http://www.uv.es/avam
Associació Valenciana d'Amics dels Molins (AVAM)
Español
English
Français

Inici | Associació | Revista El Rodet | Catàleg de molins valencians | Tipus de molins | Com funciona un molí hidràulic de roda horitzontal Bibliografia i estudis sobre molineria valenciana | Molins en la Xarxa | Visita als molins | Mapa del web
Tornar al sumari

Els molins de vent de Xàbia. Un projecte de recuperació i difusió del patrimoni

Projectes 1/2
El Rodet Núm. 1 Tardor 1999
Següent
Editorial
Notícies
Monogràfic
Articles
Publicacions

Els molins de vent, enginys creats i adaptats per la tecnologia i la cultura tradicionals, combinaven harmònicament l'aprofitament dels recursos naturals amb la conservació del medi ambient. Aquestes màquines, que s'estengueren a partir de l'Edat Mitjana arreu d'Europa, també hi foren bastides a les nostres terres perdurant fins a les A.C.A.balles del segle passat i en algun cas fins a les primeries del XX. És per això que no s'ha conservat cap d'aquestes estructures íntegrament, havent desaparegut en tots els molins de vent valencians coneguts, les cobertes i els mecanismes de fusta, ferro i altres materials peribles.

Representació de molins de vent

Tanmateix, la investigació de les escasses representacions gràfiques conegudes (plànols, dibuixos, gravats, grafits, etc) i les poques restes mobles conservades 'aquestes estructures (moles de pedra, segments de la roda de dents i qualque peça de ferro), així com els paral·lels amb d'altres molins millor coneguts d'altres regions pròximes, ben especialment aquelles del nostre àmbit cultural i lingüístic (com és ara les Illes Balears), ens permeten recrear les parts fonamentals dels molins de vent valencians i de manera particular els de Xàbia.

Al terme municipal de Xàbia es mantenen les estructures, millor o pitjor conservades, de dotze molins de vent. Un d'ells, el de Safranera, a només 19 metres sobre el nivell de la mar, es situa ben a prop del llit del riu Gorgos. Els onze que resten, s'alineen de ponent a llevant a uns 190 metres sobre el nivell de la mar en la llargueruda Plana de Sant Jeroni, als peus del Montgó, que continua cap a l'est on es converteix en el Cap de Sant Antoni.

Sabem que tots els molins de vent de Les Planes van ser bastits entre els segles XIV i XVIII, cronologia que els dona un especial interés. La primera referència documental coneguda en la qual es cita aquests molins de vent correspon a la partició de l'any 1391 entre els termes de Dénia i Xàbia. En aquest document (conegut per còpies guar-dades a l'A.R.V.), llegim "...Del Cap de la Ermita així com va dret aygues vertents a la Cova de Sorbasota vers lo moli apellat de bent que fonch del monastir de Sent Geroni...". Aquest monestir, fundat cap al 1374, va ser destruït i abandonat a ran d'un atac de pirates l'any 1386, sent refundat pocs anys després a Cotalba (actual terme d'Alfauir, a la Safor). Diversos documents posteriors fan referència directa o indirecta d'aquests molins que eren ja onze al Plano de la Ensenada de Xavia "...Levantado de Orden de S.M. en el mes de Julio de 1782", és a dir, els mateixos que hui en dia se'n conserven.

De tot aquest conjunt de la Plana, l'Ajuntament de Xàbia posseeix tres molins que per les seues característiques estructurals i les tècniques constructives emprades hem de considerar com els més antics encara conservats. Corresponen als números 13, 14 i 15 de l'Inventari dels molins de vent del País Valencià, treball realitzat entre els anys 1990-93.

Projectes 1/2
Següent
Tornar al sumari
Amunt
Inici | Associació | Revista El Rodet | Catàleg de molins valencians | Tipus de molins | Com funciona un molí hidràulic de roda horitzontal Bibliografia i estudis sobre molineria valenciana | Molins en la Xarxa | Visita als molins | Mapa del web

Web creat i mantigut per Andreu Martínez i Arnal
Escriu-nos per qualsevol comentari  o dubte sobre el disseny d'aquest web
Data de creació: 5 de juliol 2001
Darrera actualització 20 de gener 2003