http://www.uv.es/avam
Associació Valenciana d'Amics dels Molins (AVAM)
Español
English
Français

Inici | Associació | Revista El Rodet | Catàleg de molins valencians | Tipus de molins | Com funciona un molí hidràulic de roda horitzontal Bibliografia i estudis sobre molineria valenciana | Molins en la Xarxa | Visita als molins | Mapa del web
Tornar al sumari

Estudi arqueològic per al projecte de rehabilitació del Molí del Tell de València

Notícies 1/2
El Rodet Núm. 3 Hivern 2000-2001
Següent
Editorial
Monogràfic
Articles
Publicacions

Dins dels estudis previs per a la realització del Projecte de Rehabilitació del Molí del Tell, es van dur a terme durant els mesos de juliol i agost de l'any 2000 els treballs de camp de la primera campanya d'intervenció arqueològica a l'esmentat edifici. El molí del Tell es troba situat al carrer de Tomás de Villarroya, 27, del barri de Sant Marcel·lí de València, integrat en el Parc de la Rambleta, el qual actualment es troba en procés de construcció. La propietat de l'edifici correspon a l'Ajuntament de València. Els estudis de caràcter arqueològic han estat dirigits pels arqueòlegs Paloma Berrocal Ruiz, Víctor M. Algarra Pardo i José Manuel Martínez García, que formen part de l'equip col·laborador del Projecte de Rehabilitació dirigit pels arquitectes Carmel Gradolí Marínez i Arturo Sanz Martínez.

Vista general del Molí del Tell  (València)

L'objectiu de l'estudi fou dur a terme una aproximació rigorosa, mitjançant els mètodes arqueològics de l'estratigrafia mural i sondejos en el subsòl, de la història arquitectònica de l'edifici, de manera que poguera reconèixer-se la importància patrimonial de cadascuna de les parts que el formen. Al subsòl únicament es realitzaren dues cates arqueològiques, la finalitat de les quals era dictaminar l'estratigrafia i la potencialitat de les restes. L'aparició de part de la maquinària hidràulica del molí suposà l'ampliació de la intervenció arqueològica, que es durà a terme de manera prèvia a l'inici de les obres de rehabilitació.

El territori històric on s'ubica el molí del Tell és l'horta de l'antic poblat de Patraix, municipi independent de València fins l'any 1870. Concretament es troba en l'àrea d'horta de la sèquia de Favara, al sud de l'actual barri de Patraix. Aquesta zona ha estat sotmesa a una explotació agrària continuada des d'època islàmica fins a l'actualitat, amb l'aprofitament de l'aigua de la sèquia de Favara. Part d'aquesta aigua es destinà també a moure les rodes d'un elevat nombre de molins, entre els quals es troba el molí del Tell, que se situaven en els diferents braços de la sèquia. Aquest és un dels pocs molins de l'horta de Favara que encara es troba en peu, junt al molí de la Closa o de la Gàbia, la conservació del qual és incerta a causa de la propera urbanització del marge nord del nou llit del riu Túria, on es troba ubicat. Aquest fet li dóna, doncs, un valor afegit a la importància patrimonial que té aquest edifici.

Notícies 1/2
Següent
Tornar al sumari
Amunt
Inici | Associació | Revista El Rodet | Catàleg de molins valencians | Tipus de molins | Com funciona un molí hidràulic de roda horitzontal Bibliografia i estudis sobre molineria valenciana | Molins en la Xarxa | Visita als molins | Mapa del web

Web creat i mantigut per Andreu Martínez i Arnal
Escriu-nos per qualsevol comentari  o dubte sobre el disseny d'aquest web
Data de creació: 5 de juliol 2001
Darrera actualització 20 de gener 2003