http://www.uv.es/avam
Associació Valenciana d'Amics dels Molins (AVAM)
Español
English
Français

Inici | Associació | Revista El Rodet | Catàleg de molins valencians | Tipus de molins | Com funciona un molí hidràulic de roda horitzontal Bibliografia i estudis sobre molineria valenciana | Molins en la Xarxa | Visita als molins | Mapa del web
Objectius

L'interés per l'estudi i la protecció del patrimoni monumental, històric i artístic valencià ha anat creixent de forma clara en els últims anys. Cada vegada més, tant de dels poders públics com des de l'esfera privada s'han anat posant en marxa iniciatives polítiques, económiques i culturals per anar catalogant, protegint i restaurant els testimonis valuosos del nostre passat. Hi ha hagut aspectes, però, que, en no correspondre als paràmetres de "monument", "obra d'art", etc. més tradicionals, hjan estat directa e injustament oblidats.

Un del casos més pregons d'açó és el nostre importantíssim patrimoni hadràulic, normalment només cantat poèticament com "les maravelles de l'horta valenciana", per a ser immediatament destruït com a paisatge humà i històric a mans de l'especulació de sòl més incontrolada.

Perquè els nostres espais hidràulics, els espais d'aigua, són veritables monuments de la cultura popular, de la cultura agrícola d'un poble valencià que ha treballat la terra durant segles per a sobreviure, que ha degut construir i racionalitzar les sèquies, organitzar el repartiment de l'aigua entre pobles i col.lectivitats humanes, trobar respostes als conflictes pel seu ús, inventar mecanismes i solucions de tandeig entre el reg i la mola de gra, bastir les màquines i instal·lacions d'uns molins hidràulics els quals, durant molt de temps, foren els enginys més poderosos que dominaven la terra.

El cas, però, és que es tracta d'un patrimoni quasi invisible actualment i açó per diverses raons. Una primera és clarament sòcio-cultural; tot alló que corresponga a la cultura popular i agrària d'un poble, la nostra societat urbana contemporània té una clara tendència a menysprear-ho com a símbol de l'endarreriment i la ignorància; tanmateix, res més lluny d'aixó que la complexa i intel·ligent forma de dissenyar els espais hidràulics històrics de les nostres hortes.

Hi ha també altres raons més materials d'eixe oblit, i primer de totes le pèrdua de funcions, molt evident en el cas dels nostres molins històrics, alguns d'ells veritables monuments d'arquitectura gòtica, els quals visqueren el els anys 40 del segle XX la seua darrera utilització pràctica; després, massa sovint, l'abandó i l'enderrocament. De manera paral.lela els ha afectat directament l'accelerada urbanització del nostre país, amb l'ocupació sistemàtica de l'horta pel creiximent de les ciutats, un fenomen bàsicament dels darrers trenta anys.

Són aqueixos casals de molins, molts d'ells d'origen islàmic i redontruïts, modoficats, ampliats i canviant els seus usos, els que han despertat en primera instància la nostra atenció i interés. Si bé molts han desaparegut, queden arreu del nostre país els suficients com per a considerar-los el testimoni més significatiu d'un societat i unes cultures agràries que estan sent abandonades de forma accelerada.

És aqueix caràcter de símbol, de monument si voleu, el que en primera instància ens fa parlar d'ells i de la seua protecció, però tenint ben present que només són una part del conjunt de les nostres hortes. Són els sistemes de sèquies històriques, els espais hidràulics, tots ells conjuntament, els que conformen eixe patrimoni de cultura popular valenciana que volem reivindicar, estudiar, protegir i preservar.

A més a més pensem que aquest projecte no és simplement una activitat centrada en l'estudi acadèmic i erudit de la història dels molins i els espais hidràulics valencians. Podent ser-ho, té que ser també una associació que reunisca persones dels més diversos sectors socials i professionals, interessades per aquest objectius comuns, fins arribar als mateixos propietaris dels molins que encara es mantenen es peu.

Entenem que només l'organització de la societat civil en el seu conjunt és la que ens permetrá dur a terme simultàneament activitats dedicades a la catalogació d'aquest patromoni, a la intervenció per la seua conservació davant les autoritats públiques, a les actuacions més directes i inmediates per a la salvació demolins que puguem considerar importants. Perquè la nostra activitat no serà efectiva si no només ens quedem en el plantejament esteticista i "proteccionista"; cal ser imaginatius i tornar a donar vida a eixos vells casalots dels nostres pobles, a tornar a posar-los en marxa si aò es interessant, a dissenyar activitats per al seu ús quotidià, el més senzill museístic potser, però també i molt el pensar els seus possibles usos turístics. Potser caldria anar pensant ja en el disseny d'un ruta dels molins històrics valencians.
Amunt
Inici | Associació | Revista El Rodet | Catàleg de molins valencians | Tipus de molins | Com funciona un molí hidràulic de roda horitzontal Bibliografia i estudis sobre molineria valenciana | Molins en la Xarxa | Visita als molins | Mapa del web

Web creat i mantigut per Andreu Martínez i Arnal
Escriu-nos per qualsevol comentari  o dubte sobre el disseny d'aquest web
Data de creació: 5 de juliol 2001
Darrera actualització 20 de gener 2003