http://www.uv.es/avam
Associació Valenciana d'Amics dels Molins (AVAM)
Español
English
Français

Inici | Associació | Revista El Rodet | Catàleg de molins valencians | Tipus de molins | Com funciona un molí hidràulic de roda horitzontal Bibliografia i estudis sobre molineria valenciana | Molins en la Xarxa | Visita als molins | Mapa del web
Molins i molineria en la Xarxa
 
 • Associacions molineres, investigació i conservació
Amunt
  • Estat espanyol

    

  • Internacionals

   Web de l'Associació nordamericana del mateix nom dedicada a promoure la preservació dels antics molins. El web manté informació respecte a venda de llibres sobre molins, conferències, enllaços a altres llocs, recursos relacionats amb la molinologia, accés a llistes de discusió referents a la molinologia, calendari d'activitats i com associar-se. La llengua del web és anglés.

   Web pertanyent a l'Associació Molinologica Internacional que es preocupa per fomentar a nivell mundial l'interés per la investigació i promoció de tots els aspectes de la molinologia i dels diferents tipus de molins (de vent, d'aigua, conduïts per animals) incloent la seua restauració. El web ofereix les següents seccions: vocabulari moliner, enllaços, simposis, publicacions, notícies, cerca, publicacions i inscripcions. La llengua del web és l'anglés.

   Web nordamericana de Theodore R. Hazen que proporciona informació i serveis per a la restauració, funcionament, interpretació i preservació dels molins. Presenta també una secció dedicada a oferir articles relatius a propòsits educatius i d'investigació sobre restauració de molins. La seua llengua és l'anglés.

   Ofereix des de la seua secció dedicada als molins de vent i aigua un bon recull de molins i informa de les activitats encaminades a la seua protecció i divulgació així com un bon grapat d'enllaços a altres organitzacions molineres. S'informa de les properes actavitats, notícies, publicacions, ofereixen també una secció dedicada a recursos educatius. Editen un butlletí i tenen diverses seccions regionals. Web en anglés.

   El seu interés se centra en la conservació, interprertació i estudi del passat i l'herència industrial. Entre les seues seccions tenim una dedicada aactivitat i l'elaboració d'una revista. Web en anglés.

   Web del grup d'investigació sobre el molins creat en 1979 formada per un seguit d'entusiastes del món dels molins. Al web ofereixen informació sobre el grup i les seues activitats (conferències, etc.) així com les publicacions que recullen a aquestes. Web en anglés.

   Web anglés creat per The Mills Archive Trust que pretén preservar les col·leccions de molins i fer-les accessibles mitjançant Internet, permetent als investigadors la cerca i examen del material històric sense haver de desplaçar-se a l'arxiu. Proporcionen informació acompanyada de fotografies, diapositives i postals sobre la història social, tecnològica i arquitectònica dels molins eòlics, hidràulics i de sang. Altres seccions es dediquen a publicacions i enllaços. El web està en anglés.

   Aquesta associació l ofereix una sèrie de recursos que permeten visitar els molins de la regió francesa de l'Anjou i conèixer les seues activitats. Web en francés.

 
 • Molins d'arreu del món
Amunt
  • Europa

   Web telemàtic comú interactiu que s'emmarca dins de l'anomenat Projecte Hidràulic finançat per la Unió Europea i coordinat per la Diputació de Tarragona. La seua finalitat és l'estudi, rehabilitació i valoració de patrimoni preindustrial europeu dels respectius socis (Museo Salvini. Regió de Varessotto.Lombardia. Italia. Ecomusée de Moulinage, Comarca Ardêche. Rhône-Alpes. França. La demarcació de Tarragona, a través de la Diputació. En concret, hi participen també el Molí de les Tres Eres, del Museu d'Història de l'Ajuntament de Cambrils, els Molins de la Vila de Montblanc, del Museu Comarcal de la Conca de Barberà i el Museu Comarcal del Montsià.) analitzant els usos i l'aprofitament dels recursos hídrics en el període preindustrial, així com la seva valoració com a elements de turisme cultural, inclosos els cursos d'aigua no navegables. Al web podem trobar informació sobre el funcionament i parts d'un molí hidràulic (acompanyat d'un acurat gràfic interactiu del mateix) i una classificació tipològica de molins hidràulics, així com un breu estudi sobre la història, usos i bibliografia dels molins que hi participen. També es permet la cerca de molins que hi ha a les comarques de Tarragona. El web éstà en català, francés i italià.

   Pàgines web de l'Associació Tossal Gros que repassen a mans de Benjamí Barberà la història, funcionament i descripció d'aquests molins de la Vilanova. En català.

   Pàgines web l'Associació Tossal Gros que repassen a mans també de Benjamí Barberà la història, funcionament i descripció d'aquests molins d'Albocàsser. En català.

   Pàgines web l'Associació Tossal Gros que repassen a mans també de Benjamí Barberà la història, funcionament i descripció d'aquests molins de Catí. En català.

   Pàgines web de l'Associació Tossal Gros que tracten sobre diverses activitats fetes a l'entorn dels molins de la conca del riu de Les Coves, conferències, visites, etc. En català.

   Pàgines de la mateixa associació sobre els molins d'oli de Les Coves de Vinromà, amb croquis, llistat de propietaris, etc. En català.

   Web dedicada als molins de vent on s'éspecifica la història dels molins de vent, els seus tipus, amb fotos, el seu paper com a font d'energia renovable, propostes de construcció, materials educatius, col·lecció de fotografies, etc. Web en català.

   Es fa un repàs per la història de la metalúrgia del ferro amb diferents seccions: vocabulari, bibliografia, exemples, tipus de martinets, enllaços, etc. ; sobre les rodes hidràuliques i les seues tipologies, parts del seu mecanisme, funcionament, etc. Web en francés.

   Web concebut pel Lycée St-Joseph de Sarlat i realitzat pel Conseil Général de la Dordogne. El web s'estructura en diverses seccions: història, imatges i bibliografia. La primera es dedica a fer una història de la molineria amb especial atenció als dos tipus de molins d'aigua (els de roda horitzontal i els de roda vertical) existents i a fer un repás del paper que els molins tenen dins del patrimoni artesanal i industrial. Després hi ha una secció que ofereix una mena de catàleg d'alguns molins de la zona acompanyat de fotos, descripcions i explicacions dels mateixos, on destaquen els molins paperers. El web es completa amb un apartat que ofereix bibliografia sobre aquests temes i les dades per poder contactar amb els organitzadors. El web està en francés.

   Web creat per Bernardo Molinero dedicat als molins hidràulics de la zona nord d'Aragó. Es descriu detalladament el funcionament del motor i les seues parts amb imatges d'aquest tipus d'artefactes en alguns dels seus diferents usos (fariner, batà, almàssera). També s'al·ludeix als diferents tipus de mecanismes de canalització de la força hidràulica (bassa, canal, cup, etc.). El web també dedica un important apartat a a la visita dels molins de la zona amb un abundant repertori fotogràfic. S'ofereix també una secció d'enllaços. Les seues llengües són l'espanyol, l'anglés i el nerlandés.

   Web realitzat per Gonzalo Morís Menéndez-Valdés que presenta els testimonis d'antigues instal·lacions i maquinàries (molins, batans, fargues, etc.) pentanyents al patrimoni històric, industrial i rural, d'Astúries des d'un enfocament ingenyeril. El web s'estructura a partir de quatre seccions: roda hidràulica, molins, batans i fargues fent un repas dels seus usos, descripció de components, funcionament, etc. Aquestes explicacions s'acompanyen de dibuixos i croquis d'algunes parts de cadascun d'aquests artefactes. El web està en espanyol.

  • Web sobre els molins de la vila catalana d'Ulldemolins. Aquestes pàgines, s'acompanyen de gran quantitat de fotos de molins hidràulics i textos explicant la seua història, descripció de les seues parts i funcionament, etc. El web aporta bibliografia, fonts documentals i fitxa tècnica. Està en català

   Web dedicada al Molino de Mareas mencionat, situat al País Basc, es fa una explicació sobre les parts i funcionament d'aquest tipus de molins i una breu història sobre aquesta subtipologia de molins. Les diferents seccions fan repa`s de la ubicació i història i situació actual d'aquest molí. S'acompanya d'un abundant repertori de fotografies i d'una interessant animació que permet observar el seu funcionament i d'un acurat estudi de les seues característiques tècniques. Web fet per Jon de Iturribarria. Està en euskara, espanyol i anglés.

   A través de diverses pàgines es pot veure l'evolució d'aquest molí, de la població catalana de Vallirana, en diverses etapes, seguint la seua història des del segle XV. Es fa un repàs del procés de restauració. El web aporta tot un seguit de croquis, dibuixos i fotos als quals acompanya la fitxa tècnica de la restauració. Web en català.

   Web que tracta sobre els molins de Benassal i el paper que en el desenvolupament industrial agrari de la vila representà l'esmentat personatge. Aporta un inventari de llibres i documenst. Web en català

   Web fet per Francisco Javier Lozano Allueva, que arreplega informació sobre el municipi del mateix nom situat a la províncía de Terol on es presenten notícies sobre un important nombre de molins del mateix terme i dels voltants. S'hi assenyala la seua descripció, estat de conservació i usos al llarg de la història. Ve acompanyat de fotos. Web en espanyol.

   Web amb molins de vent d'Almeria, concretament al Cabo de Gata. Web en castellà

   Web del museu italià del mateix nom que forma part del Projecte Hidràulic. Mostra en les seues pàgines una panoràmica de l'antic molí restaurat. En l'actualitat el molí acull exposicions de pintura. S'acompanya de fotografies. El web està en italià.

   Web que fa un repàs per alguns dels molins de vent de la regió espanyola de La Mancha amb fotos, descripció de les seues parts i principals característiques. El web està en espanyol. Pot veure's així mateix un detallat croquis d'aquesta tipologia de molins que s'acompanya d'un exhaustiu vocabulari de les respectives peces d'aquest tipus de molins. El web personal d'un col·lectiu de gent de la població de Madridejos

   Web de Germà Garcia-Belmonte i Juan Bisquert Mascarell que aplega informació sobre la història, l'arquitectura i el funcionament dels molins. Les informacions han estat extretes del llibre de Fernando Sendra Passeig pels Molins d'Aigua de la Safor. Web en cátala..

   Proporciona informació sobre els molins de vent fariners i aiguaders que hi ha en l'illa Mallorca. Diverses seccions: tipus de molins, galeria de fotos, localització, enllaços, inventari. S'actualitza prou sovint. Web en català, espanyol i anglés

   Web de Pedro López-Pintor Díaz-Galiano que ofereix una gran quantitat d'enllaços a pàgines amb imatges de molins de vent d'arreu. També ofereix informació sobre la presència dels molins de vent en la pintura, literatura, segells, objectes i curiositats, i una introducció a l'energia eòlica en els molins modernos. Web en castellà i anglés.

   Llistat de molins de la població de Borreda, a la comarca del catalana del Ripollés amb la seua ubicació i una molt curta descripció. Web en català.

   Aquest és un antic molí paperer d'energia hidràulica, datat al segle XVIII i ara reconvertit en museu. Fan un breu repás del procés de fabricació del paper a través de diverses fotos que mostren les pròpies instal·lacions del molí, convenientment restaurades, per a fer-nos una idea de les condicions de funcionament originals. En Català

   Web del mencionat molí on s'explica la restauració que s'hi feu, la seua situació, història i la forma de visitar-lo. En espanyol.

   Petit espai del web de l'Ajuntament de Paterna que fa un breu repàs sobre els molins i la seua importància per al municipi. Web en català.

   Web de Manuel García Linares que acull informació sobre un llibre publicat pel mateix autor de diversos molins d'Asturies on es fa una breu ressenya del funcionament d'aquests molins, la seua història, la vida dels moliners, vocabulari respectiu així com llegendes, contes i refranys populars de temàtica molinera. El web està en espanyol.

   Web de Mark Berry, un de les millors pàgines de molins de vent, amb tot sobre els de Lanzarote. En castellà

   Aportació de diverses imatges sobre sobre aquesta zona de l'Estat Espanyol amb un important nombre de molins de vent. En castellà

  • Amèrica

   

  • Àsia

   

  • Àfrica

   

  • Oceania

   

 
 • Altres recursos d'informació relacionats amb els molins
Amunt
  • Conservació del patrimoni

   Aquest web és una iniciativa de l'Observatori de la Comunicació Científica (OCC) de la Universitat Pompeu Fabra amb el suport de la CICYT i amb la col·laboració de Kemira Ibérica SA. Es tracta d'una web interactiva on qualsevol persona trobarà tot allò que vullga saber sobre el tema de l'aigua. En concret, hi ha una interessant secció dedicada a la força de l'aigua i l'energia que se'n deriva. Dins d'ell l'apartat titulat Portar l'aigua al molí explica el funcionament i parts d'un molí hidràulic, la seua classificació i els seus usos. S'acompanya d'algunes il·lustracions. Web en català i espanyol.

   Secció del lloc web d'Hispagua, dedicat a donar i estructurar la informació sobre l'aigua continental a l'Estat espanyol, que ofereix diversos treballs en línia relacionats amb l'ús de l'aigua i les seues implicacions culturals a través de la història. La informació que hi podem trobar és la següent: en primer lloc mereix una especial atenció el titulat Fábricas hidráulicas españolas fet per Ignacio González Tascón on s'hi pot consultar un catàleg de plànols, croquis i fotos, que malgrat la seua extensió està mancat d'una explicació o descripció del material oferit més extensa; més complet és el titulat Planos historicos de obras hidráulicas de Eugenio Sánchez Jiménez, el qual s'acompanya d'una introducció sobre els projectes hidráulics de la Il·lustració i el Romanticisme així com d'un repertori de plànols d'alguns d'ells procedents dels fons del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo; també es pot accedir a la transcripció del text històric El acueducto romano de Caesaraugusta según Manuscrito de Juan Antonio Fernández (1752-1814); després hi ha dos treballs dedicats a oferir informació sobre l'orígen i funcionament de dues mancomunitats de regants, els anomenats Canal de Castilla y Los Canales del Taibilla, especialment important aquest darrer per incloure-hi, en el seu tram final, les terres del sud del País Valencià.; per acabar s'ofereix una secció dedicada a relats que tenen per motiu el tema de l'aigua. El web està en castellà.

   Web creada en la Facultat d'Història de la Universitat de València per la Asociación para la Conservación del Patrimonio Histórico destinada a donar a conèixer i presevar el patrimoni valencià. En castellà.

   Article publicat a la Revista de estudios sobre Sierra Mágina d' Ana Fernández Zamora en què es fa un resum de la catalogació dels molins de la Huerta de Pegalajar a Jaén. Al treball es fa una breu introducció històrica per a després oferir-se un detallat estudi dels elements constructius i d'organització del treball dels diferents molins estudiats i dels béns mobles i immobles que s'hi troben. Tot açò s'acompanya de diverses fotos,plànols i croquis al·lusius. També es fa un inventari les matèries primeres i del cicle de treball i mode de producció desenvolupat en aquests molins. Al final s'ofereix una conclusió i una bibliografia. La llengua és el castellà.

   Web creada per la Junta d'Andalusia per a la protecció del patrimoni.

   Web pertanyent al lloc Utopía Verde de Huelva dissenyat per Manuel Gualda Caballero on es descriu l'existència d'un aqüeducte subterrani a través de diverses seccions. Es fa una detalla descripció de les seues característiques constuctives i un extens recorregut per la seua història des dels seus inicis fins l'actualitat. El web s'acompanya de gran quantitat de fotos, dibuixos i dades al·lusives. Està en castellà.

   Web que es defineix com el localitzador d'Internet del patrimoni europeu. Quins edificis històrics es poden viisitar i qui els gestiona, quines organitzacions s'ocupen dels molins, etc.

    

  • Història

   Pàgina de l'historiador nordamericà Thomas F. Glick, professor de la Universitat de Boston. Aquest lloc permet un fàcil accés a les seues publicacions més recents i llurs revisions així com a enllaços interessants a d'altres llocs referits a l'educació, la Història de la Ciència i la Història Medieval. En concret, es poden accedir al text complet de llibres com l'importantíssim Regadiu i societat o From Muslim fortress to Christian castle i a l'extensa bibliografia divididida en les àrees de coneixement on treballa aquest conegut investigador de les hortes valencianes: història de la Ciència, Geografia i Història ambiental, Història de la tecnologia (irrigació i hidraulisme, tecnologia medieval, tecnologia moderna) i Història Medieval d'Espanya així com diversos articles publicats en el periòdic ABC. La llengua del web és l'anglés.

   Article de Carlos Blázquez y Severino Palaruelo, publica en la revista Trébede sobre els constructors d'obres hidràuliques (séquies, ponts, molins, etc.) a Aragó durant el Renaixement. Web en castellà.

   Web que que aplega la publicació en línia del llibre de l'investigador nordamericà Th. F. Glick. S'hi fa un repàs per la història del regadiu de l'Horta de la València medieval en dues parts. En la primera es para esment a la descripció i funcionament de les comunitats de regants, atenent a diversos aspectes com l'administració del reg i els conflictes generats per l'ús del aigua (on destaquen els plets amb els moliners), el paper de la ciutat en el desenvolupament dels regadius, etc. En la segona part s'examina la historiografia sobre el regadiu peninsular i es proposa una hipòtesi sobre la difusió de la tecnologia del regadiu i l'administració del reg. Aquesta informació s'estructura en el web a partir de diverses seccions. El web està en anglés.

   Web que aplega una altra publicació del mateix autor, qui a partir del coneixement de la tecnologia hidràulica medieval i una anàlisi estructuralista a través de l'evolució de la ciència i la tecnologia així com de l'economia i la llengua, presenta una sèrie de supòsits al voltant del concepte de cristalització, difusió i diferenciació cultural a la Península Ibèrica durant l'època medieval. Les diferents seccions del web es corresponen amb els capítols de l'esmentat llibre on són especialment interessants els apartats dedicats a agricultura i colonització i sobretot el dedicat a a la tecnologia. La seua llengua és l'anglés.

   Web d'un equip d'investigació mexicà centrat en diversos aspectes relacionats amb la tecnologia hidràulica i l'organització del reg en Mèxic, tot comparant-lo amb altres indret. Ofereixen diversos articles sobre diferents aspectes com el funcionament de les comunitats de regants i la descrpció de diverses tècniques de rec com els qanats i els bimbaletes. Els articles venen acompanyats de fotos, croquis i dibuixos i una abundant bibliografia. Alguns d'aquests articles pertanyen al II Encuentro sobre Historia y Medio Ambiente celebrat del 24 al 26 d'octubre de 2001 a Osca i eren preparatoris del XIII Economic History Congress . Pàgina en castellà.

   Pàgina del web dedicat a la sessió 17 del XIII Economic History Congress celebrat el juliol de 2002 a Buenos Aires on es fa un resum de les qüestions que es s'hi plantejaren i es fa una presentació dels seus participants. En anglés.

   Web del CSIC dedicat a la Història en general i a les seues divisions cronològiques. Important punt d'informació per als investigadors i la comunitat universitària espanyola. En castellà.

   Article inclos en el número 7 de la revista La Gaveta pertanyent al Centro del Profesorado de la illa de Santa Cruz de Tenerife on un grup de professors de secundària exposa les línies d'actuació a seguir per tal d'oferir materials curriculars. Així descriuen al llarg de l'article un seguit de punts d'interés didáctic relatius a la captació, conducció i usos tradicionals de l'aigua. En concret, es fa una descripció del recorregut del que ells anomenen "Ruta de los Molinos", explicant la seua distribució, característiques, funcions, etc. i com aquest material s'implementa dins d'un programa curricular que facilite el coneixement del patrimoni natural y cultural hidràulic de la població canària esmentada. L'article s'acompanya d'algunes fotos al·lusives. La seua llengua és el castellà.

   Aquest altre web del CSIC us ofereix una adient panoràmica sobre Història de l'Art espanyol. En castellà.

   Aquesta pàgina forma part del lloc web dedicat al Palmeral d'Elx. S'hi pot veure, una anàlisi històrica, que contempla l'evolució i descripció del regadiu de la zona, tot incloent els molins presents. Web en espanyol i anglés.

   Web americà sobre història rural, ofereix enllaços molt interessants. En anglés

   Web espanyol que ofereix importants recursos per a l'ensenyament i l'aprenentatge de la Història, tant a professors com alumnes. En castellà.

   Web que recull enllaços de revistes d'Història d'arreu. En castellà

   Web d'aquesta organització internacional dedicada a l'estudi de la Història de la tecnologia. En Anglés

  • Geografia

  Monogràfic de la revista d'investigació de la Unviversitat de València Métode, coordinat pel geògraf Joan Mateu, sobre les hortes històriques valencianes que atenent a la seua significació com a paisatge agrari i constructor d'una cultura hidràulica planteja, a través de diversos articles, el seu anàlisi des de diversos punts de vista - ciències socials, humanes, naturals, enginyeries- que ajuden a entendre el seu passat i com es veuen afectades pels accelerats canvis actuals que qüestionen la seua pervivència. Tots els articles estan en català.

 
Amunt
Inici | Associació | Revista El Rodet | Catàleg de molins valencians | Tipus de molins | Com funciona un molí hidràulic de roda horitzontal Bibliografia i estudis sobre molineria valenciana | Molins en la Xarxa | Visita als molins | Mapa del web

Web creat i mantigut per Andreu Martínez i Arnal
Escriu-nos per qualsevol comentari o dubte sobre el disseny d'aquest web
Data de creació: 5 de juliol 2001
Darrera actualització 20 de gener 2003