http://www.uv.es/avam
Associació Valenciana d'Amics dels Molins (AVAM)
Español
English
Français

Inici | Associació | Revista El Rodet | Catàleg de molins valencians | Tipus de molins | Com funciona un molí hidràulic de roda horitzontal Bibliografia i estudis sobre molineria valenciana | Molins en la Xarxa | Visita als molins | Mapa del web
Tornar al sumari

Un monument gòtic desconegut al terme de Vinaròs: el Molí de Noguera (Riu de la Sénia)

Articles 1/2
El Rodet Núm. 1 Tardor 1999
Següent
Editorial
Notícies
Monogràfic
Projectes
Publicacions

Durant molts anys els historiadors i els erudits han anat destacant el valor com a monuments dels edificis i construccions que han sobreviscut en peu fins el nostre temps. Tots acceptem sense més dubtes el valor històric que li reconeguem a edificacions religioses com ara les nostres esglésies i convents urbans, les nostres ermites rurals i, en el seu cas, els palaus i castells que hi ha per la comarca del Baix Maestrat. Massa sovint, però, d'allò que no ens adonem és que es tracta dels edificis que representen els llocs de vida i habitatge dels més poderosos, dels nobles, de les institucions i de l'Església. ¿Que hi ha, en canvi, dels llocs on vivia i treballava la gent del poble, la gent de a peu, com tots nosaltres? ¿És que potser eren incapaços de construir i bastir edificacions i espais que no són testimoni directe de la seua vida quotidiana?

En realitat el que passa és que ens hem deixat guiar massa vegades per criteris parcials i amb un clar prejudici negatiu contra tot allò que haguera pogut fer en el passat "el poble", la gent comú, la gent "sense història". Amb un cert menyspreu per tot allò que puguera vindre d'una societat agrària, d'una societat de llauradors com va ser la nostra societat valenciana durant segles, hem fet cas omís dels testimonis materials que també han sobreviscut fins al nostres dies, al davant dels nostres ulls i que no sabíem trobar-los ni valorar-los.

Molí de Noguera (Vinaròs)
Aquest és el cas del qual parlem hui. El molí conegut com de Noguera, situat a la vora del riu de La Sénia, en el terme municipal de Vinaròs. Actualment el molí és una gran construcció amb totes les característiques d'un mas d'època moderna, seguint les pautes de construcció de les grans explotacions agràries del Maestrat dels segles XVIII i XIX. Aquesta és la raó per la qual consta almenys de tres parts: el molí pròpiament dit, l'habitatge familiar i una capella adossada.

Totes tres parts tenen la seua part històrica i valor enquadrat en els diferents períodes de la nostra història, però la més antiga és la corresponent a l'edificació del molí. El seu origen és clarament medieval i conserva una ampla sala de moles amb arcades gòtiques, datables en principi en el segle XV. Aquesta sala té uns 10 x 15 m., i és la part més notable de la construcció. Constava de dues moles, actualment inserides en la terra, però desgraciadament no hi resta maquinària. La situació d'aquesta sala gòtica és a nivell de terra per la part que dóna al riu de la Sénia. La part del pas de l'aigua i la roda d'àlems que generava la força hidràulica -els carcaus- resten ara soterrats, per la qual cosa no sabem si també poden correspondre a una nau amb arcades gòtiques.

Disposem de referències documentals segures sobre aquest molí des del segle XIII, arran de la conquesta de Jaume I, quan és citat en pergamins ara conservats a l'Arxiu de l'Orde de Montesa amb el nom de molí de la Tosca. L'any 1332 va signar-se en aquest molí el més important acord de repartiment d'aigües del riu de la Sénia entre ambdues vores, entre el Mestre de l'Orde de Montesa i el Castellà d'Amposta de l'Orde de l'Hospital.

Articles 1/2
Següent
Tornar al sumari
Amunt
Inici | Associació | Revista El Rodet | Catàleg de molins valencians | Tipus de molins | Com funciona un molí hidràulic de roda horitzontal Bibliografia i estudis sobre molineria valenciana | Molins en la Xarxa | Visita als molins | Mapa del web

Web creat i mantigut per Andreu Martínez i Arnal
Escriu-nos per qualsevol comentari  o dubte sobre el disseny d'aquest web
Data de creació: 5 de juliol 2001
Darrera actualització 20 de gener 2003