Saltar la navegación

e. Resultats

Quan no apareix el cadenat tancat groc tenim accés al text complet del llibre:

springer resultats

La plataforma permet descarregar el pdf dels capítols, fins i tot el llibre complet en pdf. Adverteix que no utilitzen tecnologia DRM però compten amb mètodes efectius per a detectar usos incorrectes que atempten contra els drets d'autor:

Resultats 2