http://www.uv.es/avam
Associació Valenciana d'Amics dels Molins (AVAM)
Español
English
Français

Inici | Associació | Revista El Rodet | Catàleg de molins valencians | Tipus de molins | Com funciona un molí hidràulic de roda horitzontal Bibliografia i estudis sobre molineria valenciana | Molins en la Xarxa | Visita als molins | Mapa del web
Tornar al sumari
Presentació de l'Associació Valenciana d'Amics dels Molins
Editorial 2/2
El Rodet Núm. 1 Tardor 1999
Anterior
Notícies
Monogràfic
Articles
Projectes
Publicacions

És aqueix caràcter de símbol, de monument si voleu, el que en primera instància ens fa parlar d'ells i de la seua protecció, però pensant que és el conjunt de les hortes, dels sistemes de sèquies històriques, dels espais hidràulics, tots ells conjuntament els que conformen aqueix patrimoni de cultura popular que volem reivindicar, estudiar, protegir i preservar.

A més a més pensem que aquest projecte no és simplement una activitat centrada en l'estudi Acadèmic i erudit de la història dels molins i els espais hidràulics valencians. Podent ser-ho, ha de ser també una associació que reunisca persones dels més diversos sectors socials i professionals, interessades per aquests objectius comuns, fins arribar als mateixos propietaris dels molins que encara es mantenen en peu.

Molí de l'Hospital (Vinarós)

Entenem que només l'organització de la societat civil en el seu conjunt és la que ens permetrà dur a terme simultàniament activitats dedicades a la catalogació d'aquest patrimoni, a la intervenció per a la seua conservació davant les autoritats públiques, a actuacions més directes i immediates per a la salvació de molins i espais afectats per la urbanització, fins a la realització d'estudis, propostes i intervencions per a donar usos actuals de tot tipus en aquells molins que puguem considerar importants.

Perquè la nostra activitat no serà efectiva si només ens quedem en el plantejament esteticista i "proteccionista"; cal ser imaginatius i tornar a donar vida a eixos vells casalots dels nostres pobles, a tornar a posar-los en marxa si açò és interessant, a dissenyar activitats per al seu ús quotidià. Pot ser el plantejament museístic més senzill, però també cal pensar, i molt, en els seus possibles usos turístics i de servei. Potser caldria anar pensant ja en el disseny d'una ruta dels molins històrics valencians.

En resum, la voluntat és anar ajuntant esforços, reunir la informació i els treballs de camp que s'estan duent a terme per estudiosos i aficionats al nostre patrimoni històric i monumental, i el vehicle de tota aquesta comunicació esperem que puga ser, d'alguna manera, aquest Rodet que teniu a les mans. Que la part de la maquinària dels nostres molins que és la roda d'àlems o rodet, aquella que rep l'impacte de l'aigua i transforma l'energia hidràulica en energia mecànica per a moure les moles de pedra, siga el motor de la nostra activitat. A partir d'ara aquestes pàgines resten obertes a les vostres col·laboracions i ajuda de tot tipus. Ara, amigues i amics, ja podeu fer rodar El Rodet i fer farina.
Editorial 2/2
Anterior
Tornar al sumari
Amunt
Inici | Associació | Revista El Rodet | Catàleg de molins valencians | Tipus de molins | Com funciona un molí hidràulic de roda horitzontal Bibliografia i estudis sobre molineria valenciana | Molins en la Xarxa | Visita als molins | Mapa del web

Web creat i mantigut per Andreu Martínez i Arnal
Escriu-nos per qualsevol comentari  o dubte sobre el disseny d'aquest web
Data de creació: 5 de juliol 2001
Darrera actualització 20 de gener 2003