http://www.uv.es/avam
Associació Valenciana d'Amics dels Molins (AVAM)
Español
English
Français


Inici | Associació | Revista El Rodet | Catàleg de molins valencians | Tipus de molins | Com funciona un molí hidràulic de roda horitzontal Bibliografia i estudis sobre molineria valenciana | Molins en la Xarxa | Visita als molins | Mapa del web

Espais de Rascanya - Zona de capçalera 1/2

Campanar i la seua Horta

Següent

 

Dins de les cronologies dels segles XVIII i XIX, aquest primer tram de Rascanya comprén des de l´assut fluvial a Campanar, fins al creuament amb la séquia mare de Mestalla, a l´indret del Bollidor, a les Tendetes de Campanar. És bàsicament un canal de distribució que manté un curs paral·lel a l´alvèol del Túria. Dins del tram que recorria el canal principal entre el Molí de St. Pau i el Molí de la Torreta (38), hi havia tota una sèrie d´escorrenties o punts de drenatge -alguns d´ells lligats a aquest artefactes- que permetien, per un costat alleugerar l´excés de cabal de la séquia, abocant al riu. I per altra banda, proporcionaven el reg a tota una sèrie de parcel·les de conreu lligades a ambdós molins, que a més rebrien aigua d´un conjunt de caigudes de la séquia de Petra (Mestalla). Una detinguda ullada a diversos documents medievals dels segles XIII i XV (39), ens desvetla un espai hidràulic força diferent, tal volta més complex i bigarrat. L´expedient del molí de Gostanç (40) , obri el nostre coneixement, sobre una altra séquia no existent en època moderna i contemporània; la séquia d´Axera (41).

Aquesta canal d´origen andalusí -coneguda al segle XIII com séquia d´Alaxar- constituia la primera derivació important de la séquia mare de Rascanya, funcionant en sentit estricte com el seu braç de molins. La seua divisió del caixer principal, al marge dret, cap a una cota més baixa, es produia a Campanar, en un indret pròxim al Molí de Sant Pau; i la seua ubicació espacial corresponia "davant la rambla de la ciutat sobredita prop lo riu de Guadalaviar". És a dir, circulava en paral·lel per l´alvèol del riu a molt poca distància d´aquest. De fet, una vegada Rascanya es dirigia cap al nordest, travessant el raval de Marxalenes, Axera mantenia el seu curs i continuava per baix de la recent segregada canal d´Algirós (42) en direcció cap al Camí de Morvedre. No obstant però, aquesta séquia molinera conformava bona part del seu cabal amb escorrenties del Barranc d´En Dolça i una sèrie de caigudes de la séquia de Petra. Aquestes últimes passaven per damunt del caixer de Rascanya a l´altura del Camí de Paterna -conegut també com Senda dels Bandejats- mitjançant una canal d´argamassa. Presuposem que la seua desaparició, es prodruiria com a conseqüència del trencament del seu caixer per una forta revinguda, i una posterior pujada de l´altura del llit del Túria, entre els segles XVI (43) i XVII. El seu avantatge inicial, en rebre els sobrants dels múltiples escorredors pertanyents a Rascanya i a la séquia de Petra -drenatges ocasionals del barranc d´En Dolça-, junt amb la seua proximitat al llit d´aquest curs fluvial foren molt possiblement obstacles determinants per a la seua supervivència.

El primer molí de Rascanya dins de l´època contemporània, és el solitari Molí del Sol, del qual Rosselló testimonia la seua absència als llistats de molins coneguts (ordenances de la séquia, Alguer, Borrull,etc.,), la qual cosa corroborem en el nostre estudi. Això no obstant, hem constatat la seua primera presència, en un document intern de la Comuna -dins d'un expedient de la série d´Aigües de l´Arxiu de la Diputació de València (44)-, en relació a un llistat oficial sobre la contribució dels molins de Rascanya per a l´any 1880 (Taula 2). La seua vàlua patrimonial, llevat que puguem adscriure'l o no a una data tardana del segle passat, rau en què és un dels pocs molins supervivents i ben conservats del sistema de Rascanya.

Espais de Rascanya - Zona de capçalera 1/2
Següent
Amunt
Inici | Associació | Revista El Rodet | Catàleg de molins valencians | Tipus de molins | Com funciona un molí hidràulic de roda horitzontal Bibliografia i estudis sobre molineria valenciana | Molins en la Xarxa | Visita als molins | Mapa del web

Web creat i mantigut per Andreu Martínez i Arnal
Escriu-nos per qualsevol comentari  o dubte sobre el disseny d'aquest web
Data de creació: 5 de juliol 2001
Darrera actualització 22 de gener 2003