http://www.uv.es/avam
Associació Valenciana d'Amics dels Molins (AVAM)
Español
English
Français

Inici | Associació | Revista El Rodet | Catàleg de molins valencians | Tipus de molins | Com funciona un molí hidràulic de roda horitzontal Bibliografia i estudis sobre molineria valenciana | Molins en la Xarxa | Visita als molins | Mapa del web
Tornar al sumari

El molí de Bonany. Un enginy fariner i batà

Articles 1/2
El Rodet Núm. 2 Primavera 2000
Següent
Editorial
Notícies
Monogràfic
Projectes
Publicacions
Dossier extra

El molí de Bonany és un complex de construccions instal·lat sobre la séquia de Montcada, que fa de límit entre els termes de Benimàmet i Beniferri i deixa parts de l'edifici en un i en l'altre. Des de principis del segle XVIII estan documentats com a diferents el molí fariner i el batà. Un informe facultatiu de 1867 indica que el molí té 4 moles al terme de Benimàmet i 2 al de Beniferri.

Els edificis del molí s'ubiquen a l'antic terme municipal de Benimàmet, integrat ara al de la ciutat de València. El seu entorn actual el conformen uns camps de cultiu d'horta, alguns abandonats perquè el futur immediat farà passar el nou cinturó de ronda de la ciutat de València per aquest indret. És molt possible que el conjunt del molí quede dins d'una gran rotonda de circulació.

Molí de Bonany (Benimàmet)
Les notícies més antigues sobre aquest molí són de principis del segle XV, quan se'l coneix com molí d'en Codinachs, que era el cognom dels propietaris. En 1416 era del noble Pere de Codinachs, essent raonable considerar que fou el molí senyorial del terme de Benimàmet. L'any 1441 apareix esmentat per primera vegada amb el nom de Bonany en la delimitació del bovalar de Burjassot.

En la visura del traçat de la séquia de Montcada de 1568 es parla d'ell com un molí batà, situat a 29 braces de l'assut del Fortamal i del camí reial de Benimàmet, d'on partia la séquia o rollet del molí batà.En 1709 els síndics del gremi de Peraires de València, entitat propietària del casal doble de molins (fariner i batà) anomenat de Bonany i situat sobre la séquia de Montcada, arrenden el molí fariner amb tres moles als germans Blat, moliners que, aleshores, ja vivien en el mateix molí. En l'arrendament va inclosa la maquinària i una cafissada de terra annexa a l'edifici i a la séquia. També es regula que al molí fariner li correspon una mola d'aigua, mentre que tota la restant que du la séquia era per al batà.

En 1757, en les Ordenances de la Reial Séquia de Montcada per a la neteja del caixer es fa referència novament a un molí de Bonany i un altre de Benimàmet, cosa que confirma la duplicitat de les instal·lacions almenys durant bona part del segle XVIII.L'any 1825 es qualifica el molí de fariner i arrosser, i era propietat del gremi de Peraires de València. Durant el segle XIX perdé el seu ús industrial i als voltants de 1850 fou venut a un particular. Al llarg d'aquell segle els dos usos aniran convivint ja que les poques diferències que hi ha entre les moles farineres i les d'arròs fa fàcil el seu intercanvi i reconversió.

Articles 1/2
Següent
Tornar al sumari
Amunt
Inici | Associació | Revista El Rodet | Catàleg de molins valencians | Tipus de molins | Com funciona un molí hidràulic de roda horitzontal Bibliografia i estudis sobre molineria valenciana | Molins en la Xarxa | Visita als molins | Mapa del web

Web creat i mantigut per Andreu Martínez i Arnal
Escriu-nos per qualsevol comentari  o dubte sobre el disseny d'aquest web
Data de creació: 5 de juliol 2001
Darrera actualització 20 de gener 2003