http://www.uv.es/avam
Associació Valenciana d'Amics dels Molins (AVAM)
Español
English
Français

Inici | Associació | Revista El Rodet | Catàleg de molins valencians | Tipus de molins | Com funciona un molí hidràulic de roda horitzontal Bibliografia i estudis sobre molineria valenciana | Molins en la Xarxa | Visita als molins | Mapa del web
Tornar al sumari

Els molins de vent de Xàbia. Un projecte de recuperació i difusió del patrimoni

Projectes 2/2
El Rodet Núm. 1 Tardor 1999
Següent
Editorial
Notícies
Monogràfic
Articles
Publicacions

L'interés per la conservació i la difusió d'aquestes estructures tan rellevants en el paisatge i la història de Xàbia i la Marina Alta, han estat les impulsores d'un projecte generat des del Mvsev Arqueològic i Etnogràfic Municipal Soler Blasco, que amb el recolzament de l'Ajuntament, té com objectiu la intervenció i la recuperació dels tres molins de propietat pública.

Molins de vent de Xàbia

Aquest projecte pretén consolidar i restituir l'estructura arquitectònica d'aquests molins tot seguint les característiques constructives específiques de cadascun d'ells, ben especialment pel que fa al seu acabat exterior. Tots tres presenten una estructura de forma cilíndrica, lleugerament troncocònina, bastida amb una maçoneria de pedra calcària carejada, disposada en filades horitzontals, travada amb morter de calç, arena i graves que presenta en cada cas algunes diferències pel que fa a la seua composició i disposició dels blocs, que en un dels molins (IMVPV núm.14) podríem definir com de pseudoespicatum.

A l'interior i en les obertures va ser utilitzada la pedra tosca, tallada formant brancals, graons, llindes planes o en arc de mig punt, així com les voltes que definien la planta superior. Aquestes voltes arranquen de la paret interior de l'edifici, amb un reompliment de terres i graves que formaven el paviment del pis superior, on es situaven les pesades moles. Tots aquests elements de pedra hauran de ser restituïts, recuperant a més, el treball tradicional en el tallat i muntatge d'aquests elements. També seran reconstruïdes, en dos dels molins, la "cambreta", mena de sostre fals fet de motlades d'algeps sustentades per bigues, que es situa baix la volta i estava destinat a guardar les veles i altres estris.

Però aquests enginys es defineixen sobretot, per la coberta cònica construïda en fusta o altres elements vegetals, els grans braços en creu i la maquinària interior, elements perduts en tots els molins de vent valencians, que varen ser construïts bàsicament en fusta i ferro i que caldrà restituir, en un dels molins. Aquest aspecte dels molins valencians, sense dubte el menys conegut, ens permetrà recuperar la imatge perduda durant més de un centenar d'anys dels molins de Les Planes. El retorn d'aquesta visió marcarà una fita única en el paisatge de Xàbia i el litoral mediterrani peninsular.

Així doncs, amb aquest projecte és pretén la recuperació arquitectònica dels tres molins de propietat municipal de Xàbia, un dels quals seria reconstruït íntegrament amb la coberta, els braços i la maquinària, mentre que els altres seran destinats a Museu de la molineria de vent i a centre d'interpretació de l'entorn i el medi ambient. Amb això aconseguirem, a més de la recuperació d'aquestes estructures tan singulars de l'arquitectura i la tecnologia popular de les nostres terres, difondre el seu coneixement des de plantejaments didàctics que vinculen la conservació de l'entorn i el medi ambient amb l'ús d'energies i tècniques alternatives tradicionals.

Joaquim Bolufer Marqués
Arqueòleg municipal de Xàbia

Projectes 2/2
Següent
Tornar al sumari
Amunt
Inici | Associació | Revista El Rodet | Catàleg de molins valencians | Tipus de molins | Com funciona un molí hidràulic de roda horitzontal Bibliografia i estudis sobre molineria valenciana | Molins en la Xarxa | Visita als molins | Mapa del web

Web creat i mantigut per Andreu Martínez i Arnal
Escriu-nos per qualsevol comentari  o dubte sobre el disseny d'aquest web
Data de creació: 5 de juliol 2001
Darrera actualització 20 de gener 2003