http://www.uv.es/avam
Associació Valenciana d'Amics dels Molins (AVAM)
Español
English
Français

Inici | Associació | Revista El Rodet | Catàleg de molins valencians | Tipus de molins | Com funciona un molí hidràulic de roda horitzontal Bibliografia i estudis sobre molineria valenciana | Molins en la Xarxa | Visita als molins | Mapa del web
Tornar al sumari

Cal reivindicar el patrimoni hidràulic

Editorial
El Rodet Núm. 3 Hivern 2000-2001
Notícies
Monogràfic
Articles
Publicacions

Cada cop són més les persones i els ajuntaments que denoten una certa preocupació i interés per recuperar allò que els queda del seu patrimoni hidràulic, d'una cultura de l'aigua que donà cos a la seua pròpia configuració històrica i, en el cas de molts municipis, a la seua evolució urbanística. Malauradament, molts dels intents esdevenen sovint l'última oportunitat per no perdre un dels trets més característics dels valencians: el legat de l'aigua.

Aquest legat és, sense dubte, molt variat perquè ha estat el resultat de la regulació i l'explotació de l'aigua que les diferents societats han practicat al llarg de la història en el nostre territori. Fruit d'això s'ha generat una variada gamma de construccions que, sovint, presenten unes solucions arquitectòniques impecables i d'una execució tècnica molt precisa. Normalment no es tracta d'obres monumentals, ni disposen de grans rètols pròxims que informen els ciutadans de la seua existència, però, malgrat això, és també ben cert que cal fer el possible perquè puguem aturar-nos a contemplar-los i a gaudir-los. Perquè aquest objectiu puga fer-se realitat, cal començar a reivindicar aquestes construccions com una part més del nostre ric patrimoni històric i cultural, potenciant el seu estudi, la seua conservació i, sobretot, la seua posada en valor i difusió a tota la ciutadania.

Ara bé, tot i l'interés que cal mostrar per la conservació del patrimoni en general, s'ha de ser conscient també que no és possible arribar a tot i, pot ser, no ens hem de capficar en una reivindicació indiscriminada. Allò que cal fer, però, es procedir a un estudi i una documentació acurada dels nostres espais hidràulics, i de tots i cadascun dels seus elements funcionals, atesa la ràpida transformació que estan patit als darrers anys, quan no la seua definitiva desaparició o abandonament. En aquesta línia, s'ha de manifestar, una vegada més, la decidida voluntat de la AVAM per dur endavant tasques d'aquesta mena, tot posant al servei de les administracions públiques i d'entitats privades la seua capacitat d'actuació i els coneixements tècnics que els grups interdisciplinars de treball han desenvolupat des que funciona l'Associació Valenciana d'Amics dels Molins.

L'elaboració d'informes previs a actuacions urbanístiques o de rehabilitació arquitectònica, l'assessorament tècnic i científic, la realització de projectes concrets d'intervenció sobre béns patrimonials o la seua implicació en tasques de difusió i posada en valor d'aquest patrimoni són, ara per ara, un bagatge força consistent i ampli que no es pot menysprear. No deixa de ser paradoxal que allò que ens és tan a prop, tan habitual al nostre territori i que forma part del nostre propi tarannà com a valencians: la cultura de l'aigua, siga justament un dels fets més desconeguts per a tots nosaltres. No ens estarem d'insistir que la gent tenim el mal costum de començar a valorar les coses quan ja no les tenim, quan les hem perdudes, i és llavors quan recordem el que s'hauria pogut fer, però que ja no té remei. Davant d'eixe lament, l'AVAM vol fer una crida a la sensibilització i a l'actuació de qui correspon perquè recuperem el nostre patrimoni hidràulic i, amb ell, el nostre legat històric i cultural.

Redacció

Editorial
Tornar al sumari
Amunt
Inici | Associació | Revista El Rodet | Catàleg de molins valencians | Tipus de molins | Com funciona un molí hidràulic de roda horitzontal Bibliografia i estudis sobre molineria valenciana | Molins en la Xarxa | Visita als molins | Mapa del web

Web creat i mantigut per Andreu Martínez i Arnal
Escriu-nos per qualsevol comentari  o dubte sobre el disseny d'aquest web
Data de creació: 5 de juliol 2001
Darrera actualització 20 de gener 2003