http://www.uv.es/avam
Associació Valenciana d'Amics dels Molins (AVAM)
Español
English
Français

Inici | Associació | Revista El Rodet | Catàleg de molins valencians | Tipus de molins | Com funciona un molí hidràulic de roda horitzontal Bibliografia i estudis sobre molineria valenciana | Molins en la Xarxa | Visita als molins | Mapa del web
Tornar al sumari

La séquia de Montcada. El patrimoni hidràulic de l'horta de València

Monogràfic 2/2
El Rodet Núm. 2 Primavera 2000
Anterior
Editorial
Notícies
Articles
Projectes
Publicacions
Dossier extra

A l'estudi s'han inclós apartats monogràfics dedicats a alguns altres elements constructius que són específics i peculiars del sistema de conducció i repartiment de l'aigua, com ara els quadrats, comportes que tallen el caixer de la séquia i, parant el corrent de l'aigua, fan elevar el seu nivell perquè puga regar-se el marge esquerre o alters de la séquia; el cas del cano o gran sifó subterrani perquè la séquia creue els obstacles naturals del barranc del Carraixet i el barranc de la Calderona, i encara el gran partidor d'aigües conegut com les llengües del Puig-Puçol, del qual s'ha trobat notícia de la seua existència a meitat del segle XIII.

Fet i fet, la major part de l'estudi ha estat dedicat al conjunt molinar construït al llarg dels segles sobre la Séquia de Montcada i els seus braçals. Una trentena de molins han estat localitzats, tot i que alguns d'ells estan ja assolats i, de vegades, només resta la memòria oral de la gent major, cas del "Molí primer de Puçol", subsumit en el casc urbà actual.Aquesta investigació de conjunt ha permés avaluar aproximadament la cronologia de la construcció dels citats molins, alguns d'ells existents en temps musulmans, com ara el Molí de Montcada, així com el floriment constructiu del segle XIX.

Molí Batà (Paterna)

També s'ha estudiat la diversitat d'instal·lacions molineres al llarg dels segles. Tradicionalment la gran majoria dels molins de la Séquia de Montcada han estat fariners, però des del segle XVI s'identifiquen dos, un al terme de Paterna, el molí batà, i l'altre al de Beniferri-Benimàmet, el molí de Bonany, que han funcionat com a molins batans, propietat del Gremi de peraires de la ciutat de València, amb la finalitat de preparar els draps tèxtils.

De fet, una de les conclusions més notables del treball és la diversitat de funcions que han existit al llarg dels temps, especialment entre els segles XVIII i principis del XX. L'aprofitament de l'energia hidràulica ha estat un objectiu per a millorar els processos de treball pre-industrial i, així, sobre la séquia de Montcada foren construïts molins arrossers, sovint mixtes amb moles farineres, i també martinets per a treballar el ferro i el coure, fàbriques de pólvora i encara un molí paperer, instal·lat durant els segles XVII i XVIII al Molí Batà de Paterna.

Les darreries del segle XIX i principis del XX han vist com aquestes velles instal·lacions molineres tradicionals es transformaven en alguns casos a la recerca de nous usos. És el cas de la conversió en modernes fàbriques industrials de farina, amb complexes instal·lacions que, de vegades, han mantingut l'ús del salt d'aigua per a generar energia elèctrica, cas del Molí d'Alfara del Patriarca, l'esmentat Molí Batà de Paterna, o el Molí de Dalt, de Massamagrell.

En altres casos s'han cercat nous usos industrials, cas de les fàbriques de borra o tallers de marbre, cas del Molí de la Tandera, a Paterna, o el Molí de Montcada. La història d'aquests molins ha anat acabant pràcticament en tots els casos entre els anys 40 i 60 del segle XX. Els nous mètodes industrials els han deixat obsolets i, a poc a poc, van assolant-se per l'abandonament o estan sent derrocats pel creixement urbà a la comarca de l'Horta de València. Per açò probablement siga ara el darrer moment en què es puga fer memòria d'ells i, en el seu cas, plantejar-se alguna intervenció raonada i raonable.

Redacció

Monogràfic 2/2
Anterior
Tornar al sumari
Amunt
Inici | Associació | Revista El Rodet | Catàleg de molins valencians | Tipus de molins | Com funciona un molí hidràulic de roda horitzontal Bibliografia i estudis sobre molineria valenciana | Molins en la Xarxa | Visita als molins | Mapa del web

Web creat i mantigut per Andreu Martínez i Arnal
Escriu-nos per qualsevol comentari  o dubte sobre el disseny d'aquest web
Data de creació: 5 de juliol 2001
Darrera actualització 20 de gener 2003