La Universitat de València es troba en un moment de màxima obertura a una societat que presenta demandes culturals i formatives cada vegada més complexes.
En Amics i Antics Alumnes de la Universitat de València són benvinguts tots els ciutadans sense distinció de grau ni procedència acadèmica.
Els projectes que s'impulsen des d'Amics i Antics Alumnes ha estat pensats desde la Universitat per fer-la present a la ciutat, fora de les aules i dels laboratoris. Es tracta, principalment, de proporcionar facilitats informatives, econòmiques i d'accés als recursos de la Universitat de València.

Horaris

Horari d'atenció al públic:
De setembre a maig (inclòs)
De dilluns a divendres de 8:30 a 15:00 h.
Dilluns i dimecres de 16:00 a 18:00 h.

Horari d'estiu (juny, juliol i agost)
De dilluns a divendres de 8:30 a 14:30 h.