http://www.uv.es/avam
Associació Valenciana d'Amics dels Molins (AVAM)
Español
English
Français

Inici | Associació | Revista El Rodet | Catàleg de molins valencians | Tipus de molins | Com funciona un molí hidràulic de roda horitzontal Bibliografia i estudis sobre molineria valenciana | Molins en la Xarxa | Visita als molins | Mapa del web
Tornar al sumari

Tomás V. Pérez Medina: Los molinos de agua en las comarcas del Vinalopó (1500-1840), Col·lecció l'Algoleja, 2, Centre d'Estudis Locals de Petrer, Petrer, 1999, 108 pàgs.

Publicacions
El Rodet Núm. 3 Hivern 2000-2001
Editorial
Notícies
Monogràfic
Articles
Portada del llibre de Tomás Pérez

L'obra realitzada per Tomás V. Pérez Medina permet rescatar per a la memòria històrica, mitjançant un estudi molt documentat, la referència d'un elevat nombre d'instal·lacions molineres existents a les comarques del Vinalopó des del segle XVI fins a la primera meitat del segle XIX. Instal·lacions que no es dedicaven tan sols a la mòlta de farina sinó també a unes altres activitats artesanals, com és el cas dels batans per a la fabricació de draps (Bocairent, Banyeres, Biar, Villena, Monòver i Elx), els molins de pólvora (Villena, Monòver, Elda i Petrer), els molins paperers (Bocairent, Banyeres, Sax i Elda) i els martinets per a espart d'Elda. En cadascun d'aquests apartats s'efectua una repàs de llurs característiques i funcionament, localització i evolució del nombre d'instal·lacions al llarg del període de temps estudiat.

El llibre presenta tres capítols previs, prologats per Thomas F. Glick, en els quals es contextualitzen els molins en el temps i en la xarxa hidràulica de la comarca. En el primer d'ells, El agua en el Vinalopó, se'ns presenta la conca d'aquest riu i l'aprofitament que s'ha fet històricament d'ell per al regadiu i l'activitat artesanal. El segon tracta del Contexto histórico de la molinería comarcal. Finalment, en el tercer d'aquests capítols es fa una classificació dels molins del Vinalopó, segons es tracta de molins horitzontals de cup i rampa o verticals. En aquest punt es planteja un dels aspectes més controvertits de la molineria valenciana, el de l'existència efectiva dels molins verticals, reservats a batans i martinets, dels quals es coneixen pocs testimonis documentals.

Altres llibres i revistes
  • Antoni Furió, Aureliano Lairón (eds.), L'espai de l'aigua. Xarxes i sistemes d'irrigació a la Ribera del Xúquer en la perspectiva històrica, Col·lecció Oberta, Sèrie Història, 9, Ajuntament d'Alzira - Universitat de València, València, 2000, 306 pàgs.
  • Thomas F. Glick, Enric Guinot, Luis P. Martínez (eds.), Els molins hidràulics valencians. Tecnologia, història i context social, Estudis Universitaris, 81, Institució Alfons el Magnànim, Diputació de València, València, 2000, 508 pàgs.
  • Enric Guinot et alii: La Acequia Real del Júcar, Col·lecció Camins d'aigua. El patrimonio hidráulico valenciano, 2, Conselleria d'Agricultura, Peixca i Alimentació de la Generalitat Valenciana, València, 2000.
  • Actes II Jornades de Molinologia, Museu de la Ciència i de la Tècnica de Terrassa, Institut d'Estudis Ilerdencs, Fundación Juanelo Turriano, Terrassa, 1999.
  • MOLINUM, Revista de la Asociación para la Conservación y Estudio de los Molinos (ACEM), 6 (2000) / 7 (2000).
  • RURALIA, Revista del món rural valencià, CRIE (Centro Rural de Información Europea), 1 (1998)/7 (2000).
Publicacions
Tornar al sumari
Amunt
Inici | Associació | Revista El Rodet | Catàleg de molins valencians | Tipus de molins | Com funciona un molí hidràulic de roda horitzontal Bibliografia i estudis sobre molineria valenciana | Molins en la Xarxa | Visita als molins | Mapa del web

Web creat i mantigut per Andreu Martínez i Arnal
Escriu-nos per qualsevol comentari  o dubte sobre el disseny d'aquest web
Data de creació: 5 de juliol 2001
Darrera actualització 20 de gener 2003