http://www.uv.es/avam
Associació Valenciana d'Amics dels Molins (AVAM)
Español
English
Français


Inici | Associació | Revista El Rodet | Catàleg de molins valencians | Tipus de molins | Com funciona un molí hidràulic de roda horitzontal Bibliografia i estudis sobre molineria valenciana | Molins en la Xarxa | Visita als molins | Mapa del web

Notes 1/10

Següent
 1. Martínez Sanmartín, L. P.

 2. Gómez Casañ, R. Nicolau Primitiu Gómez Serrano (1877-1971). Una aproximació a la seua vida. 1997, Generalitat Valenciana, p. 39

 3. Gómez Serrano, N. P. "Conferencia de don Nicolas Primitivo Gómez Serrano, acerca de las primeras acequias de la huerta de Valencia". Las Provincias, 16/02/1928

 4. Gómez Serrano, N. P. D´Arqueologia. Excavacions de València, Centre de Cultura Valenciana, 1932

 5. Rosselló i Verger, V. M. "Els Molins d´aigua de l´Horta de València". Los Paisajes del Agua. Homenaje jubilar al profesor Antonio López Gómez. Universitat de València. 1989

 6. Un bon exemple d´aquesta situació és l´obra de l´investigador José Rodrigo Pertegás, Ensayo sobre la topografía preurbana de Valencia (1922), on l´autor lliga descripció física -es cita la ubicació, recorregut i característiques dels diversos paleocanals de la plana al·luvial-, referents històrics del territori i un bon nombre de dades toponímiques en relació a entitats de població de l´Horta

 7. Glick, T. F. Irrigation and Society in Medieval Valencia. Cambridge, 1970. Traducido al castellano en: Regadío y sociedad en la Valencia medieval, Del Cenia al Segura, Valencia, 1988

 8. Vegeu el corresponent número de la revista Afers (nº 15, 1993), sobre els molins hidràulics; i l'article de Glick dins aquesta mateixa publicació, sobre "Molins d'aigua a l'Horta Medieval de València: Observacions a un article de Vicenç M. Rosselló" (nº 9, 1990)

 9. Arroyo Ilera, F. "Población y poblamiento en la huerta de Valencia a fines de la Edad Media", Cuadernos de Geografía, 39-49, (1986), p. 129

 10. A.H.M.V., Séquies, caixa 92.

 11. A.D.P.V., E.3.1. Ligall 75-76, exp. 1344 (1847).

 12. Tot i què existeixen casos excepcionals, que si aportem una detallada informació sobre els trets morfològics d´un canal de reg. És el cas de la séquies de Rambla i Algirós, filloles de la séquia de Mestalla, represantades acuradament en el plànol de la Parroquia de St. Tomàs elaborat pel pare Tosca entre els segles XVII i XVIII

 13. A hores d´ara, encara resulten treballs emblemàtics: Gómez Serrano, N. P. (1932) Op. Cit. ; Gómez Serrano, N. P. "Artesania valentino-romana", Feriario, 8 (1944); Fletcher Valls, D. "Acueductos romanos en término de Ribarroja del Túria (Valencia)", Actas del I Congreso Español de Estudios Clásicos, Madrid, 1958, pp. 316-320

 14. Barrachina, A. Carmona , P. i Miralles, J. "Excavaciones en el Molí del Testar de Paterna (Valencia). Tipología de la cerámica medieval hallada en el Molí del Testar de Paterna", Al-Qantara, Vol. V, 1984, pp. 405-411

 15. "Los viajeros, juristas e ingenieros de la segunda mitad del siglo XIX y principios de este (Aymard, Markham, Jaubert de Passà, Llauradó...) transmiten una imagen y organización de los regadíos valencianos que es necesario constatar acudiendo a archivos y trabajos de campo.", Pérez Medina, T. V. La cuenca del Vinalopó en la época moderna. València, Universitat de València, Tesi doctoral inèdita, 1995, p. 17
Amunt
Notes 1/10
Següent
Amunt
Inici | Associació | Revista El Rodet | Catàleg de molins valencians | Tipus de molins | Com funciona un molí hidràulic de roda horitzontal Bibliografia i estudis sobre molineria valenciana | Molins en la Xarxa | Visita als molins | Mapa del web

Web creat i mantigut per Andreu Martínez i Arnal
Escriu-nos per qualsevol comentari o dubte sobre el disseny d'aquest web
Data de creació: 5 de juliol 2001
Darrera actualització 22 de gener 2003