http://www.uv.es/avam
Associació Valenciana d'Amics dels Molins (AVAM)
Español
English
Français

Inici | Associació | Revista El Rodet | Catàleg de molins valencians | Tipus de molins | Com funciona un molí hidràulic de roda horitzontal Bibliografia i estudis sobre molineria valenciana | Molins en la Xarxa | Visita als molins | Mapa del web
Molí de Descals
Riu Clarià
Ubicació i altres noms
 
Història

Documentat per primera vegada al 1415, encara que en 1320 el rei En. Jaume II autoritzà la construcció d'un molí de blat a Pere d'Almazora "baix del pont de la Vila en la confluència dels dos barrancs", que ben bé pot ser aquest molí. En el document de 1415 apareix com a molí d'Enmig i el seu propietari era Johan Urgellés. En 1460 era propietat de Domingo Doménech; el 1485 apareix a nom d'Anthoni Montanya i canvia el seu nom pel de Montanya fins a 1625 en què deixa de pertànyer a aquesta família. De 1625 a 1673 ens apareix a nom de Luis Arbuixech, i el 1673 a nom d'Anna Cubells, que era de la família propietaria del molí i terres d'Agrillent. Des de 1688 i fins a finals del segle XIX passà a la família Fita (capbreu de 1730 i 1765; padró de riquesa de 1802 i de 1827). A finals del segle XIX és de José Coll Sanz i després de la seua filla Carmen Coll Úbeda. Dues de les seues filles es casaren consecutivament amb Roberto Belda, el qual l'heretà per escriptura davant del notari Joaquin Antuña d'Ontinyent el 18 de juliol de 1934. En gener de 1928 l'arrendà a la família Descals (José Descals Soler) per dues pessetes diàries de lloguer, fins que el 1946 el comprà, en escriptura efectuada el 7 de maig de 1946 pel notari d'Ontinyent Pedro Sols García. El matrimoni de José Descals Soler i Eduvigis Tormo Durà compraren el molí a José María Belda Coll (fill de Roberto Belda i Carmela Coll) i a la seua esposa María Revert Nadal. Els propietaris actuals són els germans Alejandro i Eduvigis Descals Tormo, fills del primer Descals del molí

 
Descripció

Aquest molí es manté integrament i a punt de funcionar, és a dir, encara té en bon ús totes les peces i mecanismes del molí. Hi podem apreciar una bassa amb 55 cm de grossària de paret, que comença amb 1 m de profunditat i acaba en 2,30 m; ventador a l'esquerra, dos cups bellíssims en rampa quasi de mitja circumferència de 105 cm de diàmetre i 5 m de caiguda que mouen dos rodets i dos jocs de moles. Dues voltes de 2,2 m d'alçària, 1,70 m d'amplària i 8 m de longitud fins la cacau de 2,50 m d' alçada, 2 m d'ampla i uns 25 m de longitud, fins la séquia que va al Molí Capellano. L'aigua li venia del Molí Xorrera per mitjà de la séquia de Bodí o en general de la Barcacana o Barbacana, que de les dues maneres es diu a Ontinyent, de 40 cm d'ampla i 70 cm de fondària, amb un gruix de paret de 40 cm. El règim normal de molta era de 4 CV de potència. Hi conserva la roda d'àlems o rodet de pi verd, i també el dau i gorro de bronze per l'elevador o alçador del rodet. Té dues moles catalanes d'entre 124 i 132 cm de diàmetre, 14-16 cm d'alçada i forat intern de 21 cm per a inserir-se dins l'arbre. Va moldre fins l'any 1972. Té la farnera i el farinal de pedra viva de 164*86*52 cm (fondària). En la gronsa conserva la teula, l'anganell o cadell que regulava el ritme de caiguda i l'altura del gra a la gronsa, i el cencerro d'avís del funcionament de la mola. Una barcella de l'any 1851. Està també la límpia, que netejava el gra abans de què aquest aplegara a la gronsa; també hi ha un torn que cerndra o cernia la farina per grandàries. En aquest, la farina de tercera o tercerilla tornava al sessor, separada del segó i del segó de fulla. El torn no va aplegar a funcionar.

IInformació i fotos:
Fernando Sendra

Més informació

Maquinària del Molí de Descals
Bassa d'acumulació  del Molí de Descals

Banc de la mola  (Molí de Descals)


Cup on acaba la bassa del Molí de Descals


Cernedora del Molí de Descals
Ubicació i altres noms
Riu Clarià
Amunt
Inici | Associació | Revista El Rodet | Catàleg de molins valencians | Tipus de molins | Com funciona un molí hidràulic de roda horitzontal Bibliografia i estudis sobre molineria valenciana | Molins en la Xarxa | Visita als molins | Mapa del web

Web creat i mantigut per Andreu Martínez i Arnal
Escriu-nos per qualsevol comentari  o dubte sobre el disseny d'aquest web
Data de creació: 5 de juliol 2001
Darrera actualització 22 de gener 2003