Panel de Monitorización de AulaVirtual


NÚMERO DE USUARIOS CONECTADOS

Usuarios

NODOS WEB

cigarra (moodle1, FÍSICA)

Accesos
Carga
Threads

chicharra (moodle2, FÍSICA)

Accesos
Carga
Threads

mariposa (moodle6, FÍSICA)

Accesos
Carga
Threads

langosta (moodle7, VIRTUAL)

Accesos
Carga
Threads

BASE DE DATOS

eternidad (sistema)

Carga
Memoria

eternidad (PostgreSQL Moodle PROD)

Conexiones a DB
Transacciones/seg

BALANCEADORES

vaiven (Campus de Burjassot / Paterna)

Tráfico eth0
Carga
Req rate frontends
Sess per second backend

balancin (Campus de Burjassot / Paterna)

Tráfico eth0
Carga
Req rate frontends
Sess per second backend

hamaca (Campus de Blasco Ibañez)

Tráfico eth0
Carga
Req rate frontends
Sess per second backend

mecedora (Campus de Tarongers)

Tráfico eth0
Carga
Req rate frontends
Sess per second backend

SSO SAML

god (as1)

SAMl IDP
Apache PAPI-AS
PAPI-AS IDP

lord (as2)

SAMl IDP
Apache PAPI-AS
PAPI-AS IDP