APRJUVQUADERNS SÈNIORS.
Publicació de l’Associació de Professors Jubilats de la Universitat de València –APRJUV-

Núm 7. Hivern de 2018

Núm 6. Hivern de 2017

Núm 5. Hivern de 2016

Núm. 4. Tardor de 2015

Núm. 3. Tardor de 2014

Núm. 2. Primavera de 2013

Núm. 1. Primavera de 2012

Núm. 0. Primavera de 2011