erasmus Pràctiques. Mes informació en ec.europa.eu/erasmus-plus/index_en.htm

Coordinadors de titulació

Abans de triar destinació, els possibles dubtes acadèmics sobre els estudis que es volen cursar es poden consultar amb el coordinador de la titulació

Coordinadors de centre

Cada centre compta amb un coordinador de centre que és qui promou i impulsa la mobilitat i es el seu màxim responsable en el centre. En cas d'absència del teu coordinador de titulació, el coordinador de centre assumirà les seues funcions.

 

 
Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers amb fins tècnics , d'anàlisi del trànsit per facilitar la inserció de continguts en xarxes socials a petició de l'usuari . Si continua navegant , considerem que accepta el seu ús . Per a més informació consulte la nostrapolítica cookies