Saltar la navegación

b. Cerca simple

Des de la informació de registre del catàleg pots accedir a:

Cerca simple

Des d'aquesta plataforma pots cercar tant llibres-e com revistes-e de SpringerLink. La biblioteca també té subscrites títols de revistes amb aquesta editorial.

Si accedeixes a la col·lecció des de l'enllaç del catàleg, automàticament la cerca apareix limitada a llibres-e (pots eliminar el límit clicant en l'aspa):

Búsqueda simple

Si solament vols localitzar els títols que la Biblioteca té subscrits a text complet, desmarca l'opció "Include Preview-Only content" (a dalt a l'esquerra).

Inclou els llibres en Open Access:

Búsqueda avanzada

Podem establir límits en la cerca des de la part esquerra de la pantalla per disciplina, subdisciplina, publicació i llenguatge:

Búsqueda simple