http://www.uv.es/avam
Associació Valenciana d'Amics dels Molins (AVAM)
Español
English
Français


Inici | Associació | Revista El Rodet | Catàleg de molins valencians | Tipus de molins | Com funciona un molí hidràulic de roda horitzontal Bibliografia i estudis sobre molineria valenciana | Molins en la Xarxa | Visita als molins | Mapa del web

Espais de Rascanya - Zona final (Mar i Carraixet) 2/2

L´àrea dels extremals. Benimaclet, Alboraia i Almàssera

Anterior

 

Quant al braç d'Almàssera, aquest últim espai d'irrigació representa un punt i a banda en les subdivisions de les àrees recorregudes per Rascanya. Dona´t que és molt probable que l'espai regat instal·lat a l'esquerra del Carraixet, s'establira com la darrera ampliació del traçat de la séquia de Rascanya durant el periode andalusí. I no seria fins a l´any 1740 quan es procedí per part del Síndic d'aquesta séquia a la construcció d'un cano (125) per al pas soterrani de les seues aigües a través del llit del Carraixet. Aquest canal d´Almàssera es dividia en dos braçals, els quals, completaven el reg a l´esquerra del Carraixet, amb les fonts de Sant Vicent i el Canonge. El territori que comprenien les partides de Savoia i Massamardà al terme d'Alboraia, junt amb les del terme d'Almàssera, desenvolupava el seu perímetre de reg a través de la fusió de les aigües del braç d'Almàssera -canal de distribució- amb les del barranc de Carraixet -canal de drenatge. Dintre d'aquesta conjunció de dos diferents fluxos hídrics, existien fonamentalment dues maneres de respondre a la manca del líquid element, per a regar els camps, al llarg de l'estiu. D'una banda tenim un tipus d'ús particular en el qual s´operaven, bàsicament, dues solucions: per una part el reg mitjançant esgotadora, coneguda amb el nom de tahona, que era molt costós i estava associat a una precarietat econòmica dels camperols, i per l'altra el reg amb sínies, el qual proporcionava una major quantitat d'aigua (126).

Per altra part, tenim un altre tipus d'irrigació de caire col·lectiu que, consistia en la construcció -entre els mesos d'abril i setembre- de preses o pantans, elaborats amb terra i pedra solta al llit del Carraixet (127), per regants del terme d´Alboraia. Aquestes construccions hidràuliques -"els assuts del Carraixet"- que hem documentat des de l´any 1817, aprofitaven els rabejos d'aigua que hi brollaven en forma d'ullals i fonts, canalitzant-los a través de tres boqueres denominades braços del barranc, els quals servien per socòrrer el reg de Rascanya, tant a la banda esquerra, mitjançant els braços del Gaiato i de Rodrigo, com a la banda dreta, per mig del braç del Miracle (128). Els dos casals moliners d´aquesta zona eren: el Molí d´Almàssera, situat al marge esquerre del Carraixet, del qual tenim constància documental des del segle XVII; i el Molí de la Barraca, situat a la partida dels Desamparats, al terme d´Alboraia i construït en la segona meitat del segle XVIII (129).

Espais de Rascanya - Zona final (Mar i Carraixet) 2/2
Anterior
Amunt
Inici | Associació | Revista El Rodet | Catàleg de molins valencians | Tipus de molins | Com funciona un molí hidràulic de roda horitzontal Bibliografia i estudis sobre molineria valenciana | Molins en la Xarxa | Visita als molins | Mapa del web

Web creat i mantigut per Andreu Martínez i Arnal
Escriu-nos per qualsevol comentari  o dubte sobre el disseny d'aquest web
Data de creació: 5 de juliol 2001
Darrera actualització 22 de gener 2003