Saltar la navegación

b. Cerca simple

Des de la informació de registre del catàleg pots accedir a:

Cerca simple

Des d'aquesta plataforma pots cercar tant llibres-e com a revistes-e de ScienceDirect. La biblioteca també té subscrites títols de revistes amb aquesta editorial:

Búsqueda simple

És posible aplicar filtres es de la pàgina inicial sense accedir a la cerca avançada per inicial de títol, per tipus de publicació i per tipus d'accés.

Búsqueda simple