http://www.uv.es/avam
Associació Valenciana d'Amics dels Molins (AVAM)
Español
English
Français

Inici | Associació | Revista El Rodet | Catàleg de molins valencians | Tipus de molins | Com funciona un molí hidràulic de roda horitzontal Bibliografia i estudis sobre molineria valenciana | Molins en la Xarxa | Visita als molins | Mapa del web
Tipus de molins
Segons la font d'energia que utilitzaven
 • Hidràulics

  Trobem dos tipus:

  Eren els més extesos per les nostres comarques.

  A la nostra terra trobem alguns exemples però eren més propis d'altres zones.

 • Eòlics

És la imatge típica que tenim associada al que considerem com un molí.

Segons la seua dedicació
Amunt
 • Fariners

  Es dedicaven a la moltura de blat i altres cereals, eren els més comuns.

  • Arrossers

  Eren un tipus específic dels anteriors i es dedicaven a la moltura de l'arròs.

 • Drapers

  També es coneixien com a batans i funcionaven per a la producció de tèxtils.

 • Martinets

  Servien per a la producció de ferro.

 • Oliers

  Produien oli.

 • Paperers

  Eren utilitzats per a la fabricació de paper.

 • Producció d'electricitat

  Alguns molins foren usats per a la producció d'energia elèctrica.

Amunt
Inici | Associació | Revista El Rodet | Catàleg de molins valencians | Tipus de molins | Com funciona un molí hidràulic de roda horitzontal Bibliografia i estudis sobre molineria valenciana | Molins en la Xarxa | Visita als molins | Mapa del web

Web creat i mantigut per Andreu Martínez i Arnal
Escriu-nos per qualsevol comentari o dubte sobre el disseny d'aquest web
Data de creació: 5 de juliol 2001
Darrera actualització 20 de gener 2003