http://www.uv.es/avam
Associació Valenciana d'Amics dels Molins (AVAM)
Español
English
Français

Inici | Associació | Revista El Rodet | Catàleg de molins valencians | Tipus de molins | Com funciona un molí hidràulic de roda horitzontal Bibliografia i estudis sobre molineria valenciana | Molins en la Xarxa | Visita als molins | Mapa del web
Molí de la Lloma
Séquia de Montcada
Ubicació i altres noms
 
Història

Pressumiblement el seu origen és medieval, tot i que el document més antic que el cita com a "Molí de la Lloma", és el del repartiment del pagament de l'assut de l'any 1625. En l'any 1658, la visura de la séquia cita el molí de la Marquesa, situat en mig del llit i a 11 braces de distància del "roll" del mateix nom. En 1671, en el text de les Ordenances de la séquia, s'anomena "Molí de la Lloma", i de nou en altre text de 1757 es manté aquesta denominació. És citat amb aquest nom en l'inventari de P. Madoz de 1840. Durant la primera meitat del segle XIX fou propietat de Gregori Planxa, i seguí funcionant fins la meitat del segle XX.

 
Descripció

Molí fariner de dues rodes. L'edifici actual és de planta quadrada, amb dos pisos, fàbrica de rajola i coberta a dues aigües, de teules. Els vans són rectangulars i amb petits arcs de rajola en la seua part superior. La porta principal ha estat reformada totalment en època recent. Hi conserva la major part de la maquinària, básicament de fusta, i amb peces relacionades amb la mecanizació de tot el procés. També s'hi conserven vàries pedres o moles, tant inserides al terra com soltes. El seu estat general de conservació és acceptable, enacara que necessita evidents reparacions, donat que s'ha mantingut el seu ús coma vivenda particular temporal fins l'actualitat.

Més informació

Interior del Molí de la Lloma
Maquinària del Molí de la Lloma
Séquia de Montcada entrant al Molí de la Lloma
Ubicació i altres noms
Séquia de Montcada
Amunt
Inici | Associació | Revista El Rodet | Catàleg de molins valencians | Tipus de molins | Com funciona un molí hidràulic de roda horitzontal Bibliografia i estudis sobre molineria valenciana | Molins en la Xarxa | Visita als molins | Mapa del web

Web creat i mantigut per Andreu Martínez i Arnal
Escriu-nos per qualsevol comentari  o dubte sobre el disseny d'aquest web
Data de creació: 5 de juliol 2001
Darrera actualització 20 de gener 2003