http://www.uv.es/avam
Associació Valenciana d'Amics dels Molins (AVAM)
Español
English
Français

Inici | Associació | Revista El Rodet | Catàleg de molins valencians | Tipus de molins | Com funciona un molí hidràulic de roda horitzontal Bibliografia i estudis sobre molineria valenciana | Molins en la Xarxa | Visita als molins | Mapa del web
Tornar al sumari

El molí califal de València

Notícies
El Rodet Núm. 2 Primavera 2000
Editorial
Monogràfic
Articles
Projectes
Publicacions
Dossier extra

En 1997, en el curs d'una intervenció arqueològica a València, concretament al carrer de Salvador Giner, es varen descobrir les restes d'un molí alguns metres per sota del nivell de sòl actual. L'excavació va permetre posar al descobert l'estructura i datar-la amb seguretat. Es tractava d'un enginy de doble roda, construït amb carreus i que funcionava accionat per les aigües de la sèquia de rovella, de ramal de la qual encara discorre a pocs metres de l'indret. Pel que fa a la cronologia, les restes ceràmiques que es trobaren en els nivells d'abandonament permeteren datar l'amortització del conjunt en època califal.

Aspecte general del molí on es veu que conserva tota l'estructura inferior.

Sense cap dubte es tracta d'una troballa excepcional, ja que és el primer (i fins ara l'únic) molí hidràulic andalusí descobert en context arqueològic en Espanya i el seu estat de conservació es satisfactori. Es manté en peu tota la part baixa, molt sòlida gràcies als carreus de la seua fàbrica, i encara que ha perdut l'estructura superior, segurament construïda amb tapial de terra, és fàcil imaginar el seu aspecte original i com funcionaria en aquell moment. Per altra part, la seua vinculació a la sèquia de Rovella i la cronologia tan primerenca fan d'ell el testimoni material més antic de l'horta de València.

Aquestes consideracions, recolzades per especialistes de reconeguda solvència en el camp dels molins, com ara Thomas Glick o Joan Mateu, dugueren als arqueòlegs del Servei Municipal d'Arqueologia a proposar la conservació in situ de les restes. La qüestió plantejava alguns problemes per que el solar on va produir la troballa es de propietat particular i està previst construir en ell un edifici d'habitatges. Els propietaris es mostraren favorables a integrar el molí en el futur edifici i fer-lo visitable, a canvi d'obtenir certes compensacions en superfície edificable. L'Ajuntament, al seu torn, manifestà la seua voluntat de diàleg, suggerint a la propietat que presentara al·legacions al Pla Especial de Reforma Interior (PERI), en curs de modificació, per a que aquest arreplegara la seua proposta de conservació de les restes. Tanmateix, la propietat no va presentar cap al·legació i el tema està hui en dia en punt mort. La modificació del PERI ha superat la seua tramitació municipal i, a partir d'ara, queda pendent de l'aprovació de la Conselleria de Cultura, qui tindrà la última paraula respecte al destí del molí.

Des de l'AVAM volem insistir en el valor històric i patrimonial de la troballa i demanar a les parts implicades, la propietat, l'Ajuntament de València i la Conselleria de Cultura, que facen un esforç per acostar postures i arriben a un acord que garantesca la conservació en el lloc del molí i el seu gaudi públic.

Redacció

Notícies
Tornar al sumari
Amunt
Inici | Associació | Revista El Rodet | Catàleg de molins valencians | Tipus de molins | Com funciona un molí hidràulic de roda horitzontal Bibliografia i estudis sobre molineria valenciana | Molins en la Xarxa | Visita als molins | Mapa del web

Web creat i mantigut per Andreu Martínez i Arnal
Escriu-nos per qualsevol comentari  o dubte sobre el disseny d'aquest web
Data de creació: 5 de juliol 2001
Darrera actualització 20 de gener 2003