http://www.uv.es/avam
Associació Valenciana d'Amics dels Molins (AVAM)
Español
English
Français


Inici | Associació | Revista El Rodet | Catàleg de molins valencians | Tipus de molins | Com funciona un molí hidràulic de roda horitzontal Bibliografia i estudis sobre molineria valenciana | Molins en la Xarxa | Visita als molins | Mapa del web

Horta de València

 

 

 

 

 

 

 

 

L´Horta de València, dins les coordenades del nostre treball, constitueix el gran hinterland del cap i casal, (19) un antic territori de poblament i espai rural -la Particular Contribució-, (20) situat a una plana al·luvial, de la qual la capital de l´antic Regne de València s´ha nodrit al llarg de la seua història. Ens trobem davant una de les més complexes macroestructures de regadiu històric presents a la Mediterrània occidental. Açí, es constaten un variat espectre de diferents teixits parcel·laris irrigats, derivats de la dinàmica de les diferents formacions socials i culturals, a través del temps, i d´un ample ventall de microambients (21) derivats d´una geomorfologia de la plana al·luvial discontinua i sotmesa a periòdics episodis d´inundacions (22).

L´entorn físic d´aquesta comarca litoral esta constituït, com ja esmentaven adés, per una plana al·luvial, recorreguda pel riu Túria, i una sèrie de barrancs o rambles, a ambdues vores d´aquest curs fluvial. Si el marge dret del Túria, té com principals agents geomorfològics la Rambla del Poyo i el Barranc de Torrent, gravitant junt al gran espai amfibi de la comarca, l´Albufera (23); al marge esquerre no trobem un eix polaritzador d´aquestes característiques, tot i qué el Barranc del Carraixet articula importantment la morfologia d´aquesta subzona litoral de l´Horta. Aquesta gran rambla, junt un conjunt de rambles menors, en gran mesura hui prou deteriorades -barrancs d´En Dolça, de Els Gentils o els Frares, i el paleocanal del Palmaret-, han ocasionat, amb les seues intermitents revingudes, fortes modificacions dins aquest espais irrigats que recorrien el nord de la comarca. Unes revingudes que, dins el tram final del Túria, han afectat històricament amb major intensitat el marge esquerre del Túria (24). Així doncs, aquest espai interfluvial Túria/Carraixet, que agombolava el recorregut de les diferents xarxes de reg de les séquies del Tribunal de les Aigües (25) -Tormos, Mestalla i Rascanya- i la sèquia de Montcada, esdevenia un territori que palesava una cíclica destrucció de bona part de les seues infraestructures hidràuliques (26). La séquia de Rascanya, i el seu espai irrigat des de l´assut, a Campanar (27), fins al seu vessament final als termes d´Alboraia i Almàssera, no eren una excepció a aquesta problemàtica.

Horta de València
Amunt
Inici | Associació | Revista El Rodet | Catàleg de molins valencians | Tipus de molins | Com funciona un molí hidràulic de roda horitzontal Bibliografia i estudis sobre molineria valenciana | Molins en la Xarxa | Visita als molins | Mapa del web

Web creat i mantigut per Andreu Martínez i Arnal
Escriu-nos per qualsevol comentari  o dubte sobre el disseny d'aquest web
Data de creació: 5 de juliol 2001
Darrera actualització 22 de gener 2003