Pàgina personal d'Andrés Boix Palop

Col·lectiu Universitat en bici

 

Universitat en bici és una iniciativa sorgida d'un grup de PAS i PDI de la Universitat de València i de la Universitat Politècnica de València que tracta de promoure l'ús de la bicicleta com a mitjà de transport i lleure, amb tot tipus d'actuacions, des de la sensibilització a la reivindicació de millores infrastructurals.

Les característiques orográficas i climatològiques converteixen València en una ciutat ideal per emprar aquest mitjà de transport: Malgrat aquest fet la falta d'una cultura cívica prou desenvolupada ha impedit, fins a la data, que els hàbits ciclistes arrelen.

D'altra banda, les característiques dels diferents col·lectius que componen una Universitat converteixen estudiants, treballadors i professors en potencials usuaris d'un mitjà de transport ràpid, còmode, barat i agradable sempre que des de la pròpia institució es donen les suficients facilitats i s'asseguren unes vies adequades i que garanteixen la seguretat dels usuaris. Lamentablement, fins a la data, no pot dir-se que els successius equips rectorals de la Universitat de València hagin compartit aquesta opinió. Les recents obres dels campus més moderns són un trist testimoni en aquest sentit, ja que preveuen ingents inversions en infraestructures viàries pensades en principi únicament i exclusiva per potenciar desplaçaments en automòbil.

[Pàgina web oficial]

 


[Darrera actualitació: 01/11/2005]