http://www.uv.es/avam
Associació Valenciana d'Amics dels Molins (AVAM)
Español
English
Français

Inici | Associació | Revista El Rodet | Catàleg de molins valencians | Tipus de molins | Com funciona un molí hidràulic de roda horitzontal Bibliografia i estudis sobre molineria valenciana | Molins en la Xarxa | Visita als molins | Mapa del web
Tornar al sumari

Destrucció del Molí de Ressemblanc o de la Veta a Elx

Notícies
El Rodet Núm. 2 Primavera 2000
Editorial
Monogràfic
Articles
Projectes
Publicacions
Dossier extra

Fa un temps, l'any 1988, Elx va veure desaparèixer un important conjunt arquitectònic i tecnològic: el molí de Ressemblanc, situat a la fàbrica de la Veta. Molt possiblement amb estructures d'origen islàmic, donada la continuïtat històrica de l'assentament, formava part del conjunt d'instal·lacions hidràuliques més antigues i significatives del terme. Ubicat, a més, en un indret de gran valor paisatgístic, s'integrava en una àrea força arrelada a la imatge romàntica que els viatgers i fotògrafs del segle dinou forniren com a arquetip d'una determinada concepció del poble.

Molí de Ressemblanc abans de la seua destrucció

Així, la talaia homònima del segle XV, les formes constructives de diverses èpoques i els horts de palmeres periurbans que ho envoltaven, a poc més d'un quilòmetre del centre històric de la ciutat, tot disposat a la vora del Camí del Molinet o Alborrocat, constituïen un dels conjunts més interessants d'Elx des del punt de vista hidràulic i agrícola (vid. Gaspar Jaén i Urban: Guia de l'arquitectura i l'urbanisme de la ciutat d'Elx, volum I, Alacant 1989, p. 401).

L'antiga partida de Ressemblanc derivava d'una alqueria musulmana situada al punt d'eixida dels partidors de la Séquia Major: Cunyera, Saoní, Atufà, Palombar, Beniai, Carmadet, que portaven i distribuïen l'aigua de reg a les àrees més meridionals del terme. De fet, a la part de darrere del molí hi havia una cascada de tres metres d'altura, desnivell aprofitat per a manejar les rodes. El mateix Jaén apunta que, fins a la seua destrucció, probablement era l'únic que conservava completa la maquinària, encara que sense funcionament (Ibid. p. 403).

No se sap ben bé l'origen d'aquest molí fariner, probablement medieval. El cas és que protocols notarials de finals del cinc-cents registren actes del seu arrendament per part de propietaris privats, cavallers, i ciutadans, de la vila d'Elx; amb una cura minuciosa pel seu estat i funcionament, com era propi de tot contracte d'arren-dament ["sien obligats adobar -els arrendadors- lo que serà necessari al molí (…) promola e roda (…)"; "faran les obres necesàries al molí (…)"; "deixarà el molí tan bo com se li dona, molent e corrent (…)"; "si Gaspar Malla -l'arrendador- li fa roda nova, lo dit Josep Pasqual -l'arrendatari- li aja de dar e dexar fruit dit arrendament roda nova (…)"; Arxiu Municipal d'Elx, Protocols de Joan Esclapés i Joan Castell, núms. 25 i 26 resp., 26/6/1586, 26/11/1586, 4/9/1597].s.

Estat actual de l'emplaçament del Molí de Ressemblanc

Tal com es pot veure a les fotografies, sols resta la xemeneia de l'antiga fàbrica de la Veta i algunes rodes de molí escampades entre algunes runes. El motiu que l'ha fet desaparèixer ha estat per eixamplar el camí que porta a la nova urbanització que la voreja i a la carretera de circumval·lació d'Elx (l'antiga senda dels marxants ?).

Desgraciadament, no és un fet aïllat, ja que hi ha un deteriorament accelerat d'altres antigues infrastructures hidràuli-ques que esquitxen tot el municipi (ponts, séquies, restes d'aqüeductes i canalitzacions, etc.), a més dels edificis que resten en peu de les primeres etapes de la industrialització. De moment, les obres de l'anomenat "Pont del Bimil·lenari" estan posant en perill, si no és que ja ho han destruït, alguns exemples d'aquest patrimoni. No sembla que la situació haja de canviar a curt i mig termini, donada l'ona "neodesarrotllista" a què es troben pujades les forces vives de la localitat, tot inclòs el partit governant.

Joaquim Serrano

Notícies
Tornar al sumari
Amunt
Inici | Associació | Revista El Rodet | Catàleg de molins valencians | Tipus de molins | Com funciona un molí hidràulic de roda horitzontal Bibliografia i estudis sobre molineria valenciana | Molins en la Xarxa | Visita als molins | Mapa del web

Web creat i mantigut per Andreu Martínez i Arnal
Escriu-nos per qualsevol comentari  o dubte sobre el disseny d'aquest web
Data de creació: 5 de juliol 2001
Darrera actualització 20 de gener 2003